Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Đề thi thử môn Sinh năm 2016 THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc

Bởi Tuyển Sinh 247 lúc 11:01 - 11/04/2016

Câu 1: Đăc điêm nao sau đây chi co ơ qua trinh tư nhân đôi ADN ơ sinh vât nhân thưc?
A. Cac đoan Okazaki đươc nôi lai vơi nhau nhơ enzim nôi ligaza

B. Diên ra theo nguyên tăc bô sung

C. Xay ra ơ nhiều điêm trong môi phân tư ADN tao ra nhiều đơn vi nhân đôi (tai ban)

D. Diên ra theo nguyên tăc ban bao tôn

Câu 3: Trong qua trinh sinh tông hơp prôtêin, ơ giai đoan hoat hoa axit amin, ATP co vai trò cung cấp năng lương
A. đê căt bỏ axit amin mơ đầu ra khỏi chuôi pôlipeptit.

B. đê găn bộ ba đôi mã của tARN vơi bộ ba trên mARN.

C. đê axit amin đươc hoat hoa va găn vơi tARN.

D. đê cac ribôxôm dich chuyên trên mARN.

Câu 5: Dang đột biến điêm nao sau đây xay ra trên gen không lam thay đôi sô lương nuclênôtit của gen nhưng lam thay đôi sô lương liên kết hiđrô trong gen?

A. Mất một căp nuclêôtit.

C. Thay căp nuclênôtit A-T băng căp T-A

B. Thêm một căp nuclênôtit.

D. Thay căp nuclênôtit A-T băng căp G-X.

Câu 6: Trong cac mức  cấu trúc siêu hiên vi  của nhiêm săc thê ơ sinh vât nhân thưc, sơi cơ ban  co đương kính

A. 11nm.        B. 30nm.           C. 2nm.           D. 300nm.

Câu 10: Khi noi về đột biến gen, phat biêu nào sau đây la đúng?

A. Dươi tac động của cùng một tác nhân gây đột biến, vơi cương độ và liều lương như nhau thì tần sô đột biến ơ tất ca cac gen la băng nhau.

B. Khi các bazơ nitơ dang hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN thì thương làm phát sinh đột biến gen dang mất hoăc thêm một căp nuclêôtit.

C. Trong các dang đột biến điêm, dang đột biến thay thế căp nuclêôtit thương làm thay đôi ít nhất

DownLoad Full ( Đề Thi + Đáp Án ): Đề thi thử môn Sinh năm 2016 THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc

Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở thongtintuyensinh247.edu.vn. Xin vui lòng gửi bình luận ở bài viết để được hỗ trợ giải đáp chi tiết, cụ thể cho các bạn!

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website