Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 3:24 - 24/08/2015

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (mức điểm cho thí sinh thuộc khu vực 3 và không thuộc diện ưu tiên chính sách) các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:

1. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (điểm không nhân hệ số):

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1

D210402

Thiết kế công nghiệp Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H)

16

Toán, Văn, Vẽ màu (H1)

16

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

16

2

D210403

Thiết kế đồ họa Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H)

17.5

Toán, Văn, Vẽ màu (H1)

16.5

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

17.5

3

D210404

Thiết kế thời trang Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H)

17

Toán, Văn, Vẽ màu (H1)

16

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

17

4

D210405

Thiết kế nội thất Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H)

17

Toán, Văn, Vẽ màu (H1)

16

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

17

5

D220113

Việt Nam học Toán, Lí, Anh (A1)

19.5

Văn, Sử, Địa (C)

20.5

Văn, Toán, Lí

21.5

Văn, Toán, Anh (D1)

20

6

D220201

Ngôn ngữ Anh Văn, Toán, Anh (D1)

20.75

Văn, Lí, Anh

21.75

7

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Tiếng Trung) Văn, Toán, Anh (D1)

19.5

Văn, Toán, Trung (D4)

19.5

Văn, Lí, Anh

20

Văn, Lí, Trung

19.5

8

D220204

Ngôn ngữ TQ (Chuyên ngành Trung – Anh) Văn, Toán, Anh (D1)

20.25

Văn, Toán, Trung (D4)

20.25

Văn, Lí, Anh

20.5

Văn, Lí, Trung

20.25

9

D220343

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và sự kiện) Toán, Sinh, NK TDTT (T)

17

Toán, Lí, Anh (A1)

17

Văn, Toán, Anh (D1)

17

Văn, Anh, NK TDTT

17

10

D310301

Xã hội học Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Sử, Địa (C)

20.25

Văn, Toán, Lí

21.25

Văn, Toán, Anh (D1)

19.25

11

D340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành QT Marketing) Toán, Lí, Hóa (A)

21.25

Toán, Lí, Anh (A1)

20.75

Văn, Toán, Lí

22.25

Văn, Toán, Anh (D1)

20.75

12

D340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị NH – KS) Toán, Lí, Hóa (A)

21

Toán, Lí, Anh (A1)

20.5

Văn, Toán, Lí

21.5

Văn, Toán, Anh (D1)

20.5

13

D340120

Kinh doanh quốc tế Toán, Lí, Hóa (A)

22

Toán, Lí, Anh (A1)

21.5

Văn, Toán, Lí

21.5

Văn, Toán, Anh (D1)

21.5

14

D340201

Tài chính – Ngân hàng Toán, Lí, Hóa (A)

21

Toán, Lí, Anh (A1)

20.25

Văn, Toán, Lí

21.5

Văn, Toán, Anh (D1)

20.25

15

D340301

Kế toán Toán, Lí, Hóa (A)

20.75

Toán, Lí, Anh (A1)

20.25

Văn, Toán, Lí

21.25

Văn, Toán, Anh (D1)

20.75

16

D340408

Quan hệ lao động Toán, Lí, Hóa (A)

20

Toán, Lí, Anh (A1)

19.5

Văn, Toán, Lí

21.5

Văn, Toán, Anh (D1)

19.5

17

D380101

Luật Toán, Lí, Hóa (A)

21.75

Toán, Lí, Anh (A1)

20.75

Văn, Sử, Địa (C)

22.25

Văn, Toán, Anh (D1)

20.75

18

D420201

Công nghệ sinh học Toán, Lí, Hóa (A)

20.75

Toán, Hóa, Sinh (B)

20.75

Văn, Toán, Hóa

22.25

Toán, Hóa, Anh

20.75

19

D440301

Khoa học môi trường Toán, Lí, Hóa (A)

20

Toán, Hóa, Sinh (B)

19

Văn, Toán, Hóa

22

Toán, Hóa, Anh

20

20

D460112

Toán ứng dụng Toán, Lí, Hóa (A)

19.5

Toán, Lí, Anh (A1)

19.5

Văn, Toán, Lí

21

Toán, Hóa, Anh

19.5

21

D460201

Thống kê Toán, Lí, Hóa (A)

19.75

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

21.25

Toán, Hóa, Anh

19.25

22

D480101

Khoa học máy tính Toán, Lí, Hóa (A)

20.5

Toán, Lí, Anh (A1)

20

Văn, Toán, Lí

21

Toán, Hóa, Anh

20

23

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường Toán, Lí, Hóa (A)

19.75

Toán, Hóa, Sinh (B)

19.75

Văn, Toán, Hóa

20.5

Toán, Hóa, Anh

19.75

24

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử Toán, Lí, Hóa (A)

20.25

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

20

25

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lí, Hóa (A)

20.25

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

20.25

26

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán, Lí, Hóa (A)

20.25

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

20.25

27

D520301

Kỹ thuật hóa học Toán, Lí, Hóa (A)

20.5

Toán, Hóa, Sinh (B)

20.5

Văn, Toán, Hóa

21.5

Toán, Hóa, Anh

20.25

28

D580102

Kiến trúc Toán, Lí, Vẽ mỹ thuật (V)

18

Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật (V1)

18

29

D580105

Quy hoạch vùng và đô thị Toán, Lí, Hóa (A)

18.75

Toán, Lí, Anh (A1)

