Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

 • 1:59 - 24/06/2015

  Thông báo tuyển sinh lớp đại học vừa làm vừa học 2015 – Đại học Luật Hà Nội

  Trường Trung cấp Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội liên kết trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015. Hotline: 0965 456 714.

 • 10:51 - 29/05/2015

  Trường ĐH Sư Phạm tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, hệ vừa học vừa làm năm 2015

  Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2015, trường ĐH Sư Phạm HN cấp bằng hệ vừa học vừa làm.

 • 8:16 - 18/12/2014

  Tuyển Sinh tại chức Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội năm học 2014

  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có thương hiệu và danh tiếng, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế về lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh...

 • 8:14 - 18/12/2014

  Tại chức Đại Học Bách Khoa Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Sứ mạng của Đại học Bách khoa Hà Nội là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước...

 • 8:13 - 18/12/2014

  Tại chức Đại Học Xây Dựng Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Trường Đại học Xây dựng là một cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học cho nhiều ngành khác nhau trong lĩnh vực xây dựng. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng vào đời sống

 • 8:12 - 18/12/2014

  Tại chức Học Viện Ngân Hàng Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Trong giai đoạn hơn 10 năm, Học viện Ngân hàng đã phát triển không ngừng. Từ một trường đại học chuyên đào tạo lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Học viện Ngân hàng đã mở rộng đào tạo đa ngành. Trình đọ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho nền kinh tế và góp phần khẳng định vị thế của Học viện Ngân hàng trên thị trường lao độn

 • 8:09 - 18/12/2014

  Tại chức Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Được thành lập từ năm 1960, Trường Đại học Ngoại thương đã phát triển từ một trường đào tạo đơn ngành lên thành một trường đào tạo đa ngành với các chương trình học đa dạng và chất lượng cao nhằm thích ứng với quá trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới.

 • 8:08 - 18/12/2014

  Tại chức Học Viện Tài Chính Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác theo chức năng được Chính phủ quy định. HVTC có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Trụ sở của Học viện đặt tại Hà Nội.

 • 8:06 - 18/12/2014

  Tại chức Đại Học Luật Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội.

 • 8:03 - 18/12/2014

  Tại chức Đại Học Kiến Trúc Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được Hội đồng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 181/CP, ngày 17 tháng 9 năm 1969, trực thuộc Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng). Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

 • 8:02 - 18/12/2014

  Tại chức Giao Thông Vận Tải Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành Giao thông vận tải và đất nước những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động của khác của Nhà trường nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.

 • 8:00 - 18/12/2014

  Tại Chức Đại Học Thương Mại Hà Nội – Tuyển Sinh năm học 2014

  Trường Đại học Thương mại được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân (từ năm 1965), đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế (từ năm 1987), tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thương mại và du lịch.Năm mươi năm qua, trường đã đào tạo hàng trăm nghìn các cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế cho ngành thương mại, du lịch và các ngành kinh tế quốc dân khác, thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

 • 7:59 - 18/12/2014

  Đại Học Công Đoàn tuyển sinh hệ tại chức ngành luật năm 2014

  Ngày 19/05/1992, Trường Cao cấp Công đoàn được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn. Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục - Đào tạo

 • 4:25 - 4/12/2014

  Tuyển sinh tại chức ngành Luật, Quản lý giáo dục, hệ vừa học vừa làm năm 2015

  TẠI CHỨC ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT, QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2014 - trường ĐH Quốc Gia, ĐH Công Đoàn cấp bằng. liên hệ: 0965456714 - Xét duyệt, nhập học ngay