Tin nổi bật

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thế nào? Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2016

Bởi tuyensinh247 lúc 10:51 - 18/05/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ký hiệu: NLS

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.3896.3350 Fax: 08.3896.0713

Website: www.ts.hcmuaf.edu.vn Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

STT Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ TP.HCM

Ký hiệu: NLS

   
  Các ngành đào tạo đại học     4.520
1 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp D140215 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

80
2 Ngôn ngữ Anh (*) D220201 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

Môn Tiếng Anh hệ số 2

160
3 Kinh tế D310101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

170
4 Bản đồ học D310501 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

80
5 Quản trị kinh doanh D340101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

180
6 Kế toán D340301 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

120
7 Công nghệ sinh học D420201 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

130
8 Khoa học môi trường D440301 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

80
9 Công nghệ thông tin D480201 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

240
10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

100
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

50
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 (Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

50
13 Công nghệ kỹ thuật nhiệt D510206 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

50
14 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

150
15 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

50
16 Kỹ thuật môi trường D520320 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

90
17 Công nghệ thực phẩm D540101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

240
18 Công nghệ chế biến thủy sản D540105 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

80
19 Công nghệ chế biến lâm sản D540301 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

180
20 Chăn nuôi D620105 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

150
21 Nông học D620109 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

140
22 Bảo vệ thực vật D620112 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

90
23 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan D620113 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

160
24 Kinh doanh nông nghiệp D620114 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

60
25 Phát triển nông thôn D620116 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

60
26 Lâm nghiệp D620201 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

240
27 Nuôi trồng thủy sản D620301 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

180
28 Thú y D640101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

180
29 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

160
30 Quản lý đất đai D850103 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

320
  Chương trình tiên tiến 110
1 Công nghệ thực phẩm D540101

(CTTT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60
2 Thú y D640101

(CTTT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

 

50

  Chương trình đào tạo chất lượng cao 270
1 Quản trị kinh doanh D340101

(CLC)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

60
2 Công nghệ sinh học D420201

(CLC)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

30
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201

(CLC)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

60
4 Kỹ thuật môi trường D520320

(CLC)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60
5 Công nghệ thực phẩm D540101

(CLC)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60
  Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế 120
1 Thương mại quốc tế D310106

(LKQT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

20
2 Kinh doanh quốc tế D340120

(LKQT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

20
3 Công nghệ sinh học D420201

(LKQT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

20
4 Khoa học và quản lý môi trường D440301

(LKQT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

20
5 Công nghệ thông tin D480201

(LKQT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

20
6 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế D620114

(LKQT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

20
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM – PHÂN HIỆU GIA LAI

Ký hiệu: NLG

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ĐT:  059.3877.665

  Các ngành đào tạo đại học     340
1 Kế toán D340301 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

50
2 Công nghệ thực phẩm D540101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

50
3 Nông học D620109 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

50
4 Lâm nghiệp D620201 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

50
5 Thú y D640101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

40
6 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

50
7 Quản lý đất đai D850103 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

50
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM – PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Ký hiệu: NLN

Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận ĐT: 068.3500.579

  Các ngành đào tạo đại học     340
1 Quản trị kinh doanh D340101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

50
2 Công nghệ thực phẩm D540101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

50
3 Nông học D620109 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

50
4 Nuôi trồng thủy sản D620301 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

50
5 Thú y D640101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

40
6 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

50
7 Quản lý đất đai D850103 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

50

Vùng tuyển sinh

– Đối với cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh: Tuyển sinh trong cả nước

– Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và Ninh Thuận:  Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên.

Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website

Công ty diệt mối tại đà nẵng. đội thi công diet moi tai tphcm tkp Trang FB88 cá độ online tốt nhất. Link vào ca cuoc 365 nhanh nhất. Soi kèo tip bong da. Dich vu chuyen nghiep lam bang dai hoc tai tphcm nhận đào tạo seo và facebook ad Bóng đá nhà cái k8 . Nhà cái K8 online. Dịch vụ thông cống nghẹt quận tân bình - Báo giá thông cống nghẹt quận bình tân