Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Tổng hợp các trường: PTTH , trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại Nghệ An

Bởi tuyensinh247 lúc 8:07 - 23/12/2014

Tỉnh Nghệ An

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu

vực

29

002

THPT Huỳnh Thúc Kháng 54 Lê Hồng Phong

2

29

003

THPT Hà Huy Tập 8-Phan Bội Châu

2

29

004

THPT Lê Viết Thuật Khối 5 -Phường Trường Thi -TP Vinh

2

29

005

THPT DL Nguyễn Trường Tộ Khối 11 -Phường Hà Huy Tập -TP Vinh

2

29

006

THPT Chuyên Phan Bội Châu 48 -Lê Hồng Phong

2

29

007

Chuyên Toán ĐH Vinh Lê Duẩn -TP Vinh

2

29

008

THPT DTNT Tỉnh 98 -Mai Hắc Đế , TP Vinh

2

29

009

THPT DL Lê Quí Đôn 83-Ngư Hải, TP Vinh

2

29

010

THPT DL Nguyễn Huệ 247B Lê Duẩn, TP Vinh

2

29

011

THPT DL Her Man 30 -Đường HERMAN , TP Vinh

2

29

012

THPT DL Hữu Nghị 14 -Phan Chu Trinh

2

29

014

THPT TX Cửa lò Thị xã Cửa lò

2

29

016

THPT Quỳ Châu Thị Trấn Quỳ Châu

1

29

017

THPT  Quỳ Hợp 2 Tam Hợp, Quỳ Hợp

1

29

018

THPT Quỳ Hợp 1 Thị Trấn Quỳ Hợp

1

29

020

THPT DL Sông Hiếu Thị Trấn Thái Hoà, Nghĩa Đàn

2NT

29

021

THPT Đông Hiếu Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn

2NT

29

023

THPT Thái Hoà Thị Trấn Thái Hoà, Nghĩa Đàn

2NT

29

024

THPT 1/5 Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn

1

29

025

THPT Tây Hiếu Nghĩa Đàn Tây Hiếu, Nghĩa đàn

1

29

026

THPT Cờ Đỏ Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn

1

29

027

THPT DL Bắc Quỳnh Lưu Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu

2NT

29

029

THPT Quỳnh Lưu 1 Thị Trấn giát, Quỳnh Lưu

2NT

29

030

THPT Quỳnh Lưu 2 Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu

2NT

29

031

THPT Quỳnh Lưu 3 Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu

2NT

29

032

THPT Quỳnh Lưu 4 Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu

1

29

033

THPT Nguyễn Đức Mậu Sơn Hải, Quỳnh Lưu1

2NT

29

034

THPT Hoàng Mai Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu

2NT

29

035

THPT DL Cù Chính Lan Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu

2NT

29

037

THPT Kỳ Sơn Thị Trấn Mường xén

1

29

039

THPT Tương Dương 1 Thị Trấn Hoà Bình, Tương Dương

1

29

040

THPT Tương Dương 2 Tam Quang, Tương dương

1

29

042

THPT Con Cuông Thị trấn Con cuông, Con Cuông

1

29

043

THPT Mường Quạ Môn Sơn, Con Cuông

1

29

044

THPT Tân Kỳ Thị Trấn Lạt, Tân Kỳ

2NT

29

045

THPT DTNT Tân Kỳ Nghĩa Thái, Tân Kỳ

1

29

047

THPT Tân Kỳ 3 Tân An, Tân kỳ

1

29

048

THPT Yên Thành 2 Bắc Thành, Yên Thành

2NT

29

049

THPT Phan Thúc Trực Công Thành, Yên Thành

2NT

29

050

THPT Bắc Yên Thành Lăng Thành, Yên Thành

1

29

