Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh năm 2016

Bởi tuyensinh247 lúc 11:25 - 13/08/2016

Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh chính qui năm 2016, trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ đợt 1 năm 2016
Thực hiện lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh và số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1.
Hội đồng tuyển sinh chính qui năm 2016 đã họp xét tuyển sinh 2016 và quyết định điểm chuẩn Đợt 1 như sau:
– Phương án xét bằng điểm thi THPT quốc gia: 15,00
– Phương án xét bằng Học bạ THPT: 18,0

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH, CĐ ĐỢT 1 NĂM 2016
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-HĐTS, ngày 13 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch HĐTS chính quy năm 2016)

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Giới tính ĐT
ƯT
KV
ƯT
ĐƯT Điểm ưu tiên quy đổi Tổng
điểm
thi
Tổng
ĐXT
KQ xét
tuyển sinh
Ngành TT
1 NTH003914 NGUYỄN HỮU PHÚ 28/09/1998 Nam 2 0.5 0.52 16.48 17 Trúng tuyển D340301
2 NTH002334 NGUYỄN HỮU HƯNG 17/05/1998 Nam 2NT 1 1.10 13.65 14.75 Trúng tuyển D510201
3 NTH003902 PHẠM THÁI PHONG 17/07/1998 Nam 2 0.5 0.50 15.25 15.75 Trúng tuyển D510301
4 NTH004121 TRẦN ĐỨC QUANG 10/03/1998 Nam 01 1 3.5 3.50 13.75 17.25 Trúng tuyển D510301
5 NTH004691 HÀ ĐỨC THẮNG 07/08/1998 Nam 2 0.5 0.45 16.30 16.75 Trúng tuyển D510301
6 NTH003396 NGUYỄN BẮC NAM 16/07/1998 Nam 1 1.5 1.60 14.15 15.75 Trúng tuyển D510301
7 TDV019336 TRẦN THỊ TRANG 17/12/1998 Nữ 2NT 1 1.12 16.13 17.25 Trúng tuyển D340301
8 NTH000026 NGUYỄN VIẾT AN 07/12/1998 Nam 2 0.5 0.40 15.60 16 Trúng tuyển D480201
9 DCN000994 MAI NGỌC BÍCH 28/12/1998 Nữ 2NT 1 1.12 15.13 16.25 Trúng tuyển D340301
10 HHA017297 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 20/04/1998 Nam 2 0.5 0.60 16.15 16.75 Trúng tuyển D510303
11 HVN001708 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 14/09/1998 Nam 2NT 1 0.90 18.35 19.25 Trúng tuyển D510303
12 HHA003318 PHẠM VĂN ĐẠI 29/04/1998 Nam 2 0.5 0.45 16.80 17.25 Trúng tuyển D510102
13 NTH002128 NGUYỄN QUANG HUY 25/12/1998 Nam 2 0.5 0.45 14.55 15 Trúng tuyển D510102
14 SKH002705 NGUYỄN VĂN TRIỆU HỔ 21/03/1998 Nam 2NT 1 0.95 13.80 14.75 Trúng tuyển D520501
15 HHA015466 BÙI THỊ THU 17/10/1998 Nữ 1 1.5 1.52 14.48 16 Trúng tuyển D340301
16 NTH001379 NGUYỄN NGỌC HẢI 07/01/1998 Nam 2NT 1 0.90 15.10 16 Trúng tuyển D510301
17 KHA003645 TRẦN DUY KHANH 23/06/1998 Nam 1 1.5 1.60 19.65 21.25 Trúng tuyển D510301
18 NTH003025 DƯƠNG THỊ ĐÀI LOAN 25/04/1998 Nữ 2NT 1 1.05 18.70 19.75 Trúng tuyển D340301
19 NTH003293 NGUYỄN ĐỨC MINH 22/07/1998 Nam 2 0.5 0.40 13.10 13.50 Trúng tuyển D510201
20 NTH002460 VŨ MINH HƯƠNG 05/10/1998 Nữ 2 0.5 0.57 14.68 15.25 Trúng tuyển D340301
21 NTH000208 NGUYỄN QUANG ANH 23/06/1998 Nam 1 1.5 1.62 13.13 14.75 Trúng tuyển D480201
22 NTH003226 LÊ CÔNG MẠNH 17/05/1998 Nam 2 0.5 0.55 15.95 16.50 Trúng tuyển D510303
23 NTH001339 LÊ THỊ MINH HẠ 19/01/1998 Nữ 2 0.5 0.47 15.28 15.75 Trúng tuyển D340301
24 HDT001686 TRỊNH VĂN BÌNH 05/03/1998 Nam 1 1.5 1.55 17.70 19.25 Trúng tuyển D510201
25 HDT012952 LÊ BÁ PHÚ 09/08/1998 Nam 2NT 1 0.95 19.80 20.75 Trúng tuyển D520601
26 HHA013810 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 06/08/1998 Nam 2 0.5 0.45 18.80 19.25 Trúng tuyển D510301
27 HVN001576 PHẠM THANH DUY 28/11/1998 Nam 2NT 1 1.00 11.25 12.25 Trúng tuyển D510301
28 HVN002100 NGUYỄN MINH ĐỨC 28/03/1998 Nam 2NT 1 0.95 14.55 15.50 Trúng tuyển D510301
29 HVN008150 HOÀNG TRƯỜNG SƠN 02/09/1998 Nam 2NT 1 1.00 14.25 15.25 Trúng tuyển C510301
30 KHA003198 HÀ THỊ HUYỀN 05/10/1998 Nữ 1 1.5 1.50 12.25 13.75 Trúng tuyển C340301
31 KHA005260 NGỌC THỊ NGUYỆT 08/02/1998 Nữ 1 1.5 1.50 14.25 15.75 Trúng tuyển D520601
32 NTH000082 ĐỖ TUẤN ANH 27/02/1998 Nam 2 0.5 0.62 15.13 15.75 Trúng tuyển D510201
33 NTH000923 NGUYỄN ĐỨC ĐẠI 14/03/1998 Nam 2 0.5 0.57 11.93 12.50 Trúng tuyển D480201
34 NTH001093 NGUYỄN QUANG ĐỨC 07/04/1998 Nam 1 1.5 1.55 12.45 14 Trúng tuyển D520607
35 NTH001396 PHẠM HỒNG HẢI 05/11/1998 Nam 2 0.5 0.55 20.20 20.75 Trúng tuyển D520601
36 NTH002122 NGUYỄN QUANG HUY 07/01/1998 Nam 2 0.5 0.52 12.48 13 Trúng tuyển D510301
37 NTH002347 PHẠM TIẾN HƯNG 15/10/1998 Nam 2 0.5 0.45 14.80 15.25 Trúng tuyển D510301
38 NTH002888 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 01/03/1998 Nữ 1 1.5 1.50 14.25 15.75 Trúng tuyển D340301
39 NTH003637 NGUYỄN THÁI NGỌC 16/08/1998 Nam 2 0.5 0.55 17.45 18 Trúng tuyển D340301
40 NTH004486 BÙI TUẤN THÀNH 04/04/1998 Nam 2 0.5 0.50 12.75 13.25 Trúng tuyển D510301
41 NTH005347 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 29/05/1998 Nữ 1 1.5 1.50 11 12.50 Trúng tuyển D340301
42 NTH005641 PHẠM THANH TÙNG 24/01/1998 Nam 2 0.5 0.40 18.85 19.25 Trúng tuyển D510301
43 NTH005934 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 05/06/1998 Nữ 1 1.5 1.55 17.95 19.50 Trúng tuyển D340301
44 THP001117 NGUYỄN XUÂN HUY 30/03/1998 Nam 01 1 3.5 3.55 17.95 21.50 Trúng tuyển D520503
45 YTB004890 TRẦN NHẬT HUÂN 06/02/1998 Nam 2NT 1 0.95 12.55 13.50 Trúng tuyển C510205
46 YTB008083 PHẠM PHÚ MINH 30/08/1998 Nam 2NT 1 0.95 15.30 16.25 Trúng tuyển D510301
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH, CĐ ĐỢT 1 NĂM 2016
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ 
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đối tượng Khu vực Tổng ĐXT Kết quả XT Ngành TT
1 Bùi Hữu Trung 14/11/1995 Nam 1 18 Trúng tuyển 52340301
2 Trần Tiến Đạt 08/08/1997 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510303
3 Vũ Thị Thanh Huyền 14/11/1996 Nữ 2 20 Trúng tuyển 52340301
4 Dương Bá Thành 15/10/1994 Nam 1 16 Trúng tuyển 51510301
5 Nguyễn Văn Đức 24/08/1996 Nam 2 19 Trúng tuyển 52520601
6 Bùi Văn Tùng 22/09/1995 Nam 1 16 Trúng tuyển 51510301
7 Nguyễn Trung Sơn 05/05/1997 Nam 2 21 Trúng tuyển 52520501
8 Hoàng Trường Sơn 02/09/1998 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 52510301
9 Vũ Bảo Hà 15/07/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510303
10 Vũ Tài Sang 15/11/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52510301
11 Nguyễn Ngọc Hải 10/12/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
12 Trương Thị Niên 24/02/1996 Nữ 2NT 20 Trúng tuyển 52340301
13 Đinh Văn Đại 22/08/1998 Nam 1 24 Trúng tuyển 52510303
