Tin nổi bật

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thế nào? Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Tổng hợp các trường: PTTH , trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại Cao Bằng

Bởi tuyensinh247 lúc 7:57 - 23/12/2014

Tỉnh Cao Bằng

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu vực

06

002

THPT DTNT Cao Bằng Thị xã Cao Bằng

1

06

003

THPT Thị xã Cao Bằng Thị xã Cao Bằng

1

06

004

THPT Chuyên Cao Bằng Thị xã Cao Bằng

1

06

005

TT GDTX Thị xã Cao Bằng Thị xã Cao Bằng

1

06

006

TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng Thị xã Cao Bằng

1

06

008

THPT Bảo Lạc Thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng

1

06

010

THPT Thông Nông Thị trấn Thông Nông, Cao Bằng

1

06

012

THPT Hà Quảng TT Xuân Hoà, Hà Quảng

1

06

013

THPT Nà Giàng Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng

1

06

015

THPT Trà Lĩnh TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh

1

06

016

THPT Quang Trung Quang Trung, Trà Lĩnh

1

06

018

THPT Trùng Khánh Thị trấn Trùng Khánh,Cao Bằng

1

06

019

THPT Pò Tấu Chí Viễn, Trùng Khánh

1

06

020

THPT Thông Huề Thông Huề, Trùng Khánh

1

06

021

TTGDTX Trùng Khánh Thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng

1

06

023

THPT Nguyên Bình Thị trấn Nguyên Bình,Cao Bằng

1

06

024

THPT Tinh Túc Tinhh Túc, Nguyên Bình

1

06

025

THPT Nà Bao Lang Môn, Nguyên Bình

1

06

027

THPT Hoà An Thị trấn Nước Hai,Hoà An

1

06

028

THPT Cao Bình Hưng Đạo, Hoà An, Cao Bằng

1

06

029

TTGDTX Hoà An TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng

1

06

031

THPT Quảng Uyên TT Quảng Uyên, Cao Bằng

1

06

032

THPT Đống Đa Ngọc Động, Quảng Uyên

1

06

033

TT GDTX Quảng Uyên TT Quảng Uyên, Cao Bằng

1

06

035

THPT Thạch An TT Đông Khê, Thạch An

1

06

036

THPT Canh Tân Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng

1

06

038

THPT Hạ Lang Thanh Nhật, Hạ Lang

1

06

039

THPT Bằng Ca Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng

1

06

041

THPT Bảo Lâm Mông Ân, Bảo Lâm , Cao Bằng

1

06

043

THPT Phục Hoà TT Tà Lùng, Phục Hoà, Cao Bằng

1

06

044

THPT Bế Văn Đàn Nà Cáp, phường sông Hiến, TX Cao Bằng

1

06

045

THPT Cách Linh Xã Cánh Linh, H. Phục Hoà

1

06

046

TTGDTX Trà Lĩnh TT Hùng Quốc,TràLĩnh,Cao Bằng

1

06

047

TTGDTX Hà Quảng TT Xuân Hoà,Hà Quảng, Cao Bằng

1

06

048

TTGDTX Thạch An TT Đông Khê

1

06

049

TTGDTX Phục Hoà TT Tà Lùng ,Phục Hoà,Cao Bằng

1

06

050

TTGDTX Bảo Lâm Mông ân, Bảo Lâm,Cao Bằng

1

06

051

TTGDTX Hạ Lang TT Thanh Nhậ,Hạ Lang,Cao Bằng

1

06

052

TTGDTX  Nguyên Bình TT Nguyên Bình,Cao Bằng

1

06

053

TTGDTX Thông Nông TT Thông Nông,Cao Bằng

1

06

054

THPT Lục Khu Thượng Thôn, Hà Quảng,Cao Bằng

1

06

055

THPT Bản Ngà Đức Hạnh, Bảo Lạc, Cao Bằng

1

06

056

TTGDTX Bảo Lạc Bảo Lạc, Cao Bằng

1

06

057

THPT Lý Bôn Lý Bôn, Bảo Lâm

1

06

058

TTGDTX Tỉnh Km 4 Đề Thám , TX Cao Bằng

1

06

059

TC nghề Cao Bằng P. Sông Hiến, TX. Cao Bẳng , Cao bằng

1

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục