Tin nổi bật

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thế nào? Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016

Bởi tuyensinh247 lúc 2:29 - 6/05/2016

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

– Ký hiệu trường: HVN

– Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

– ĐT: 0438 767 365;   Fax: 0438 276 554  – Website: www.vnua.edu.vn

Ngành học Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo bậc đại học     5500
Bảo vệ  thực vật D620112 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

230
Chăn nuôi

 

 

D620105

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

430
Công thôn D510210 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Toán, Vật lí, Ngữ văn.

40
Công nghệ rau – hoa – quả và cảnh quan D620113 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

70
Công nghệ sau thu hoạch D540104 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

100
Công nghệ sinh học

 

D420201

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Sinh học, Tiếng Anh.

290
Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Toán, Vật lí, Ngữ văn.

150
Công nghệ thực phẩm D540101 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

250
Kế toán

 

D340301

 

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Toán, Vật lí, Ngữ văn.

230
Khoa học cây trồng D620110 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

380
Khoa học cây trồng (chương trình tiên tiến) D906209 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

60
Khoa học đất D440306 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

50
Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

410
Kinh doanh nông nghiệp D620114 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

40
Kinh tế D310101 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

400
Kinh tế nông nghiệp D620115 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

280
Kỹ thuật cơ khí D520103 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Toán, Vật lí, Ngữ văn.

180
Kỹ thuật điện, điện tử D520201 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Toán, Vật lí, Ngữ văn.

180
Kỹ thuật tài nguyên nước D580212 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

60
Nông nghiệp

 

 

D620101

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

70
Nuôi trồng thuỷ sản D620301 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

90
Phát triển nông thôn

 

 

D620116

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

120
Quản lý đất đai D850103 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

400
Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

190
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (chương trình tiên tiến) D903414 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

50
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp D140215 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

50
Thú y D640101 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

650
Xã hội học D310301 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

50
Các ngành đào tạo bậc cao đẳng     300
 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Toán, Vật lí, Ngữ văn.

25
 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Toán, Vật lí, Ngữ văn.

25
 Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

50
 Dịch vụ thú y C640201 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

100
 Khoa học cây trồng C620110 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

50
 Quản lý đất đai C850103 Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Toán, Sinh học, Hóa học.

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

50

– Phương thức tuyển sinh: Học viện căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

– Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điểm trúng tuyển theo từng ngành cụ thể.

– Căn cứ điểm trúng tuyển vào đại học, Học viện xét tuyển trong số sinh viên mới nhập học để đào tạo theo chương trình chất lượng cao: 1 lớp ngành Công nghệ sinh học (60 sinh viên), 1 lớp ngành Kinh tế nông nghiệp (60 sinh viên).

– Sau 1 năm học tập, nếu sinh viên học theo chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao không đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh sẽ được chuyển sang ngành tương ứng hoặc ngành đăng ký ban đầu.

– Đối với các ngành có đào tạo theo chuyên ngàn: Học viện căn cứ vào kết quả thi học kỳ 1 của các sinh viên trong ngành đào tạo để xét tuyển vào các chuyên ngành.

(xem chi tiết tại website: www.vnua.edu.vn),

– Các ngành có đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) gồm: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật cơ khí, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp. Môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành đào tạo theo POHE giống như môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành tương ứng không phải POHE.

– Học phí thu theo tín chỉ và theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Học viện có chỗ ở nội trú cho sinh viên theo thứ tự ưu tiên thuộc đối tượng 01 đến 06 và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Thời gian tuyển sinh: Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website

Trang FB88 cá độ online tốt nhất. Link vào ca cuoc 365 nhanh nhất. Soi kèo tip bong da. nhận đào tạo seo và facebook ad. Dịch vụ thông cống nghẹt quận tân bình - Báo giá thông cống nghẹt quận bình tân Dịch vụ hút hầm cầu bình dương uy tín Báo giá hút hầm cầu quận thủ đức tốt nhất Vệ sinh tổng hợp https://vesinhtonghop.com/. Link vào 188bet. Link thay thế 1GOM mới nhất. Link nhà cái 365cacuoc Vip. keo nha cai uy tín. Nhà cái vaow88.top. Đại lý bán thuốc diệt côn trùng. đại lý thuốc diệt mối uy tín.