Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bởi Tuyển Sinh 247 lúc 11:34 - 11/04/2016

Câu 44: Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn lượng NO trên với O2 dư, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và còn lại khí O2 duy nhất. Tổng thể tích O2 (đktc) đã phản ứng là

     A. 0,896 lít.                   B. 0,672 lít.                   C. 0,504 lít.                   D. 0,784 lít.

Câu 45: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2, chứa vòng benzen, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Biết a molX tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2. Công thức của X

     A. CH3-O-C6H4-OH.    B. C6H3(OH)2CH3.       C. HO-CH2-O-C6H5.    D. HO-C6H4-CH2OH.

Câu 46: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là

     A. 20.                            B. 10.                            C. 15.                            D. 25.

Câu 47: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính?

     A. NO2.                         B. Cl2.                           C. CO2.                         D. SO2.

Câu 48: Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ

     A. cumen.                     B. stiren.                       C. benzen.                     D. toluen.

Câu 49: Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic đa chức XY (có số mol bằng nhau), axit cacboxylic đơn chức Z (phân tử các chất có số nguyên tử cacbon không lớn hơn 4 và đều mạch hở, không phân nhánh). Trung hòa m gam T cần 510 ml dung dịch NaOH 1M; còn nếu cho m gam T vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 52,38 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên, thu được CO2 và 0,39 mol H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng không thu được kết tủa. Phần trăm khối lượng của Z trong T là

     A. 54,28%.                    B. 62,76%.                    C. 60,69%.                    D. 57,84%.

Câu 50: Để khắc chữ lên thủy tinh, người ta dựa vào phản ứng

     A. SiO2  +  2NaOH  →  Na2SiO3  +  H2O.        B. SiO2  +  Na2CO3  →  Na2SiO­­3  +  CO2.        

     C. SiO2  +  2Mg  →  Si  +  2MgO.                    D. SiO2  +  4HF  →  SiF4  +  2H2O.

DownLoad Full ( Đề Thi + Đáp Án ): De-thi-thu-mon-hoa-nam-2016-chuyen-le-quy-don

Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở thongtintuyensinh247.edu.vn. Xin vui lòng gửi bình luận ở bài viết để được hỗ trợ giải đáp chi tiết, cụ thể cho các bạn!

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website