14 Nguyễn Anh Tuấn 17/08/1995 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 52510301
15 Nguyễn Thị Việt Hương 17/06/1996 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340201
16 Phạm Thị Kiều Mai 02/02/1998 Nữ 2 25 Trúng tuyển 52340301
17 Đinh Văn Thắng 28/11/1994 Nam 1 16 Trúng tuyển 51510301
18 Nguyễn Thị Hậu 04/08/1998 Nữ 2NT 25 Trúng tuyển 52340301
19 Nguyễn Thế Mạnh 22/07/1993 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 52480201
20 Nguyễn Thế Huỳnh 17/12/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52340101
21 Đỗ Việt Anh 11/07/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52520601
22 Nguyễn Văn Quyết 05/03/1998 Nam 2 18 Trúng tuyển 52510301
23 Lê Hồng Sơn 10/02/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52510303
24 Đặng Thị Vân 07/03/1998 Nữ 2 24 Trúng tuyển 52340301
25 Nguyễn Thanh Tùng 04/11/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510303
26 Phạm Thị Phương Thảo 25/11/1998 Nữ 1 22 Trúng tuyển 52340301
27 Nguyễn Duy Phương 01/03/1997 Nam 2 22 Trúng tuyển 52340301
28 Hoàng Hà Trang 18/11/1998 Nữ 1 20 Trúng tuyển 52340301
29 Phạm Văn Tuấn 09/11/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510201
30 Nguyễn Minh Hạnh 03/11/1998 Nữ 2 22 Trúng tuyển 52340301
31 Đỗ Thị Huyền 06/12/1998 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340301
32 Phạm Trung Hiếu 23/10/1998 Nam 2 16 Trúng tuyển 51510303
33 Nguyễn Trọng Đức Khang 13/06/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
34 Lê Anh Tuấn 03/02/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52520607
35 Lê Hà Vi 09/02/1998 Nữ 2 22 Trúng tuyển 52340301
36 Ngô Hữu Thắng 15/08/1997 Nam 2 21 Trúng tuyển 51510301
37 Nguyễn Trung Hiếu 25/07/1998 Nam 2 18 Trúng tuyển 52520601
38 Nguyễn Văn Trường 17/08/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52510303
39 Nguyễn Tiến Đạt 24/06/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52510301
40 Nguyễn Trung Đức 22/01/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52510301
41 Vũ Thị Ninh 18/09/1998 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340301
42 Phạm Phương Nam 01/07/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52480201
43 Phạm Minh Quý 24/11/1997 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510303
44 Nguyễn Văn Hùng 02/02/1997 Nam 2 16 Trúng tuyển 51510301
45 Nguyễn Hoàng Hiệp 31/08/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510303
46 Bùi Thị Phương Thảo 26/01/1998 Nữ 2 25 Trúng tuyển 52340301
47 Nguyễn Văn Hiệp 09/11/1997 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
48 Nguyễn Quang Đức 07/04/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52520607
49 Vũ Minh Đức 26/10/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510102
50 Đoàn Hữu Quân 09/06/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
51 Nguyễn Duy Thắng 18/07/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
52 Nguyễn Năng Trung 05/05/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510201
53 Phạm Anh Dũng 06/10/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
54 Vũ Đức Lâm 12/07/1997 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
55 Nguyễn Thị Thanh Thư 19/12/1998 Nữ 1 21 Trúng tuyển 52340301
