Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 1:59 - 24/08/2015

Điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 (Đợt 1) – của Trường Đại học Đà Lạt:

I. Các ngành Đại học (hệ chính quy)

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN ĐIỂM CHUẨN
1 Toán học D460101 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
15.00
2 Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
23.75
3 Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
15.00
4 Vật lý học D440102 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh 15.00
5 Sư phạm Vật lý D140211 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
22.75
6 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D510302 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
15.00
7 Kỹ thuật hạt nhân D520402 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
24.00
8 Hóa học D440112 Toán, Vật lí, Hóa học 15.00
9 Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, Hóa học 23.00
10 Sinh học D420101 Toán, Hóa học, Sinh học 15.00
11 Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, Sinh học 20.25
12 Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học 15.00
13 Nông học D620109 Toán, Hóa học, Sinh học 15.00
14 Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học 16.00
15 Công nghệ sau thu hoạch D540104 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học 15.00
16 Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh 15.50
17 Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh 15.00
18 Luật D380101 Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh

18.50
19 Xã hội học D310301 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
15.00
20 Văn hóa học D220340 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
15.00
21 Văn học D220330 Văn, Sử, Địa 15.00
22 Sư phạm Ngữ văn D140217 Văn, Sử, Địa 21.75
23 Lịch sử D220310 Văn, Sử, Địa 15.00
24 Sư phạm Lịch sử D140218 Văn, Sử, Địa 20.25
25 Việt Nam học D220113 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
15.00
26 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
15.00
27 Công tác xã hội D760101 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
15.00
28 Đông phương học D220213 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
16.00
29 Quốc tế học D220212 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
15.00
30 Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Văn, Tiếng Anh 17.00
31 Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Văn, Tiếng Anh 22.75

II. Các ngành Cao đẳng (hệ chính quy)

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN ĐIỂM CHUẨN
1 Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
12.00
2 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
12.00
3 Công nghệ Sau thu hoạch C540104 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học 12.00
4 Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
12.00

Điểm chuẩn ở trên là điểm của thí sinh KV3 (diện không ưu tiên). Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh 2015.

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website