Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 – THPT Hàn Thuyên

Bởi tuyensinh247 lúc 11:19 - 22/05/2015

Đáp án và Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2015 – Trường THPT Hàn Thuyên. Các em tham khảo dưới đây:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2015 – Trường THPT Hàn Thuyên

Câu 1: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần càm L nối tiếp với đoạn mạch thuần trở R. Nếu mắc mạch đó vào nguồn điện 1 chiều có U=10V thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,4A. Khi mắc nó vào đoạn mạch u = 100√2cos(100pi.t) xoay chiều có thì cường độ dòng hiệu dụng qua mạch là 1A. Tìm độ tự càm L
A. 96,8H

B. 0,308H

C. 25H

D. 0,729H

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 3: Tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường và từ trường

A. Tia β và tia α     B. Tia α và gamma         C. Tia gamma và tia β      D. Tia gamma

Câu 4: Con lắc lò xo dao động điều hòa , lò xo có độ cứng 36N/m, treo vật có khối lượng 100g, cho pi2 = 10 . Động năng của con lắc biến thiên với tần số

A. 12Hz

B. 6Hz

C. 9Hz

D. 3Hz

Câu 5: Con lắc đồng hồ có chu kỳ 2s vật nặng con lắc m=1kg dao động tại nơi g=10m/ . Biên độ góc ban đầu là 50. Do có lực cản không đổi là Fc=0,011N nên nó dao động tắt dần. Đồng hồ này dùng loại pin có suất điện động 3V, không có điện trở trong để bổ sung năng lượng cho con lắc, hiệu suất của quá trình bổ sung là 25%. Điện tích ban đầu của pin là Q0=10^4 C. Đồng hồ chạy bao lâu thì phải thay pin

A. 40 ngày đêm

B. 74 ngày đêm

C. 23 ngày đêm

D. 46 ngày đêm

Câu 6: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm. C là một điểm trên dây trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là:

A. 1,75 cm

B. 7 cm

C. 3,5 cm

D. 14/3 cm

Câu 7: Khối lượng hạt nhân của De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyenlà 10,0113u, lấy khối lượng của nơtron là 1,0086, khối lượng của Prôtôn là 1,0072u, u=931MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân Be là

A. 6,4332MeV

B. 0,064KJ

C. 0,6432keV

D. 64,332MeV

Câu 8: Đoạn mạch xoay chiều gồm R, cuộn thuần cảm L và tụ C mắc nối tiếp nhau vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi và có tần số góc thay đổi. Khi w = w1 = 200p .rad / s hoặc w = w2 = 50p .rad / s thì công suất của đoạn mạch bằng nhau. Để công suất của đoạn mạch cực đại thì tần số góc là

A. 200pi.rad / s

B. 125pi.rad / s

C. 40pi.rad / s

D. 100pi.rad / s

Câu 9: Chọn kết luận đúng khi vật dao động điều hòa:

A. Gia tốc và vận tốc luôn dao động cùng pha nhau

B. Li độ và vận tốc luôn dao động ngược pha nhau

C. Li độ và gia tốc luôn dao động ngược pha nhau

D. Li độ và gia tốc luôn dao động vuông pha nhau

Câu 10: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m=100g độ cứng của lò xo 160N/m pi^2 = 10 =g. Khi vật ở vị trí cân bằng ta truyền vận tốc 2m/s dọc trục lò xo, do có ma sát giữa vật và sàn ngang với hệ số ma sát m =0,01mà vật dao động tắt dần. Tìm tốc độ trung bình trong cả quá trình dao động

A. 63,7cm/s

B. 7,63cm/s

C. 36,7m/s

D. 673cm/s

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 12: Trên một mặt chất lỏng có một sóng cơ, khoảng cách 15 đỉnh liên tiếp là 3,5m, thời gian truyền sóng qua khoảng cách đó là 7s. Tìm bước sóng và chu kỳ sóng lan truyền

A. λ =25cm T=0,5s   B. λ =25cm T=5s    C. λ =50cm T=0,5s        D.λ=25m T=2s

Câu 13: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x1 = Acos(3pi.t + φ1) và x2 = Acos(4pi.t + φ2). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ.Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là:

A. 4s.

B. 1 s.

C. 2s.

D. 3s.

Câu 14: Máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng là 100√2 V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là (5m)/pi Wb. Tìm số vòng dây của phần ứng là

A. 71 vòng

B. 100 vòng

C. 200 vòng

D. 400 vòng

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 16: Con lắc lò xo gắn vật m=100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Từ lúc t=0 đến t’=pi/48 giây thì động năng của con lắc tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi giảm về giá trị 0,064J. Ở thời điểm t’ thế năng của con lắc bằng 0,064J. Chỉ ra biên độ dao động con lắc

A. 3,6cm

C. 5,7cm

B. 8cm

D. 7cm

Câu 17: Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm biến đổi từ 4,5 μH đến 20 μH và một tụ có thể điều chỉnh từ 8pF đến 480pF. Máy đó có thể thu được sóng vô tuyến điện trong dải.