56 Nguyễn Trung Đức 15/11/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52520503
57 Trần Văn Lý 29/05/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
58 Bùi Mạnh Cường 16/11/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
59 Nguyễn Thị Lan Anh 21/10/1998 Nữ 1 18 Trúng tuyển 51340301
60 Tiêu Linh Sơn 02/04/1998 Nam 2NT 23 Trúng tuyển 52510301
61 Dương Văn Tình 16/03/1998 Nam 1 21 Trúng tuyển 52510303
62 Bùi Đức Linh 14/05/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
63 Phạm Thanh Thủy 03/10/1998 Nữ 2 25 Trúng tuyển 52340301
64 Nguyễn Văn Hoan 10/01/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52510301
65 Triệu Hữu Phú 25/05/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52340201
66 Hoàng Sơn 03/03/1997 Nam 2 25 Trúng tuyển 52510303
67 Lục Văn Dũng 18/03/1997 Nam 1 1 23 Trúng tuyển 51510205
68 Vắn Huyền Trang 05/09/1998 Nữ 1 1 19 Trúng tuyển 52340301
69 Nguyễn Trọng Thiện 05/07/1998 Nam 2NT 19 Trúng tuyển 52520601
70 Đỗ Kim Tuấn 22/11/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52480201
71 Nguyễn Thái Hà 05/08/1998 Nữ 2 23 Trúng tuyển 52340301
72 Nguyễn Văn Tiến 22/12/1998 Nam 2 24 Trúng tuyển 52510303
73 Đinh Quang Tuấn 19/09/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
74 Phạm Ngọc Mạnh 25/10/1998 Nam 1 23 Trúng tuyển 52510301
75 Nguyễn Thị Trà Mi 19/12/1998 Nữ 2 22 Trúng tuyển 52340101
76 Vũ Văn Linh 26/04/1998 Nam 2NT 23 Trúng tuyển 52510301
77 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 28/09/1998 Nữ 2 20 Trúng tuyển 52340101
78 Đinh Tiến Sỹ 04/08/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52510301
79 Hoàng Thị Huyền Trang 09/01/1998 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340301
80 Phạm Quốc Việt 02/10/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52510301
81 Bùi Huy Đức 03/01/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52510201
82 Nguyễn Hoàng Sơn 26/12/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510301
83 Nguyễn Đăng Thành 11/12/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510303
84 Vũ Tiến Hùng 28/11/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510301
85 Trương Thị Kiều Trinh 11/10/1998 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340301
86 Nguyễn Thị Ngân 05/10/1997 Nữ 2 19 Trúng tuyển 52340301
87 Nguyễn Mạnh Hùng 17/12/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52510301
88 Cao Thị Hồng Nhung 25/08/1998 Nữ 2 22 Trúng tuyển 52340301
89 Hoàng Thế Huy 21/12/1998 Nam 2NT 19 Trúng tuyển 52340101
90 Bùi Thị Tường Vi 23/07/1998 Nữ 2 24 Trúng tuyển 52340301
91 Lại Viết Thu 06/07/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
92 Mạc Thành Long 06/08/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
93 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 26/10/1997 Nữ 2NT 22 Trúng tuyển 52340301
94 Đỗ Thu Thủy 02/11/1998 Nữ 1 21 Trúng tuyển 52340301
95 Bùi Thanh Long 27/12/1998 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 52510303
96 Nguyễn Thị Thùy Minh 05/02/1998 Nữ 2 19 Trúng tuyển 52340301
97 Trần Thị Ngọc Anh 06/04/1998 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340101
