Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

 • 9:16 - 19/12/2014

  Tuyển sinh Cao Học Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội năm 2014

  Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương (Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) làm Hiệu trưởng.

 • 9:15 - 19/12/2014

  Tuyển sinh Cao Học Học Viện Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh năm 2014

  Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 • 9:13 - 19/12/2014

  Tuyển sinh Cao Học Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2014

  Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học đa ngành về kỹ thuật được thành lập ở Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 1956. Trường luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam với bề dày lịch sử.

 • 8:57 - 19/12/2014

  Tuyển sinh Cao Học Học Viện Hành Chính năm 2014 – Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng

  Học viện Hành chính Quốc gia là Trung tâm quốc gia, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện các chức năng: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,

 • 8:56 - 19/12/2014

  Tuyển sinh Cao Học Đại Học Đại Nam năm 2014 – ngành tài chính ngân hàng

  Đến năm 2020, Trường Đại học Đại Nam đứng trong nhóm 20 của các Trường Đại học Việt Nam được xã hội tín nhiệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là Trường Đại học đào tạo đa ngành, đa cấp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 • 8:54 - 19/12/2014

  Tuyển sinh cao học trường Đại học sư phạm Hà Nội năm 2014

  Trường ĐHSPHN là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm, là trung tâm lớn nhất về đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học -đặc biệt là khoa học giáo dục - của cả nước. Sứ mạng của Trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội; NCKH cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến;