Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Phương án tuyển sinh Đại học Tây Đô năm 2018

Bởi tuyensinh247 lúc 9:18 - 7/04/2018

Trường đại học Tây Đô năm 2018 tuyển sinh theo 2 hình thức: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia và xét kết quả học bạ.

Mã trường: DTD

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2018 và những năm trước.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học
1.1
Ngôn ngữ Anh 7220201 90 90 D01 D14 D15 D66
1.2
Văn học 7229030 25 25 C00 C04 D14 D15
1.3
Việt Nam học 7310630 50 50 C00 D01 D14 D15
1.4
Quản trị kinh doanh 7340101 100 100 A00 A01 C04 D01
1.5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 50 50 A00 A01 C04 D01
1.6
Kế toán 7340301 50 50 A00 A01 C04 D01
1.7
Luật kinh tế 7380107 125 125 C00 D14 D66 D84
1.8
Công nghệ thông tin 7480201 50 50 A00 A01 A02 C01
1.9
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 50 50 A00 A01 A02 C01
1.10
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 25 25 A00 A01 A02 C01
1.11
Công nghệ thực phẩm 7540101 50 50 A00 A01 A02 C01
1.12
Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 25 25 A00 A01 B00 D07
1.13
Thú y 7640101 50 50 A06 B00 B02 C02
1.14
Dược học 7720201 300 300 A00 B00 C02 D07
1.15
Điều dưỡng 7720301 50 50 A02 B00 B03 D08
1.16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 50 50 A00 A01 C04 D01
1.17
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 40 45 A00 A01 B00 D01
1.18
Quản lý đất đai 7850103 40 45 A00 A01 B00 D01

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
2.5.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

Điều kiện nhận hồ sơ bậc đại học:

Đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm thi của 3 môn thi (theo thang điểm 10) thuộc nhóm môn xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do nhà trường quy định sau khi có kết quả thi THPT Quốc Gia.

2.5.2. Xét học bạ:

Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển đối với bậc đại học:

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm trung bình chung của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ 6,0 điểm trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ trong xét tuyển THPT Quốc Gia:

+ Trường Đại học Tây Đô không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các nhóm mô xét tuyển, các nhóm môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các nhóm môn xét tuyển là 0 (không) điểm.

+ Điều kiện phụ trong xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia: Nếu các thí sinh xét tuyển có tổng điểm 03 môn thuộc nhóm môn tham gia xét tuyển cùng bằng điểm nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:

* Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm môn chính (Môn toán hoặc môn Ngữ văn) lớn hơn.

* Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình môn chính cả 03 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.

* Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình 2 môn còn lại trong nhóm môn xét tuyển của 03 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.

– Mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ trong phương thức xét tuyển học bạ:

+ Đối với phương thức xét tuyển học bạ, Trường đại học Tây Đô cũng không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các nhóm mô xét tuyển, các nhóm môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các nhóm môn xét tuyển là 0 (không) điểm.

+ Điều kiện phụ trong phương thức xét học bạ: Nếu các thí sinh xét tuyển có tổng điểm trung bình (theo từng hình thức xét) của 03 môn thuộc nhóm môn tham gia xét tuyển cùng bằng điểm nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:

* Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (Môn toán hoặc môn Ngữ văn) lớn hơn.

* Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm thi môn chính (trong nhóm môn tham gia xét tuyển) ở kỳ thi THPT Quốc Gia lớn hơn.

* Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình tất cả các môn của 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

+ Thời gian: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hình thức nhận đăng ký xét tuyển:Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường (www.tdu.edu.vn).

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

+ Thời gian xét tuyển: chia làm 02 đợt:

Thời gian xét tuyển đợt 01 bắt đầu từ 02/01/2018.

Thời gian xét tuyển đợt 02 bắt đầu từ 01/07/2018.

+ Hình thực nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường (www.tdu.edu.vn)

2.8. Chính sách ưu tiên:
Thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định hiện hành.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí đối với sinh viên tuyển sinh năm 2018 như sau:

STT Khối ngành Số tiền/01 tín chỉ

(đồng)

Số tín chỉ dự kiến/học kỳ
I Khối ngành III:    
  Các ngành: Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành; Luật kinh tế 370.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
II Khối ngành V:    
1. Các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Nuôi trồng thủy sản 370.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
2. Công nghệ thực phẩm 420.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
3. Thú y 430.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
III Khối ngành VI:    
1. Dược học 1.050.000 Từ 16 đến 19 tín chỉ
2. Điều dưỡng 550.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
IV Khối ngành VII:    
  Các ngành: Văn học, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch); Ngôn ngữ Anh; Quản lý đất đai; Quản lý Tài nguyên và Môi trường 370.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ

– Riêng đối với các môn giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất: mức thu học phí 250.000 đồng/tín chỉ (áp dụng cho tất cả các ngành học).

* Lộ trình tăng học phí dự kiến cho từng năm như sau:

ĐVT: đồng/tín chỉ

 Năm học

 

Ngành

2019-2020

(Mức tăng tối

đa 5%)

2020-2021

(Mức tăng tối

đa 5%)

2021-2022

(Mức tăng tối

đa 5%)

2022-2023

(Mức tăng tối

đa 5%)

Các khối ngành III, V, VII:
Công nghệ thực phẩm 441.000 463.000 486.000  
Thú Y 451.500 474.000 497.700 522.600
Các ngành Đại học khác 388.500 407.900 428.300  
Khối ngành VI:
Dược học 1.105.500 1.157.600 1.215.500 1.276.200
Điều dưỡng 577.500 606.300 636.700 668.500

Theo TTHN

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website