98 Lê Văn Khánh 09/09/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
99 Lê Văn Nam 03/10/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
100 Hoàng Quốc Khánh 01/09/1998 Nam 3 22 Trúng tuyển 52520503
101 Nguyễn Mạnh Hùng 03/05/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
102 Nguyễn Sĩ Quang 08/11/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
103 Nguyễn Văn Hòa 03/11/1998 Nam 2NT 21 Trúng tuyển 52510301
104 Hoàng Tuấn Anh 27/06/1998 Nam 2NT 23 Trúng tuyển 52340301
105 Mai Tuấn Hưng 28/08/1998 Nam 1 23 Trúng tuyển 52510301
106 Nguyễn Kim Nam 27/06/1997 Nam 1 21 Trúng tuyển 52480201
107 Lê Trọng Hùng 14/10/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
108 Phạm Thanh Duy 28/11/1998 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 51510301
109 Vũ Đức Cường 15/03/1997 Nam 1 21 Trúng tuyển 52340101
110 Nguyễn Hồng Sơn 07/12/1998 Nam 6 2 24 Trúng tuyển 52510301
111 Tô Quang Ninh 28/10/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
112 Đỗ Hương Thảo 16/12/1987 Nữ 2 16 Trúng tuyển 51340301
113 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/08/1998 Nữ 2 23 Trúng tuyển 52340101
114 Ngô Hữu Thắng 15/08/1997 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
115 Nguyễn Văn Hai 13/09/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
116 Lê Ngọc Huyền 25/06/1998 Nữ 2 19 Trúng tuyển 52340301
117 Nguyễn Đức Anh 20/12/1998 Nam 2 18 Trúng tuyển 51510301
118 Phạm Hồng Hải 02/01/1998 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 52510303
119 Phạm Thế Vinh 10/03/1998 Nam 2NT 21 Trúng tuyển 52510303
120 Nguyễn Tiến Huy 09/10/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510303
121 Phạm Văn Phòng 13/12/1998 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 52510303
122 Phạm Nhật Ninh 09/08/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52340301
123 Phạm Hồng Sơn 17/01/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52340301
124 Lê Khả Đức 13/12/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52340301
125 Nguyễn Tuấn Việt 26/06/1994 Nam 1 20 Trúng tuyển 52340301
126 Mai Thu Thảo 03/10/1998 Nữ 1 19 Trúng tuyển 52340301
127 Nguyễn Thanh Tuyền 12/07/1998 Nam 1 21 Trúng tuyển 52520601
128 Phạm Duy Hùng 26/04/1996 Nam 1 18 Trúng tuyển 52510301
129 Vũ Đỗ Trung Kiên 14/09/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52510303
130 Nguyễn Ngọc Tú Anh 01/02/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
131 Nguyễn Văn Triệu Hổ 21/03/1998 Nam 2NT 25 Trúng tuyển 52520501
132 Hà Thu Thủy 02/04/1998 Nữ 2NT 23 Trúng tuyển 52340301
133 Nguyễn Hồng Sơn 17/05/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52510301
134 Phạm Thu Trang 29/04/1998 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340301
135 Trịnh Huy Công 22/01/1998 Nam 2 24 Trúng tuyển 52510301
136 Nguyễn Huy Minh 06/05/1998 Nam 1 18 Trúng tuyển 52340101
137 Nguyễn Đức Anh Minh 02/09/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52520607
138 Nguyễn Tùng Dương 24/01/1998 Nam 2 18 Trúng tuyển 52510201
139 Quách Văn Đạt 31/03/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52510201
140 Nguyễn Thị Loan 13/04/1998 Nữ 1 25 Trúng tuyển 52340301
