Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Đại học Cần Thơ tuyển sinh năm 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 10:36 - 19/05/2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CẦN THƠ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành học Ký hiệu

 

Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CẦN THƠ

TCT      
Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710 3600 433 – Fax: 0710 3838 474. Website: www.ctu.edu.vn

 
 

 

Giáo dục Tiểu học

 

   

 

D140202

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Ngữ văn, Lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

 

 

60

 

 

Giáo dục Công dân

 

   

D140204

– Ngữ văn, Sử, Địa

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

60

 

 Giáo dục Thể chất

 

   

D140206

– Toán, Sinh, Năng khiếu

– Toán, Hóa, Năng khiếu

 60

 

 

 

Sư phạm Toán học

  D140209 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

 

100

 

 

 

Sư phạm Vật lý

 

  D140211 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Lý, Tiếng Pháp

 

 

100

 

 

Sư phạm Hóa học

 

   

D140212

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Tiếng Pháp

 

60

 

Sư phạm Sinh học   D140213 Toán, Hóa, Sinh 80
 

Sư phạm Ngữ văn

 

   

D140217

– Ngữ văn, Sử, Địa

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

60

 

 

Sư phạm Lịch sử

 

   

D140218

– Ngữ văn, Sử, Địa

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Pháp

 

60

 

 

 

Sư phạm Địa lý

 

   

 

D140219

– Ngữ văn, Sử, Địa

– Ngữ văn, Địa, Toán

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Pháp

 

 

40

 

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

   

D140231

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 Sư phạm Tiếng Pháp

 

  D140233 – Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

60

 

 Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫnviên du lịch)

   

D220113

– Ngữ văn, Sử, Địa

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

80

 

Ngôn ngữ Anh

Gồm 2 chuyên ngành:

– Ngôn ngữ Anh

– Phiên dịch – Biên dịch

  D220201 – Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

160

 

120

40

 

Ngôn ngữ Pháp

 

   

D220203

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Lý, Tiếng Pháp

 

80

 

 Triết học   D220301 – Ngữ văn, Sử, Địa

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 80
 Văn học   D220330  100

 

 

Kinh tế

 

   

D310101

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Hóa

 

100

 

 

Chính trị học

 

   

D310201

 

– Ngữ văn, Sử, Địa

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

Thông tin học

 

   

D320201

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Lý, Tiếng Pháp

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

 

80

 

 Quản trị kinh doanh   D340101  

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Hoá

 140
 Quản trị dịch vụ du lịch vàlữ hành   D340103 120

 

 Marketing   D340115 100
 Kinh doanh quốc tế   D340120  120
 Kinh doanh thương mại   D340121 80
 Tài chính – Ngân hàng   D340201 160
 Kế toán   D340301 120
 Kiểm toán   D340302  80
Luật

Gồm 3 chuyên ngành:

– Luật hành chính

– Luật thương mại

– Luật tư pháp

  D380101 – Toán, Lý, Hoá

– Ngữ Văn, Sử, Địa

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

300

 

100

100

100

Sinh học

Gồm 2 chuyên ngành:

– Sinh học

– Vi sinh vật học

   

D420101

 

Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

60

60

 Công nghệ sinh học   D420201  

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Hóa, Sinh

 160
 Sinh học ứng dụng   D420203  60
Hóa học

Gồm 2 chuyên ngành:

– Hóa học

– Hóa dược

   

D440112

120

 

60

60

 Khoa học môi trường    D440301  120
 

Khoa học đất

 

   

D440306

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

80

 

Toán ứng dụng   D460112 Toán, Lý, Hóa; 60
 Khoa học máy tính   D480101  

 

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

 100
Truyền thông và mạng máytính   D480102  100

 

 Kỹ thuật phần mềm   D480103  100
 Hệ thống thông tin   D480104  100
Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

– Công nghệ thông tin

– Tin học ứng dụng

   

D480201

200

 

120

80

 Công nghệ kỹ thuật hóa học   D510401  

 

 

 

 

 

 

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

 120

 

 Quản lý công nghiệp    D510601 120
Kỹ thuật cơ khí

Gồm 3 chuyên ngành:

– Cơ khí chế tạo máy

– Cơ khí chế biến

– Cơ khí giao thông

  D520103

 

240

 

100

70

70

 Kỹ thuật cơ – điện tử   D520114  120
 Kỹ thuật điện, điện tử   D520201  120
 Kỹ thuật điện tử, truyềnthông    D520207  120

 

 Kỹ thuật máy tính    D520214  120
Kỹ thuật điều khiển và tựđộng hóa    D520216  120

 

 Kỹ thuật môi trường    D520320 120
 Vật lý kỹ thuật    D520401  60
 Công nghệ thực phẩm

 

   D540101 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Hóa, Sinh

180

 

 

Công nghệ chế biến thủysản

   

D540105

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

Kỹ thuật công trình xây dựngGồm 3 chuyên ngành:

– Xây dựng công trình thủy

– Xây dựng dân dụng vàcông nghiệp

– Xây dựng cầu đường

  D580201 – Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

 

300

 

 

70

160

 

70

 Kỹ thuật tài nguyên nước

 

  D580212

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

 80

 

 

Chăn nuôi

 

  D620105

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

Nông học   D620109 Toán, Hóa, Sinh 80
Khoa học cây trồng Gồm 2chuyên ngành:

