Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Đại học Sao Đỏ tuyển sinh năm 2018

Bởi tuyensinh247 lúc 3:47 - 3/06/2018

Đại học Sao Đỏ thông báo tuyển sinh năm 2018, theo đó trường xét tuyển theo 2 phương thức: kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, kết quả học tập THPT của thí sinh.

Mã Trường: SDU

2.1. Đối tượng tuyển sinh: – Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Có sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: – Thí sinh trên phạm vi cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: – Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy theo khối dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.
– Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học
1.1
Ngôn ngữ Anh 7220201 15 15 D01 D14 D15 D66
Đại học chính quy
1.2
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 20 20 D01 D15 D66 D71
Đại học chính quy
1.3
Việt Nam học 7310630 15 15 C00 C20 D01 D15
Đại học chính quy
1.4
Quản trị kinh doanh 7340101 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.5
Kế toán 7340301 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.6
Công nghệ thông tin 7480201 40 40 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.7
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.8
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.9
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 85 85 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.10
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.11
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.12
Công nghệ thực phẩm 7540101 25 25 A00 A09 B00 D01
Đại học chính quy
1.13
Công nghệ dệt, may 7540204 50 50 A00 A09 C20 D01
Đại học chính quy

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
– Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy theo khối dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Nhà trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

– Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đạt từ 18.0 điểm trở lên cho các ngành đào tạo.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Tên trường,

ngành học

Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp môn

 xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ SDU      
Các ngành đào tạo đại học:        
Công nghệ kĩ thuật cơ khí   7510201 Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Địa lý, GDCD

Toán, Ngữ văn, Vật lý

Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh

A00

A09

C01

D01

Công nghệ kĩ thuật ô tô   7510205
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử   7510301
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá   7520216
Công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông   7510302
Công nghệ thông tin   7480201
Quản trị kinh doanh   7340101
Kế toán   7340301
Công nghệ dệt, may   7540204 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Địa lý, GDCD A09
Ngữ văn, Địa lý, GDCD C20
Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh D01
Công nghệ thực phẩm   7540101 Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Địa lý, GDCD A09
Toán, Hoá học, Sinh học B00
Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)   7310630 Ngữ văn,Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Địa lý, GDCD C20
Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn,Địa lý,Tiếng Anh D15
Ngôn ngữ Anh   7220201 Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn,Lịch sử,Tiếng Anh D14
Ngữ văn,Địa lý,Tiếng Anh D15
Ngữ văn,GDCD,Tiếng Anh D66
Ngôn ngữ Trung Quốc   7220204 Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn,Địa lý,Tiếng Anh D15
Ngữ văn,GDCD,Tiếng Anh D66
Ngữ văn,GDCD,Tiếng Trung D71

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1. Thời gian tuyển sinh

– Phương thức 1: Xét tuyển Đại học chính quy sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Trường thực hiện thời gian tuyển sinh đợt 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển bổ sung: Từ 22/8 đến 30/10/2018

– Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT.

Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

+ Đợt 1: Từ 02/5 đến 06/8/2018

+ Đợt 2: Từ 11/8 đến 30/8/2018

+ Đợt 3: Từ 01/9 đến 20/9/2018

+ Đợt 4: Từ 21/9 đến 10/10/2018

+ Đợt 5: Từ 11/10 đến 30/10/2018

Sau khi xét tuyển, trường Đại học Sao Đỏ công bố các kết quả xét tuyển trên website của trường.

2.7.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

+ Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở GDĐT.

+ Xét tuyển bổ sung: Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (thí sinh có thể tải trên website nhà trường).

– Giấy chứng nhận kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT.

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (thí sinh có thể tải trên Website nhà trường: saodo.edu.vn).

– Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao).

– Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

2.7.3. Hình thức đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các hình thức sau:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT quốc gia đăng ký cùng với hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Sở GDĐT.

– Thí sinh có thể nộp ĐKXT trực tuyến qua website: http://daotao.saodo.edu.vn/dangkyxethocba.aspx

– Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác tuyển sinh của trường Đại học Sao Đỏ.

Địa chỉ: Phòng Công tác tuyển sinh: Số 24, Phố Thái Học 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 882 402 hoặc 0983 884 182

Email: tuyensinhdhsd@gmail.com

Website: saodo.edu.vn

2.8. Chính sách ưu tiên:
Trường thực hiện chế độ ưu tiên theo đối tượng, khu vực…. trong tuyển sinh đúng quy định trong quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Trường thực hiện thu học phí và lộ trình tăng học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ.

Theo TTHN

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website