Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 của Bộ GD&ĐT – Đề mẫu

Bởi tuyensinh247 lúc 3:10 - 28/05/2015

ĐỀ THI MINH HỌA – KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 90 phút.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. drought       B. fought                C. brought            D. bought

Question 2: A. builds           B. destroys             C. occurs              D. prevents

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. include            B. achieve           C. replace       D. comment

Question 4: A. comfortable      B. attractive       C. secretive      D. necessary

Question 5: A. appearance         B. telephone       C. government      D. leadership

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6: By the time their babies arrive, the Johnsons hope _______ painting the nursery.

A. have finished         B. finished               C. to finish               D. finish

Question 7: This is a picture of a _______ bus.

A. red bright London    B. bright red London    C. London bright red    D. London red bright

Question 8: Young people have become increasingly committed ______ social activities.

A. of                     B. to                     C. in                      D. at

Question 9: He ______ to the doctor after the accident, but he continued to play instead.

A. must have gone                                 B. needn’t have gone

C. shouldn’t have gone                            D. should have gone

Question 10: While everybody else in our class prefers working in groups, Mina likes working ______.

A. on herself             B. on her own           C. of her own            D. in herself

Question 11: Marie Curie, ______, was awarded a Nobel Prize for her work.

A. was the scientist who discovered radium      B. whose scientific discovery of radium

C. the scientist discovered radium                D. the scientist who discovered radium

Question 12: ______ about gene-related diseases has increased is welcome news.

A. Scientific knowledge                            B. It was scientific knowledge

C. Though scientific knowledge                   D. That scientific knowledge

Question 13: ______ he arrived at the bus stop when the bus came.

A. Hardly had       B. No sooner had         C. No longer has     D. Not until had

Question 14: _______, the young mother appeared visibly very happy after the birth of her child.

A. Tired as she was      B. She was tired        C. As tired       D. Despite tired

Question 15: John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents. He asked a local passer-by the way to the post-office. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.

– John: “Can you show me the way to the nearest post office, please?”

– Passer-by: “_______”

A. Not way, sorry.                B. Just round the corner over there.

C. Look it up in a dictionary!      D. There’s no traffic near here.

Question 16: I knew they were talking about me ______ they stopped when I entered the room.

A. because                 B. so that             C. despite             D. therefore

Question 17: Lora has just bought a new skirt that she likes very much. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.

– Jane: “You look great in that red skirt, Lora!”

– Lora: “_______”

A. No, I don’t think so.        B. Oh, you don’t like it, do you?

C. Thanks, I bought it at Macy’s.         D. Thanks, my mum bought it.

Question 18: This is ______ the most difficult job I have ever tackled.

A. by rights              B. by all means          C. by far                 D. by the way

Question 19: He ______ till the early hours of the next morning listening to pop music.

A. took me up           B. kept me up           C. caught me up        D. held me up

Question 20: His answer was so confusing that it hardly made ______.

A. meaning           B. interpretation       C. intelligibility        D. sense

Question 21: My father sometimes ______ the washing up after dinner.

A. washes               B. takes                  C. makes                D. does

Question 22: Waste paper can be used again after being ______.

A. produced             B. recycled              C. wasted                D. preserved

Question 23: Since ______has been so poor, the class has been closed.

A. attendance             B. attendant                    C. attending      D. attendee

Question 24: He was too sure of himself to pay ______ to the warnings against the danger.

A. notice                 B. attention              C. respect               D. recognition

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 25: The rains of 1993 causing the Missouri river to overflow resulted in one of the worst floods of the 20th century.

A. stopped               B. lessened              C. caused                D. overcame

de-thi-thpt-quoc-gia-mon-anh-nam-2015-cua-bo-gddt-de-mau_1427853516_1 copy

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 của Bộ GD&ĐT – Đề mẫu

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án
1 A 23 A 45 B
2 D 24 B 46 D
3 D 25 C 47 B
4 B 26 D 48 A
5 A 27 A 49 C
6 C 28 B 50 D
7 B 29 A 51 C
8 B 30 C 52 B
9 D 31 B 53 C
10 B 32 C 54 A
11 D 33 C 55 B
12 D 34 D 56 C
13 A 35 B 57 A
14 A 36 C 58 A
15 B 37 D 59 A
16 A 38 A 60 D
17 C 39 B 61 C
18 C 40 C 62 B
19 B 41 A 63 A
20 D 42 D 64 B
21 D 43 B
22 B 44 B

PHẦN VIẾT (2 điểm)

I (0,5 điểm)

Câu 65: I have never read such an interesting novel before.

Hoặc: I have never read a more interesting novel than this (one/ novel).

Câu 66: My mother can cook better than I can/ me.

Câu 67: It was not until after midnight that the noise next door stopped.

Câu 68: Should there be any difficulty, you can ring this number.

Hoặc: Should any difficulty arise, you can ring this number.

Câu 69: The boy denied having broken/ breaking the vase of flowers.

II (1,5 điểm)

  Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa
1. Bố cục 0,40
o   Câu đề dẫn chủ đề mạch lạco   Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài

o   Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận

2. Phát triển ý 0,25
o   Phát triển ý có trình tự logico   Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình
3. Sử dụng ngôn từ 0,30
o   Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dungo   Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại

o   Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển

4. Nội dung 0,30
o   Đủ thuyết phục người đọco   Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận

o   Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%

5. Ngữ pháp, dấu câu, và chính tả: 0,25
o   Sử dụng đúng dấu câuo   Chính tả: Viết đúng chính tả

Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi (trừ 1% điểm của bài viết) Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi

o   Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/ sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết.)

Tổng 1,50

 

Tuyensinh247 tổng hợp

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website

Trang FB88 cá độ online tốt nhất. Link vào ca cuoc 365 nhanh nhất. Soi kèo tip bong da. nhận đào tạo seo và facebook ad. Dịch vụ thông cống nghẹt quận tân bình - Báo giá thông cống nghẹt quận bình tân Dịch vụ hút hầm cầu bình dương uy tín Báo giá hút hầm cầu quận thủ đức tốt nhất Vệ sinh tổng hợp https://vesinhtonghop.com/. Link xem truc tiep bong da. Link thay thế bong88 mới nhất. Truy cập FB88. Link nhà cái 365cacuoc Vip. keo nha cai uy tín. Nhà cái vaow88.top. Đại lý bán thuốc diệt côn trùng. đại lý thuốc diệt mối uy tín.