18.75

Toán, Lí, Vẽ mỹ thuật (V)

18.75

Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật (V1)

18.75

30

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng Toán, Lí, Hóa (A)

20.25

Toán, Lí, Anh (A1)

18.75

Văn, Toán, Lí

20.75

31

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lí, Hóa (A)

19.5

Toán, Lí, Anh (A1)

18.5

Văn, Toán, Lí

20.5

32

D720401

Dược học Toán, Lí, Hóa (A)

23

Toán, Hóa, Sinh (B)

23

Toán, Hóa, Anh

23

33

D760101

Công tác xã hội Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Sử, Địa (C)

19.25

Văn, Toán, Lí

20.75

Văn, Toán, Anh

19.25

34

D850201

Bảo hộ lao động Toán, Lí, Hóa (A)

19.75

Toán, Hóa, Sinh (B)

19.25

Văn, Toán, Hóa

20.25

Toán, Hóa, Anh

19.25

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1

C220201

Tiếng Anh Văn, Toán, Anh (D1)

18.25

Văn, Lí, Anh

19.25

2

C340101

Quản trị kinh doanh Toán, Lí, Hóa (A)

19.25

Toán, Lí, Anh (A1)

18.75

Văn, Toán, Lí

20

Văn, Toán, Anh (D1)

18.25

3

C340301

Kế toán Toán, Lí, Hóa (A)

18.5

Toán, Lí, Anh (A1)

18.5

Văn, Toán, Lí

19.5

Văn, Toán, Anh (D1)

18.5

4

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Toán, Lí, Hóa (A)

16.75

Toán, Lí, Anh (A1)

16.75

Văn, Toán, Lí

17.75

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F210405

Thiết kế nội thất (Chất lượng cao) Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H)

16.5

Toán, Văn, Vẽ màu (H1)

16.5

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

16.5

2

F220201

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) Văn, Toán, Anh (D1)

19

Văn, Lí, Anh

19

3

F340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị NH – KS)  (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

19.25

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

19.25

Văn, Toán, Anh (D1)

19.25

4

F340120

Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

20.5

Toán, Lí, Anh (A1)

20.5

Văn, Toán, Lí

20.5

Văn, Toán, Anh (D1)

20.5

5

F340201

Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

18.75

Toán, Lí, Anh (A1)

18.75

Văn, Toán, Lí

18.75

Văn, Toán, Anh (D1)

18.75

6

F340301

Kế toán (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

18.5

Toán, Lí, Anh (A1)

18.5

Văn, Toán, Lí

18.5

Văn, Toán, Anh (D1)

18.5

7

D420201

Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

18.5

Toán, Hóa, Sinh (B)

18.5

Văn, Toán, Hóa

18.5

Toán, Hóa, Anh

18.5

8

F440301

Khoa học môi trường (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

16.5

Toán, Hóa, Sinh (B)

16.5

Văn, Toán, Hóa

16.5

Toán, Hóa, Anh

16.5

9

F480101

Khoa học máy tính (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

18.5

Toán, Lí, Anh (A1)

18.5

Văn, Toán, Lí

18.5

Toán, Hóa, Anh

18.5

10

F520201

Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

17.5

Toán, Lí, Anh (A1)

17.5

Văn, Toán, Lí

17.5

11

F520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

17.5

Toán, Lí, Anh (A1)

17.5

Văn, Toán, Lí

17.5

12

F580201

Kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) Toán, Lí, Hóa (A)

16.5

Toán, Lí, Anh (A1)

16.5

Văn, Toán, Lí

16.5

2. Một số thông tin khác:

2.1. Nhận giấy báo trúng tuyển
  • Những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại Khu vực sảnh C Trường đại học Tôn Đức Thắng từ ngày 27/8/2015 đến ngày 04/9/2015 khi thí sinh đến làm thủ tục nhập học.
  • Những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 qua bưu điện, Nhà trường sẽ gửi chuyển phát nhanh Giấy báo trúng tuyển về cho thí sinh.  Để kịp tiến độ nhập học, các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển (xem trên website Trường:www.tdt.edu.vnchưa nhận được Giấy báo vẫn có thể nhập học theo thời gian quy định (Giấy báo trúng tuyển bổ sung sau).

2.2. Thời gian và thủ tục nhập học:

  • Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 27/8/2015 đến ngày 04/9/2015 (không làm việc ngày Lễ 02/9/2015).
  • Thủ tục nhập học: (download file thủ tục nhập học)
  • Hướng dẫn sinh viên nhập thông tin làm thủ tục nhập học: (xem chi tiết)
2.3. Địa điểm làm thủ tục nhập học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh – Khu vực tầng Trệt Nhà thi đấu.

2.4. Địa điểm học tập:

  • Sinh viên trình độ đại học, cao đẳng học tập trung tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
  • Tuy nhiên,nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tân sinh viên trong việc sắp xếp chỗ ở và di chuyển trong thời gian học Học kỳ đầu tiên của năm học 2015-2016, Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo cho các tân sinh viên cư trú gần các cơ sở khác của Trường: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang. Để tìm hiểu thêm thông tin về điều kiện đăng ký học tập tại các cơ sở này, vui lòng xem thông báo số 1161/2015/TB-TĐT (xem chi tiết). Việc đăng ký được thực hiện ngay sau khi các tân sinh viên kiểm tra anh văn đầu vào.

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website