A. Từ 12,81m đến 150,6m

B. Từ 8,4m đến 98,3m

C. Từ 11,3m đến 184,7m

D. Từ 15,2m đến 124,6m

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 19: Mạch điện gồm có R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây L thuần cảm , hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = 50√2cos(100pi.t) . Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm UL=30V; ở hai đầu tụ là UC=60V. Tìm hệ số công suất của mạch.

A. cosφ= 3/4

B. cosφ=4/5

C. cosφ= 6/5

D. cosφ=3/5
De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

A. 3,575MeV

B. 3,825MeV

C. 3,325MeV

D. 3,176MeV

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 23: Chọn câu sai: Khi khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng bằng
A. một bước sóng thì hai điểm đó dao động cùng pha
B. số nguyên của nửa bước sóng thì hai điểm đó dao động ngược pha
C. số nguyên lần của bước sóng thì hai điểm đó dao động cùng pha
D. nửa bước sóng thì hai điểm đó dao động ngược pha

Câu 24: Chọn câu sai Trong máy phát điện xoay chiều một pha
A. Hệ thống gồm vành khuyên và chổi quét gọi là bộ góp
B. Phần tạo ra từ trường là phần cảm
C. Phần cảm là bộ phận đứng yên
D. Phần tạo ra dòng điện là phần ứng
De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 30: Cho con lắcđao động điều hòa biết rằng cứ mỗi phút nó thực hiện được 360 dao động toàn phần. Tần số dao động là
A. 120Hz

B. 60Hz

C. 6Hz

D. 1/6Hz

Câu 31: Thanh thép đàn hồi dao động với tần số 16Hz. Gắn quả cầu nhỏ vào đầu thanh thép và tiếp xúc mặt nước tạo ra nguồn O dao động. Trên nửa đường thẳng qua O có hai điểm M và N cách nhau 6cm dao động cùng pha. Biết tốc độ lan truyền dao động sóng thỏa 0,4m/s <=v<= 0,6m/s. Tốc độ truyền sóng là

A. 48cm/s

B. 0,6m/s

C. 56cm/s

D. 42cm/s
De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 35: Chọn phát biểu đúng khi vật dao động điều hòa:
A. Véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc luôn cùng chiều chuyển động
B. Véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc luôn không đổi
C. Véc tơ vận tốc luôn cùng chiều chuyển động, gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. Véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc luôn đổi chiều khi qua vị trí cân bằng

Câu 36: Nhận xét nào dưới đây là đúng
A. Sóng điện từ cũng có tính chất giống hoàn toàn với sóng cơ học
B. Sóng điện từ giống như sóng âm nên là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không
C. Sóng điện từ có các tính chất của sóng cơ và là sóng ngang, có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không
D. Khi sóng lan thì điện trường và từ trường luôn dao động tuần hoàn và vuông pha nhau

Câu 37: Gọi T là chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ. Lúc đầu có N0 hạt nhân đồng vị này thì sau thời gian 3T thì số hạt nhân còn lại là

A. 12,5% số hạt nhân ban đầu

B. 75% số hạt nhân ban đầu

C. 50% số hạt nhân ban đầu

D. 25% số hạt nhân ban đầu
De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 42: Người ta cần tải đi một công suất 200kW dưới hiệu điện thế 2kV. Hiệu số chỉ của các công tơ giữa trạm phát và nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm là 600kWh. Hiệu suất quá trình tải điện là
A. 87,5%

B. 75%

C. 92,5%

D. 80%
De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

Câu 50: Người ta gọi động cơ không đồng bộ ba pha vì
A. Pha của ba dòng điện ở các pha là khác nhau
B. Dòng điện trong ba cuộn dây không đạt cực đại cùng lúc
C. Ba cuộn dây trong động cơ không giống nhau
D. Tốc độ quay của rôto không bằng tốc độ quay của từ trường quay

———-Hết———-

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2015 – Trường THPT Hàn Thuyên

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly nam 2015 - THPT Han Thuyen

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website