Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Điểm chuẩn các trường Quân đội năm 2015 – 18 trường hệ quân sự

Bởi tuyensinh247 lúc 3:09 - 26/08/2015

Điểm chuẩn chính thức 18 trường Quân sự năm 2015 bao gồm Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào. Các trường còn lại tuyển sinh trên toàn quốc gồm HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ, HỌC VIỆN QUÂN Y, HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ, HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG, HỌC VIỆN HẬU CẦN, HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN, HỌC VIỆN HẢI QUÂN, TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH, TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH…

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2015

Học viện, trường

Tổ hợp
xét  tuyển

Điểm chuẩn tuyển sinh

Ghi chú

 1 – HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Thí sinh nam miền Bắc

A00

26,00

Thí sinh nam miềnNam

A00

24,75

Thí sinh nữ miền Bắc

A00

28,25

Thí sinh nữ miềnNam

A00

27,25

Thí sinh nam miền Bắc

A01

24,75

Thí sinh nam miềnNam

A01

23,25

Thí sinh nữ miền Bắc

A01

27,25

Thí sinh nữ miềnNam

A01

26,50

Ưu tiên xét tuyển (Nam)

22,25

 2 – HỌC VIỆN HẢI QUÂN
Thí sinh nam miền Bắc

A00

24,75

Thí sinh nam miềnNam

A00

23,00

 3 – HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG
Thí sinh nam miền Bắc

C00

25,00

Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế)

C00

25,25

Thí sinh nam Quân khu 5

C00

24,75

Thí sinh nam Quân khu 7

C00

22,25

Thí sinh nam Quân khu 9

C00

24,25

 4 – HỌC VIỆN HẬU CẦN
Thí sinh nam miền Bắc

A00

25,00

Thí sinh nam miềnNam

A00

22,50

 5 – HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG -KHÔNG QUÂN
a) Ngành Kỹ thuật hàng không

 

Thí sinh nam miền Bắc

A00

25,50

Thí sinh nam miềnNam

A00

23,25

b)Ngành CHTM PK-KQ

 

Thí sinh nam miền Bắc

A00

24,50

Môn Toán thí sinh có mức điểm 24,50 phải đạt 7,25 điểm trở lên.
Thí sinh nam miềnNam

A00

22,75

 6 – HỌC VIỆN QUÂN Y
Thí sinh nam miền Bắc

A00

27,50

Thí sinh nam miềnNam

A00

26,25

Thí sinh nữ miền Bắc

A00

28,25

Thí sinh nữ miềnNam

A00

28,00

Thí sinh nam miền Bắc

B00

26,00

Thí sinh nam miềnNam

B00

24,50

Thí sinh nữ miền Bắc

B00

28,25

Thí sinh nữ miềnNam

B00

28,00

 7 – HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
a) Ngôn ngữ Anh

 

Thí sinh nam miền Bắc

D01

22,44

Thí sinh nam miềnNam

D01

20,44

Thí sinh nữ miền Bắc

D01

26,81

Thí sinh nữ miềnNam

D01

24,81

b) Ngôn ngữ Nga
Thí sinh nam miền Bắc

D01

21,40

Thí sinh nam miềnNam

D01

19,40

Thí sinh nữ

D01

26,50

Thí sinh nam miền Bắc

D02

21,40

Thí sinh nam miềnNam

D02

19,40

Thí sinh nữ

D02

26,50

c) Ngôn ngữ Trung Quốc
Thí sinh nam miền Bắc

D01

21,06

Thí sinh nam miềnNam

D01

19,06

Thí sinh nữ

D01

26,81

Thí sinh nam miền Bắc

D04

21,06

Thí sinh nam miềnNam

D04

19,06

Thí sinh nữ

D04

26,81

d) Quan hệ Quốc tế

 

Thí sinh nam miền Bắc

D01

22,06

Thí sinh nam miềnNam

D01

20,06

Thí sinh nữ

D01

27,50

đ) Trinh sát kỹ thuật

 

Thí sinh nam miền Bắc

A00

23,50

Thí sinh nam miềnNam

A00

21,50

Thí sinh nam miền Bắc

A01

22,25

Thí sinh nam miềnNam

A01

20,25

 8 – TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1
Thí sinh nam miền Bắc

A00

24,75

 9 – TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2
Thí sinh nam Quân khu 5

A00

22,75

Thí sinh nam Quân khu 7

A00

22,75

Thí sinh nam Quân khu 9

A00

22,75

Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị, Thừa Thiên  – Huế)

A00

23,50

 10 – TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH
Thí sinh nam miền Bắc

A00

23,25

Thí sinh nam miềnNam

A00

21,75

 11 – TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH
Thí sinh nam miền Bắc

A00

22,75

Thí sinh nam miềnNam

A00

19,25

 12 – TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN
a) Phi công

 

Thí sinh nam miền Bắc

A00

22,00

Thí sinh nam miềnNam

A00

21,00

b) Sĩ quan Dù

 

Thí sinh nam miền Bắc

A00

21,25

Thí sinh nam miềnNam

A00

19,75

 13 – TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG
Thí sinh nam miền Bắc

A00

22,75

Thí sinh nam miềnNam

A00

22,25

 14 – TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP
Thí sinh nam miền Bắc

A00

24,50

Thí sinh nam miềnNam

A00

20,25

 15 – TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ
Thí sinh nam miền Bắc

A00

20,50

Thí sinh nam miềnNam

A00

19,75

 16 – TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN
Thí sinh nam miền Bắc

A00

24,50

Thí sinh nam miềnNam

A00

23,00

Thí sinh nam miền Bắc

A01

22,00

 
Thí sinh nam miềnNam

A01

21,75

 17 – TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Thí sinh nam miền Bắc

A00

25,00

Thí sinh nam miềnNam

A00

24,00

 18 – TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ
Thí sinh nam miền Bắc

A00

24,50

Thí sinh nam miềnNam

A00

21,75

Thí sinh nam miền Bắc

C00

24,50

Thí sinh nam miềnNam

C00

23,50

 

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO  CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2015

Học viện, trường

Tổ hợp
xét  tuyển

Điểm chuẩn tuyển sinh

Ghi chú

TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN
Ngành: Kỹ thuật Hàng không
Thí sinh nam miền Bắc

A00

20,50

Thí sinh nam miềnNam

A00

20,00

 

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website