Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

61. Tỉnh Cà Mau

Bởi tuyensinh247 lúc 7:49 - 24/12/2014

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu

vực

61

001

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau P2-TP Cà Mau-Cà Mau

1

61

002

THPT Hồ Thị Kỷ P2-TP Cà Mau-Cà Mau

1

61

003

THPT Tắc Vân Xã Tắc Vân-TP.Cà Mau

1

61

004

THPT Thới Bình TT Thới Bình-Thới Bình

1

61

005

THPT Lê Công Nhân TT Thới Bình-Thới Bình

1

61

006

THPT U Minh TT U Minh-U Minh

1

61

007

THPT Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời-TVT

1

61

008

THPT Huỳnh Phi Hùng TT Trần Văn Thời-TVT

1

61

009

THPT Đầm Dơi TT Đầm Dơi-Đầm Dơi

1

61

010

THPT Thái Thanh Hoà TT Đầm Dơi-Đầm Dơi

1

61

011

THPT Cái Nước TT CáI Nước-Cái Nước

1

61

012

THPT Nguyễn Mai TT CáI Nước-CáI Nước

1

61

013

THPT Nguyễn Thị Minh Khai TT Phú Tân-Phú Tân

1

61

014

THPT Phan Ngọc Hiển TT Năm Căn-Năm Căn

1

61

015

THPT Cà Mau P2-TP Cà Mau-Cà Mau

1

61

016

THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển P2-TP Cà Mau-Cà Mau

1

61

017

TTGDTX TP. Cà Mau P2-TP Cà Mau-Cà Mau

1

61

018

THPT Khánh Hưng Xã Khánh Hưng-TVT

1

61

019

PT Dân tộc nội trú P8-TP Cà Mau-Cà Mau

1

61

020

THPT Nguyễn Việt Khái P6-TP Cà Mau-Cà Mau

1

61

021

THPT Sông Đốc TT Sông Đốc-TVT

1

61

022

TTGDTX Thới Bình TT Thới Bình-Thới Bình

1

61

023

TTGDTX U Minh TT U Minh-U Minh

1

61

024

TTGDTX Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời-TVT

1

61

025

TTGDTX Cái Nước TT Cái Nước-Cái Nước

1

61

026

TTGDTX Đầm Dơi TT Đầm Dơi-Đầm Dơi

1

61

027

TTGDTX Năm Căn TT Năm Căn-Năm Căn

1

61

028

THPT Nguyễn Văn Nguyễn Xã Trí Phải-Thới Bình

1

61

029

THPT Phú Hưng Xã Phú Hưng-Cái Nước

1

61

030

Phổ thông HermannGmeiner P6 TP.Cà Mau-Cà Mau

1

61

031

THPT Khánh Lâm Xã Khánh Lâm-U Minh

1

61

032

TTGDTX Ngọc Hiển TT Ngọc Hiển -Ngọc Hiển

1

61

033

TTGDTX Phú Tân TT Phú Tân -Phú Tân

1

61

034

THPT Tân Đức Xã Tân Đức, H. Đầm Dơi

1

61

035

THPT Viên An Xã Viên An, H. Ngọc Hiển

1

61

036

THPT Phú Tân Xã Phú Tân, H. Phú Tân

1

61

037

THPT Chu Văn An Phường 8 TP. Cà Mau

1

61

038

THPT Ngäc HiÓn HuyÖn Ngäc HiÓn tØnh Cµ Mau

1

61

039

THPT Vâ ThÞ Hång HuyÖn TrÇn V¨n Thêi  tØnh Cµ Mau

1

61

040

THPT Khánh An X Khánh An , H U Minh

1

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website