141 Nguyễn Mạnh Cường 01/04/1998 Nam 2 18 Trúng tuyển 52520601
142 Đỗ Như Thủy 13/12/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52340201
143 Lê Văn Quý 18/09/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52340101
144 Hoàng Minh Quang 12/09/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52510301
145 Nguyễn Thị Thu Hà 17/10/1998 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340301
146 Bùi Văn Quân 12/01/1997 Nam 1 21 Trúng tuyển 52520501
147 Ngô Trường Giang 07/08/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52480201
148 Nguyễn Phi Long 07/11/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52510201
149 Vũ Tiến Hưng 06/05/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52510303
150 Lưu Thanh Bình 05/12/1998 Nam 2NT 23 Trúng tuyển 52520501
151 Phạm Văn Nam 07/05/1998 Nam 2 17 Trúng tuyển 51510303
152 Đào Duy Tùng 17/17/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
153 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/05/1998 Nữ 1 22 Trúng tuyển 52340301
154 Hoàng Minh Tâm 29/02/1996 Nam 3 1 19 Trúng tuyển 52480201
155 Vũ Hải Nam 10/08/1998 Nam 2 18 Trúng tuyển 52510301
156 Phạm Đức Vũ 28/11/1998 Nam 2NT 21 Trúng tuyển 52510303
157 Nguyễn Phú Quang Ninh 25/01/1998 Nam 1 21 Trúng tuyển 52520601
158 Vũ Thành Phong 29/10/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 51510301
159 Mai Văn Long 27/12/1998 Nam 2NT 19 Trúng tuyển 52510201
160 Nguyễn Tiến Chung 20/09/1998 Nam 2NT 22 Trúng tuyển 52510201
161 Nguyễn Minh Tuấn 12/05/1998 Nam 2NT 22 Trúng tuyển 52510303
162 Mai Ngọc Bích 28/12/1998 Nữ 2NT 21 Trúng tuyển 52340301
163 Ngô Xuân Trường 02/12/1996 Nam 2 18 Trúng tuyển 52340101
164 Lê Thị Thảo 12/07/1998 Nữ 2 22 Trúng tuyển 52480201
165 Nguyễn Đức Minh 22/07/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510201
166 Vũ Thành Định 17/06/1997 Nam 2NT 19 Trúng tuyển 52510301
167 Nguyễn Thị Minh Trang 12/07/1998 Nữ 2 24 Trúng tuyển 52340301
168 Vũ Phi Long 15/03/1998 Nam 2NT 25 Trúng tuyển 52510301
169 Nguyễn Trung Hiếu 27/06/1998 Nam 2 18 Trúng tuyển 52480201
170 Trần Thị Kim Ngân 09/01/1998 Nữ 6 2 23 Trúng tuyển 52340301
171 Nguyễn Thu Phương 28/03/1998 Nữ 2 25 Trúng tuyển 52340101
172 Hoàng Thọ Thắng 14/01/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52340101
173 Nguyễn Thị Vân Anh 17/09/1998 Nữ 2NT 23 Trúng tuyển 52510303
174 Dương Thị Khang 24/01/1997 Nữ 2NT 19 Trúng tuyển 52340301
175 Dương Thị Khang 24/01/1997 Nữ 2NT 19 Trúng tuyển 52340301
176 Nguyễn Đình Đạt 30/09/1998 Nam 2NT 23 Trúng tuyển 52520601
177 Nguyễn Thị Hậu 11/01/1998 Nữ 1 24 Trúng tuyển 52340301
178 Nguyễn Văn Hải 20/11/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52340301
179 Nguyễn Minh Quang 31/05/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
180 Nguyễn Văn Thực 21/12/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
181 Bùi Văn Toản 07/06/1998 Nam 1 1 19 Trúng tuyển 52510301
182 Lê Xuân Hoàng 13/03/1997 Nam 2 19 Trúng tuyển 51510303
183 Nguyễn Anh Bằng 11/12/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
184 Phan Thị Trinh 19/01/1998 Nữ 1 1 22 Trúng tuyển 52340301
185 Nguyễn Hương Quỳnh 05/10/1998 Nữ 1 22 Trúng tuyển 52340301