– Khoa học cây trồng

– Công nghệ giống cây trồng

   

D620110

 

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Sinh, Tiếng Anh

180

 

100

80

Bảo vệ thực vật   D620112 Toán, Hóa, Sinh 160
 Công nghệ rau hoa quả vàcảnh quan

 

   D620113 – Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Tiếng Pháp

 60

 

 

Kinh tế nông nghiệp

 

  D620115

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

120

 

 

Phát triển nông thôn

 

   

D620116

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

120

 

 

Lâm sinh

 

   

D620205

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

 

80

 

 Nuôi trồng thủy sản   D620301 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

160
 Bệnh học thủy sản   D620302 80
 Quản lý nguồn lợi thủy sản    D620305

 

60
Thú y

Gồm 2 chuyên ngành:

– Thú y

– Dược thú y

   

D640101

 

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

 

160

 

80

80

 

Quản lý tài nguyên và môitrường

   

D850101

 

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

80

 

Kinh tế tài nguyên thiênnhiên

 

   

D850102

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

80

 

 

Quản lý đất đai

 

   

D850103

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

Đào tạo đại học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang  
 Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫnviên du lịch)

 

   

D220113

 

– Ngữ văn, Sử, Địa

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

80

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

   

D220201

 

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

   

 

D340101

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

80

 

 

Luật

(chuyên ngành Luật hànhchính)

 

   

 

D380101

 

– Toán, Lý, Hoá

– Ngữ Văn, Sử, Địa

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

 

 

80

 

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

– Công nghệ thông tin

– Tin học ứng dụng

   

D480201

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

 

160

 

80

80

Kỹ thuật công trình xây dựng(chuyên ngành Xây

dựng dân dụng và công nghiệp)

   

D580201

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

 

80

 

Nông học (chuyên ngành Kỹthuật nông nghiệp)   D620109

 

Toán, Hóa, Sinh

 

80

 

 

Kinh tế nông nghiệp

 

   

D620115

 

– Toán, Lý, Hoá

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

80

 

 Phát triển nông thôn

(chuyên ngành Khuyếnnông)

   

D620116

 

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

80

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

   

D620301

 

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

 

80

 

       

 

 1. Vùng tuyển sinh: Đại học Cần Thơ tuyển sinh trong cả nước.
 2. Tổng chỉ tiêu dự kiến:8.600 chỉ tiêu đại học, trong đó 860 chỉ tiêu đào tạo đại học tại khu Hòa An.
 3. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 4. Phương thức tuyển sinh:xét tuyển từ kết quả của thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do trường đại học chủ trì tổ chức. (Sử dụng “Giấy chứng nhận kết quả thi” để xét tuyển).

– Không quy định môn thi chính (không nhân hệ số môn thi).

– Không sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm.

– Chỉ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

 1. Điểm xét tuyển:xác định từ tổng kết quả của tổ hợp 3 môn thi do thí sinh chọn từ các tổ hợp môn xét tuyển của ngành học, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và không môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.
 2. Đối với ngành Giáo dục thể chất:ngoài 2 môn văn hóa, Trường ĐHCT sẽ tổ chức thi môn Năng khiếu TDTT. Điều kiện xét tuyển:

– Sức khỏe và thể trạng: có sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình;

– Chiều cao và cân nặng tối thiểu: đối với nam là 1,65m, 45kg; đối với nữ là 1,55m, 40kg.

– Điểm thi các môn văn hóa (Toán, Sinh hoặc Toán, Hóa): không môn nào có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

– Điểm thi môn Năng khiếu: phải đạt từ 5 điểm trở lên.

– Miễn thi môn Năng khiếu: Thí sinh đạt huy chương vàng của các giải hạng Nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT có quyết định công nhận là vận động viên cấp Kiện tướng quốc gia thì không phải thi môn năng khiếu và được ưu tiên xét tuyển vào học đại học ngành Giáo dục thể chất sau khi đã thi 2 môn văn hóa (Toán, Sinh hoặc Toán, Hóa) theo kỳ thi THPT Quốc gia do trường đại học chủ trì tổ chức và điểm mỗi môn phải lớn hơn 1 điểm .

 1. Điểm trúng tuyển:xác định theo ngành học. Đối với ngành có nhiều chuyên ngành:

– Sau khi trúng tuyển ngành, khi làm thủ tục nhập học thí sinh sẽ đăng ký vào chuyên ngành cụ thể. Trường Đại học Cần Thơ căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm xét tuyển và chỉ tiêu để xét và xếp vào từng lớp chuyên ngành. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 được ưu tiên xét tuyển vào chuyên ngành.

– Tên ngành (tên tương ứng với mã số ngành) được ghi trên bằng tốt nghiệp; tên chuyên ngành được ghi trên bảng điểm của khóa học.

 1. Đối tượng ưu tiên, khu vực tuyển sinh, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:áp dụng theo “Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015” và các hướng dẫn về công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
 2. Học phí:thu theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.
 3. Chế độ chính sách, học bổng:áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, nhà trường còn dành một ngân sách lớn để cấp học bổng cho sinh viên học giỏi; đồng thời Trường còn nhận được nhiều nguồn tài trợ khác để cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo, học giỏi hoặc gặp khó khăn đột xuất. Hằng năm, có hơn 4.000 lượt sinh viên được nhận học bổng. Được vay vốn học tập; được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
 4. Ký túc xá:5.000 chổ
Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website