051

THPT DL Lê Doãn Nhã Thị Trấn Yên Thành, Yên Thành

2NT

29

052

THPT Yên Thành 3 Quang Thành, Yên Thành

1

29

054

THPT Phan Đăng Lưu Thị Trấn yên Thành

2NT

29

055

THPT Diễn Châu 2 Diễn Hồng, Diễn châu

2NT

29

056

THPT Diễn Châu 3 Diễn Xuân, Diễn Châu

2NT

29

057

THPT Diễn Châu 4 Diễn Mỹ, Diễn châu

2NT

29

058

THPT DL Nguyễn Văn Tố Diễn Phong, Diễn Châu

2NT

29

059

THPT DL Ngô Trí Hoà Thị Trấn Diễn Châu

2NT

29

061

THPT Nguyễn Xuân Ôn Thị trấn Diễn Châu

2NT

29

062

THPT Diễn Châu 5 Diễn Thọ, Diễn Châu

2NT

29

063

THPT Anh Sơn 3 Đỉnh Sơn, Anh Sơn

1

29

064

THPT Anh Sơn 1 Thạch Sơn, Anh Sơn

1

29

065

THPT Anh Sơn 2 Lĩnh Sơn , Anh Sơn

1

29

067

THPT Đô Lương 3 Quang Sơn, Đô Lương

2NT

29

068

THPT Đô Lương 1 Đà Sơn, Đô Lương

2NT

29

069

THPT Đô Lương 2 Lam Sơn. Đô Lương

1

29

071

THPT DL Đô Lương 1 Văn Sơn, Đô Lương

2NT

29

072

THPT DL Đô Lương 2 Tân Sơn, Đô Lương

2NT

29

073

THPT Thanh Chương 3 Phong Thịnh, Thanh Chương

1

29

074

THPT Nguyễn Sỹ Sách Thanh Dương, Thanh Chương

1

29

075

THPT Đặng Thúc Hứa Võ Liệt, Thanh Chương

1

29

076

THPT BC Thanh Chương + TTGDTX Thanh Chương Thị Trấn Dùng, Thanh Chương

2NT

29

078

THPT Thanh Chương 1 Thị Trấn Dùng, Thanh Chương

2NT

29

079

THPT Đặng Thai Mai Thanh Giang, Thanh Chương

2NT

29

080

THPT Nghi Lộc 3 Nghi Xuân, Nghi Lộc

2NT

29

081

THPT Nghi Lộc 1 Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc

2NT

29

082

THPT Nghi Lộc 2 Nghi Mỹ, Nghi Lộc

2NT

29

084

THPT Nguyễn Thức Tự Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc

2NT

29

085

THPT Nghi Lộc 4 Nghi Xá, Nghi Lộc

2NT

29

087

THPT Nam Đàn 1 Thị Trấn Nam Đàn, Nam Đàn

2NT

29

088

THPT Nam Đàn 2 Nam Trung, Nam đàn

2NT

29

089

THPT Kim Liên Kim Liên, Nam đàn

2NT

29

090

THPT DL Sào Nam Xuân Hoà, Nam Đàn

2NT

29

092

THPT Lê Hồng Phong Hưng Thông, Hưng Nguyên

2NT

29

093

THPT Phạm Hồng Thái Hưng Châu, Hưng Nguyên

2NT

29

094

THPT Thái Lão Thị Trấn Hưng Nguyên

2NT

29

095

THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Tân, Hưng Nguyên

2NT

29

097

THPT Quế Phong Thị Trấn Kim Sơn, Quế Phong

1

29

098

THPT DL Nguyễn Trãi 9 -Mai Hắc đế , TP Vinh

2

29

099

THPT BC Cửa Lò Thị Xã Cửa Lò

2

29

100

THPT DL Trần Đình Phong Thọ Thành, Yên Thành

2NT

29

101

THPT DTNT Quỳ Hợp Châu Quang. Quỳ Hợp

1

29

102

THPT DL Lý Tự Trọng Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu

2NT

29

103

THPT DL Quang Trung Diễn Kỷ, Diễn Châu

2NT

29

104

TTGDTX Vinh Phường Lê Mao, TP Vinh

2

29

105

TTGDTX Cửa Lò Thị Xã Cửa Lò

2

29

106

TTGDTX Quỳ Châu Thị Trấn Quỳ Châu

1

29

107

TTGDTX Quỳ Hợp Thị Trấn Quỳ Hợp