186 Phạm Thị Thanh Hường 30/06/1998 Nữ 1 21 Trúng tuyển 52510301
187 Đặng Minh Khương 21/07/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52510301
188 Nguyễn Thị Hồng Vân 01/01/1997 Nữ 1 18 Trúng tuyển 52340301
189 Lê Thị Hằng 08/08/1998 Nữ 2NT 21 Trúng tuyển 52340301
190 Nguyễn Văn Công 21/09/1997 Nam 1 21 Trúng tuyển 52510301
191 Bùi Hương Ly 01/08/1998 Nữ 2 20 Trúng tuyển 52340301
192 Nguyễn Hà Trang 17/11/1997 Nữ 2 25 Trúng tuyển 52340301
193 Nguyễn Văn An 21/03/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52510301
194 Hà Xuân Tiến 05/01/1998 Nam 1 21 Trúng tuyển 52510301
195 Vũ Thị Thanh Thảo 19/11/1998 Nữ 1 25 Trúng tuyển 52340301
196 Phan Văn Bách 07/02/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510301
197 Lê Minh Tiến 27/08/1998 Nam 1 23 Trúng tuyển 52480201
198 Đỗ Mạnh Hưng 10/11/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 51510301
199 Nguyễn Minh Tuấn 24/08/1998 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 52510301
200 Hoàng Mạnh Hùng 09/07/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52510303
201 Phạm Minh Nghĩa 10/01/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52340301
202 Hoàng Văn Dũng 25/08/1998 Nam 1 23 Trúng tuyển 52510301
203 Từ Quang Hiếu 09/01/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52480201
204 Vũ Mạnh Lâm 18/11/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52520601
205 Phạm Thị Vân 16/01/1998 Nữ 2 17 Trúng tuyển 51340301
206 Lê Tuấn Anh 25/02/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510301
207 Nguyễn Công Tuấn 05/12/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
208 Nguyễn Đức Nam 01/01/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
209 Nguyễn Thế Nam 26/08/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510201
210 Nguyễn Duy Khánh 11/04/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52480201
211 Hoàng Xuân Lộc 15/10/1998 Nam 3 22 Trúng tuyển 52510301
212 Đinh Thị Diễm Quỳnh 15/06/1998 Nữ 2 24 Trúng tuyển 52480201
213 Trần Văn Đạt 26/09/1998 Nam 2NT 22 Trúng tuyển 51510301
214 Nguyễn Duy Hùng 15/08/1998 Nam 1 23 Trúng tuyển 52510301
215 Hà Huy Hùng 07/03/1998 Nam 2 17 Trúng tuyển 51510303
216 Nguyễn Nam Phương 06/02/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
217 Ngô Thị Diệu Hoa 25/11/1998 Nữ 1 20 Trúng tuyển 52520607
218 Trương Văn Trọng 06/07/1998 Nam 2NT 21 Trúng tuyển 51510301
219 Phạm Tùng Dương 15/02/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52510201
220 Phạm Minh Chiến 16/06/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52480201
221 Vũ Thị Lệ 17/11/1997 Nữ 2 20 Trúng tuyển 52510301
222 Lê Văn Thái 26/10/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52510301
223 Nguyễn Đức Anh 27/08/1997 Nam 2 19 Trúng tuyển 52510201
224 Đinh Khắc Minh 09/10/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510303
225 Vũ Xuân Hải 29/11/1998 Nam 2 18 Trúng tuyển 52510303
226 Đào Hải Ninh 25/09/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
227 Trần Duy Khánh 03/08/1995 Nam 1 21 Trúng tuyển 52520601
228 Phạm Thị Thúy Hằng 06/07/1998 Nữ 2 23 Trúng tuyển 52340301
229 Nguyễn Thanh Hà 06/03/1998 Nữ 2 20 Trúng tuyển 52340301
