Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 8:06 - 25/08/2015

Đại học Điện lực công bố điểm xét tuyển NV1 theo từng chuyên ngành:

Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2015

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu công bố Chỉ tiêu xét Mã tổ hợp Tổng số TS đăng ký Mức điểm Số TS đạt Tổng số TS trúng tuyển Ghi chú
D340101_01 Quản trị doanh nghiệp 47 47 A00 123 17.25 20 47
A01 24 17.25 5
D01 86 17.25 21
D07 2 17.25 1
D340101_03 Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao 50 50 A00 33 16 5 11
A01 13 16 2
D01 21 16 4
D07 0 16 0
D340101_02 Quản trị du lịch khách sạn 47 47 A00 41 16 7 26
A01 13 16 4
D01 50 16 15
D07 1 16 0
D340201_01 Tài chính ngân hàng 47 47 A00 97 16 20 42
A01 23 16 4
D01 75 16 18
D07 3 16 0
D340201_02 Tài chính ngân hàng_Chất lượng cao 40 40 A00 37 16 8 20
A01 12 16 3
D01 27 16 9
D07 0 16 0
D340301_01 Kế toán doanh nghiệp 94 94 A00 147 17.5 51 94
A01 24 17.5 11
D01 85 17.5 32
D07 4 17.5 0
D340301_03 Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao 50 50 A00 43 16 24 42
A01 6 16 3
D01 28 16 14
D07 1 16 1
D340301_02 Kế toán tài chính và kiểm soát 47 47 A00 78 16 19 37
A01 20 16 3
D01 61 16 14
D07 2 16 1
D480201_01 Công nghệ phần mềm 47 47 A00 163 20.25 38 49
A01 31 20.25 4
D01 15 20.25 5
D07 6 20.25 2
D480201_02 Thương mại điện tử 47 47 A00 103 16 31 48
A01 25 16 9
D01 28 16 8
D07 2 16 0
D480201_03 Quản trị an ninh mạng 47 47 A00 114 16 32 48
A01 26 16 11
D01 19 16 4
D07 3 16 1
D510102_01 Xây dựng công trình điện 47 47 A00 122 16 30 33
A01 16 16 3
D07 0 16 0
D510102_02 Xây dựng dân dựng và công nghiệp 25 25 A00 53 16 7 8
A01 9 16 1
D07 0 16 0
D510102_03 Quản lý dự án và công trình điện 25 25 A00 89 16 15 17
A01 22 16 2
D07 1 16 0
D510201_01 Công nghệ chế tạo máy 47 47 A00 234 17.25 42 47
A01 18 17.25 4
D07 3 17.25 1
D510203_01 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 47 47 A00 322 20 43 49
A01 31 20 5
D07 7 20 1
D510301_01 Hệ thống điện 188 188 A00 405 21.5 190 201
A01 35 21.5 10
D07 7 21.5 1
D510301_08 Hệ thống điện_Chất lượng cao 50 50 A00 72 22 57 60
A01 6 22 3
D07 1 22 0
D510301_02 Nhiệt điện 47 47 A00 153 19 46 51
A01 18 19 5
D07 1 19 0
D510301_03 Điện lạnh 47 47 A00 180 18.25 47 51
A01 19 18.25 4
D07 1 18.25 0
D510301_04 Điện công nghiệp và dân dụng 94 94 A00 353 20.25 103 107
A01 27 20.25 4
D07 2 20.25 0
D510301_09 Điện công nghiệp và dân dụng _ Chất lượng cao 50 50 A00 100 16 38 42
A01 9 16 4
D07 1 16 0
D510301_05 Điện hạt nhân 47 47 A00 117 20 47 49
A01 3 20 2
D07 1 20 0
D510301_06 Công nghệ chế tạo thiết bị điện 47 47 A00 163 16 42 49
A01 25 16 6
D07 1 16 1
D510301_07 Năng lượng tái tạo 47 47 A00 84 16 25 35
A01 26 16 10
D07 0 16 0
D510302_01 Điện tử viễn thông 94 94 A00 249 16.5 80 98
A01 52 16.5 17
D07 2 16.5 1
D510302_04 Điện tử viễn thông_Chất lượng cao 50 50 A00 62 16 23 27
A01 13 16 4
D07 0 16 0
D510302_02 Kỹ thuật điện tử 25 25 A00 200 18.25 25 27
A01 27 18.25 2
D07 1 18.25 0
D510302_03 Thiết bị điện tử y tế 25 25 A00 49 16 9 14
A01 17 16 5
D07 0 16 0
D510303_01 Công nghệ tự động 94 94 A00 283 18 81 97
A01 34 18 15
D07 4 18 1
D510303_03 Công nghệ tự động_Chất lượng cao 50 50 A00 82 16 27 32
A01 12 16 5
D07 0 16 0
D510303_02 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp 47 47 A00 277 20.75 51 54
A01 23 20.75 2
D07 4 20.75 1
D510601_01 Quản lý năng lượng 47 47 A00 177 18 36 48
A01 29 18 9
D01 32 18 1
D07 4 18 2
D510601_03 Quản lý năng lượng _Chất lượng cao 50 50 A00 52 16 15 32
A01 12 16 7
D01 17 16 10
D07 1 16 0
D510601_02 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị 47 47 A00 55 16 10 16
A01 11 16 0
D01 18 16 6
D07 0 16 0
C340101_01 Quản trị doanh nghiệp 30 30 A00 16 12 4 16
A01 7 12 2
D01 41 12 10
D07 1 12 0
C340101_02 Quản trị du lịch khách sạn 30 30 A00 1 12 0 0
A01 4 12 0
D01 10 12 0
D07 0 12 0
C340201_01 Tài chính ngân hàng 30 30 A00 15 12 0 4
A01 8 12 1
D01 35 12 3
D07 1 12 0
C340301_01 Kế toán doanh nghiệp 60 60 A00 18 12 10 30
A01 4 12 1
D01 42 12 19
D07 0 12 0
C480201_01 Công nghệ phần mềm 30 30 A00 38 12 13 27
A01 15 12 4
D01 13 12 10
D07 0 12 0
C480201_02 Thương mại điện tử 30 30 A00 3 12 0 0
A01 2 12 0
D01 10 12 0
D07 0 12 0
C480201_03 Quản trị an ninh mạng 30 30 A00 7 12 2 3
A01 3 12 0
D01 5 12 1
D07 0 12 0
C510102_01 Xây dựng công trình điện 30 30 A00 12 12 2 3
A01 4 12 1
D07 1 12 0
C510102_02 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30 30 A00 5 12 0 0
A01 1 12 0
D07 1 12 0
C510102_03 Quản lý dự án và công trình điện 30 30 A00 2 12 0 0
A01 0 12 0
D07 0 12 0
C510201_01 Công nghệ chế tạo máy 30 30 A00 17 12 1 1
A01 5 12 0
D07 2 12 0
C510203_01 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 30 30 A00 30 12 4 6
A01 9 12 2
D07 4 12 0
C510301_01 Hệ thống điện 100 100 A00 148 13 80 107
A01 45 13 24
D07 4 13 3
C510301_02 Nhiệt điện 30 30 A00 31 12 12 15
A01 9 12 3
D07 1 12 0
C510301_03 Điện lạnh 30 30 A00 26 12 6 7
A01 6 12 1
D07 1 12 0
C510301_04 Điện công nghiệp và dân dụng 60 60 A00 72 12 27 41
A01 25 12 10
D07 4 12 4
C510301_05 Thủy điện 30 30 A00 7 12 2 2
A01 1 12 0
D07 0 12 0
C510301_06 Công nghệ chế tạo thiết bị điện 30 30 A00 13 12 2 2
A01 1 12 0
D07 0 12 0
C510301_07 Năng lượng tái tạo 30 30 A00 2 12 0 0
A01 1 12 0
D07 0 12 0
C510302_01 Điện tử viễn thông 30 30 A00 28 12 3 3
A01 9 12 0
D07 1 12 0
C510303_01 Công nghệ tự động 30 30 A00 32 12 6 6
A01 7 12 0
D07 1 12 0
C510303_02 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp 30 30 A00 34 12 6 10
A01 13 12 3
D07 1 12 1
C510601_01 Quản lý năng lượng 30 30 A00 21 12 3 22
A01 11 12 5
D01 27 12 14
D07 0 12 0
C510601_02 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị 30 30 A00 6 12 1 3
A01 3 12 1
D01 9 12 1
D07 0 12 0

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website