1

29

108

TTGDTX Nghĩa Đàn Nghĩa Quang, Nghĩa Đàn

2NT

29

109

TTGDTX Quỳnh Lưu Thị Trấn Giát, Quỳnh Lưu

2NT

29

110

TTGDTX Kỳ Sơn Thị Trấn Mường Xén, Kỳ Sơn

1

29

111

TTGDTX Tương Dương Thị Trấn Hoà Bình, Tương Dương

1

29

112

TTGDTX Con Cuông Thị Trấn Con Cuông

1

29

113

TTGDTX Tân Kỳ Xã Kỳ Sơn, Tân kỳ

1

29

114

TTGDTX Yên Thành Thị Trấn yên Thành

2NT

29

115

TTGDTX Diễn Châu Thị Trấn Diễn Châu

2NT

29

116

TTGDTX Anh Sơn Thị Trấn Anh Sơn

2NT

29

117

TTGDTX Đô Lương Đà Sơn, Đô Lương

2NT

29

118

TTGDTX Thanh Chương Thị Trấn Dùng, Thanh Chương

2NT

29

119

TTGDTX Nghi Lộc Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc

2NT

29

120

TTGDTX Nam đàn Thị Trấn Nam Đàn

2NT

29

121

TTGDTX Hưng Nguyên Thị Trấn Hưng Nguyên

2NT

29

122

TTGDTX Quế Phong Thị Trấn Quế Phong

1

29

123

THPT BC Cát ngạn Thanh liên, Thanh chương

1

29

124

THPT Tư thục Mai Hắc Đế Hùng Tiến, Nam Đàn

2NT

29

125

THPT Nguyễn Trường Tộ Hưng Trung, Hưng nguyên

2NT

29

126

THPT Nghi Lộc 5 Nghi Lâm, Nghi lộc

1

29

127

THPT Nam yên Thành Bảo Thành, Yên Thành

2NT

29

128

THPT Đô Lương 4 Hiến Sơn, Đô Lương

2NT

29

129

THPT Tư Thục Nguyễn Du Diễn Yên, Diễn Châu

2NT

29

130

Trường Quân Sự QK4 Nam Anh, Nam Đàn

2NT

29

131

Cao đẳng Nghề Kỹ thuật – Công nghiệp Việt Nam  – Hàn Quốc Hồ Tông Thốc – Nghi phú – TP Vinh

2

29

132

Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt – Đức 315 – Lê Duẩn – TP Vinh

2

29

133

Cao đẳng Nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An Đường Sào Nam – TX Cửa Lò

2NT

29

134

Trung cấp Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Số 1 Km số 1- Đường Lê Nin – TP Vinh

2

29

135

Trung cấp Nghề Kinh tế – Kỹ thuật – Công nghiệp Vinh 150. Đinh Công Tráng – P. Lê Mao – TP Vinh

2

29

136

Trung cấp Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Miền Tây Phường Long Sơn – TX Thái Hòa

2NT

29

137

Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Yên Thành Khối 2 – Thị trấn Yên Thành

2NT

29

138

Trung cấp Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Nghệ An Khối 1 Thị trấn Cầu Giát – Quỳnh Lưu

2NT

29

139

Trung cấp Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Đô Lương Xóm 7 – Xã Đông Sơn – Đô Lương

2NT

29

140

TC Nghề số 4 – Bộ Quốc phòng Đường Hoàng Văn Thái – Nghi Phú – Vinh

2

29

141

TC Nghề Kinh tế – Công nghiệp – Tiểu Thủ CN Nghệ An Khối Quang phúc – Phường Hưng phúc – Vinh

2

29

142

TC Nghề Dân tộc – Miền núi Nghệ An Khối 5 Thị trấn Con Cuông

1

29

143

TC Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Nghi Lộc Khối 4 Thị trấn Quán Hành

2NT

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website