230 Nguyễn Bình Dương 08/10/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
231 Hoàng Văn Phúc 23/11/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510303
232 Vũ Thị Nhàn 15/10/1998 Nữ 1 24 Trúng tuyển 52340301
233 Nguyễn Thùy Dung 30/12/1998 Nam 1 24 Trúng tuyển 52340101
234 Nguyễn Văn Trường 12/05/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510303
235 Nguyễn Tiến Dũng 26/02/1998 Nam 1 21 Trúng tuyển 52510303
236 Vũ Thị Phương Thảo 30/10/1998 Nữ 1 24 Trúng tuyển 52510301
237 Vũ Minh Hải 29/12/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
238 Hồ Tuyết Nhung 28/01/1998 Nữ 2 23 Trúng tuyển 52340301
239 Nguyễn Thị Trang 07/05/1998 Nữ 1 23 Trúng tuyển 52340301
240 Mai Thị Nga 19/10/1998 Nữ 2NT 22 Trúng tuyển 52340301
241 Nguyễn Hiệp Hoàng 18/03/1998 Nam 2 23 Trúng tuyển 52510201
242 Đặng Quốc Tường 19/05/1998 Nam 2NT 22 Trúng tuyển 52520601
243 Nguyễn Thành Long 06/01/1998 Nam 2 21 Trúng tuyển 52510301
244 Nguyễn Quang Dũng 01/12/1998 Nam 1 25 Trúng tuyển 52510303
245 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 22/02/1998 Nữ 2 22 Trúng tuyển 52340301
246 La Tiến Sinh 14/08/1998 Nam 1 1 19 Trúng tuyển 52510303
247 Nguyễn Văn Thơm 25/10/1998 Nam 2NT 20 Trúng tuyển 52340101
248 Nguyễn Minh Phong 25/03/1998 Nam 1 23 Trúng tuyển 51510205
249 Vũ Thị Huyền Trang 29/05/1998 Nữ 1 20 Trúng tuyển 52340301
250 Nguyễn Đức Hải 17/01/1998 Nam 1 18 Trúng tuyển 51510301
251 Nguyễn Trung Đức 18/06/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52510303
252 Nguyễn Hoài Thương 02/05/1998 Nữ 2 21 Trúng tuyển 52340301
253 Nguyễn Văn Nguyên 17/01/1998 Nam 1 21 Trúng tuyển 52510301
254 Nguyễn Quốc Anh 27/01/1998 Nam 1 18 Trúng tuyển 52510303
255 Ngô Văn Trung 20/03/1998 Nam 2NT 18 Trúng tuyển 52510303
256 Nguyễn Tiến Dũng 30/01/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510303
257 Trần Linh Chi 16/07/1997 Nữ 1 21 Trúng tuyển 52340301
258 Trần Công Thiện 19/06/1998 Nam 2NT 22 Trúng tuyển 52520503
259 Nguyễn Thị Anh 25/08/1998 Nữ 2NT 24 Trúng tuyển 52340301
260 Nguyễn Văn Trường 04/07/1998 Nam 2NT 21 Trúng tuyển 52510303
261 Nguyễn Đức Thắng 01/12/1997 Nam 2 18 Trúng tuyển 52480201
262 Nguyễn Bỉnh Yến Chi 20/07/1998 Nữ 2 22 Trúng tuyển 52340301
263 Nguyễn Duy Anh 24/10/1998 Nam 1 18 Trúng tuyển 51510301
264 Dương Hoài Nam 16/10/1998 Nam 1 17 Trúng tuyển 51510301
265 Vũ Hồng Khôi 11/01/1998 Nam 2 19 Trúng tuyển 52510301
266 Trà Văn Khải 29/01/1998 Nam 2 20 Trúng tuyển 52510301
267 Nguyễn Hải Đăng 29/04/1997 Nam 2NT 19 Trúng tuyển 52510301
268 Phạm Ngọc Lam 02/01/1998 Nữ 1 21 Trúng tuyển 52340301
269 Bùi Thị Huệ Chi 03/08/1997 Nữ 1 19 Trúng tuyển 52520607
270 Trần Phương Thảo 16/10/1998 Nữ 1 19 Trúng tuyển 52340301
271 Phan Huy Hoàng 17/05/1997 Nam 2NT 18 Trúng tuyển 52510201
272 Nguyễn Văn Thuận 19/04/1998 Nam 1 19 Trúng tuyển 52510301
273 Bạch Minh Hiếu 18/02/1998 Nam 1 22 Trúng tuyển 52480201
274 Vũ Tiến Phong 10/01/1998 Nam 1 20 Trúng tuyển 52510301
275 Mai Văn Hiếu 04/02/1998 Nam 2 22 Trúng tuyển 52510301
276 Vũ Thị Thúy Nga 25/11/1998 Nữ 2 17 Trúng tuyển 51340301
Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website