Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Hướng dẫn giải đề thi môn Tiếng Anh – THPT quốc gia 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 4:55 - 1/07/2015

Gợi ý đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh

Mã đề 582

de-tieng-anh-582

Mã đề: 194

1. C 2.A 3.D 4.D 5.C 6. C
7. A 8. B 9. B 10.D 11.D 12.D
13. C 14.A 15.A 16.C 17.C 18.A
19. D 20.B 21.A 22.D 23.C 24.B
25.D 26.C 27.C 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.A 34.B 35.D 36.B
37.B 38.A 39.D 40.C 41.B 42.C
43.C 44.C 45.B 46.D 47.A 48.C
49.D 50.A 51.B 52.D 53.A 54.B
55.A 56.A 57.A 58.A 59.B 60.D
61.C 62.A 63.D 64.B

Phần viết lại câu

 1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
 2. He invited me to come to his 18th birthday.
 3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
 4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
 5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.

 

Mã đề: 796

1. C 2. A 3.B 4.C 5.B 6. B
7. D 8. B 9. D 10.A 11.A 12.C
13. C 14.D 15.C 16.A 17.D 18.D
19. B 20.B 21.A 22.A 23.D 24.B
25.C 26.A 27.B 28.D 29.B 30.A
31.C 32.D 33.A 34.D 35.B 36.C
37.C 38.C 39.D 40.A 41.C 42.A
43.A 44.A 45.A 46.D 47.B 48.D
49.C 50.B 51.B 52.B 53.D 54.B
55.C 56.D 57.A 58.A 59.C 60.C
61.D 62.C 63.A 64.D

Phần viết lại câu

 1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
 2. He invited me to come to his 18th birthday.
 3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
 4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
 5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.

 

Mã đề: 931

1. A 2. B 3.C 4.C 5.B 6. A
7. A 8. C 9. B 10.B 11.B 12.B
13. A 14.D 15.C 16.C 17.D 18.D
19. B 20.A 21.D 22.D 23.D 24.D
25.D 26.C 27.B 28.C 29.C 30.A
31.D 32.C 33.B 34.A 35.B 36.A
37.C 38.A 39.D 40.A 41.D 42.C
43.A 44.C 45.A 46.A 47.A 48.B
49.B 50.D 51.C 52.A 53.B 54.B
55.C 56.D 57.C 58.C 59.D 60.D
61.B 62.B 63.A 64.D

Phần viết lại câu

 1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
 2. He invited me to come to his 18th birthday.
 3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
 4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
 5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.

 

Mã đề: 362

1. A 2.D 3.C 4.C 5.C 6. B
7. C 8. D 9. B 10.A 11.D 12.A
13. B 14.D 15.C 16.B 17.A 18.A
19. D 20.B 21.A 22.C 23.A 24.B
25.A 26.A 27.B 28.B 29.C 30.A
31.D 32.A 33.B 34.C 35.C 36.D
37.C 38.B 39.A 40.D 41.D 42.A
43.A 44.A 45.A 46.B 47.D 48.D
49.C 50.B 51.D 52.C 53.C 54.C
55.C 56.A 57.C 58.D 59.B 60.D
61.B 62.D 63.B 64.D 65. 66.

Phần viết lại câu

 1. Unless John changes his working style, he will be sacked soon.
 2. He invited me to come to his 18th birthday.
 3. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.
 4. Not until he was halfway through the task did he realize how difficult it was.
 5. You should not have left the class without asking for your teacher’s permission.

 

MÃ ĐỀ 425

1. C 2. A 3.B 4.A 5.D 6. C
7. D 8. D 9. A 10.A 11.C 12.D
13. D 14.C 15.D 16.D 17.B 18.A
19. B 20.A 21.A 22.B 23.D 24.C
25.D 26.C 27.B 28.B 29.A 30.D
31.D 32.B 33.C 34.C 35.B 36.D
37.B 38.C 39.A 40.B 41.C 42.C
43.D 44.B 45.B 46.A 47.B 48.B
49.A 50.C 51.D 52.A 53.D 54.B
55.D 56.B 57.C 58.A 59.A 60.A
61.A 62.C 63.A 64.C
Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website