Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Tổng hợp các trường: PTTH , trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại Thanh Hóa

Bởi tuyensinh247 lúc 8:06 - 23/12/2014

Tỉnh Thanh Hóa

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu vực

28

001

THPT Đào Duy Từ P. Ba Đình, TP Thanh Hóa

2

28

002

THPT Hàm Rồng P. Trường Thi,TP Thanh Hoá

2

28

003

THPT Nguyễn Trãi P. Điện Biên, TP Thanh Hoá

2

28

004

THPT Tô Hiến Thành P.Đông Sơn, TP Thanh Hoá

2

28

005

THPT Trường Thi P. Điện Biên, TP Thanh Hoá

2

28

006

THPT Lý Thường Kiệt P. Đông sơn, TP Thanh Hoá

2

28

007

THPT Đào Duy Anh P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá

2

28

008

TTGDTX-DN TP Thanh Hoá P.Trường Thi, TP Thanh Hoá

2

28

009

THPT Bỉm Sơn P. Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn

2

28

010

THPT Lê Hồng Phong P. Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

2

28

011

TTGDTX  TX Bỉm Sơn Trần Phú, Lam Sơn, TX Bỉm Sơn

2

28

012

THPT Sầm Sơn P. Trường Sơn,Thị xã Sầm Sơn

2

28

013

THPT Nguyễn Thị Lợi P. Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn

2

28

014

TTGDTX-DN Sầm Sơn P. Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn

2

28

015

THPT Quan Hoá Thị trấn Quan Hoá

1

28

016

TTGDTX Quan Hoá Thị trấn Quan Hóa

1

28

017

THPT Quan Sơn Thị trấn Quan Sơn

1

28

018

TTGDTX-DN Quan Sơn Thị trấn Quan Sơn

1

28

019

THPT Mường Lát Thị trấn Mườg Lát

1

28

020

TTGDTX Mường Lát Thị trấn Mường Lát

1

28

021

THPT Bá Thước Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước

1

28

022

THPT Hà Văn Mao Xã Điền Trung, Bá Thước

1

28

023

TTGDTX-DN Bá Thước Thị trấn Cành nàng, Bá Thước

1

28

024

THPT Cầm Bá Thước Thị trấn Thường Xuân

1

28

025

THPT Thường Xuân 2 Xã Luận Thành, Thường Xuân

1

28

026

TTGDTX Thường Xuân Thị trấn Thường xuân

1

28

027

THPT Như Xuân Thị trấn Yên Cát, Như Xuân

1

28

028

TTGDTX Như Xuân Thị trấn Yên Cái, Như Xuân

1

28

029

THPT Như Thanh Thị trấn Bến Sung, Như  Thanh

1

28

030

THPT Như Thanh 2 Thị trấn Bến Sung, Như Thanh

1

28

031

TTGDTX-DN Như Thanh Thị trấn Bến Sung, Như Thanh

1

28

032

THPT Lang Chánh Thị trấn Lang Chánh

1

28

033

TTGDTX-DN Lang Chánh Thị trấn Lang Chánh

1

28

034

THPT Ngọc Lặc Thị trấn Ngọc Lặc

1

28

035

THPT Lê Lai Xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc

1

28

036

TTGDTX Ngọc Lặc Thị trấn Ngọc Lặc

1

28

037

THPT Thạch Thành 1 Xã Thành Thọ, Thạch Thành

1

28

038

THPT Thạch Thành 2 Xã Thạch Tân, Thạch Thành

1

28

039

THPT Thạch Thành 3 Xã Thành Vân, Thạch Thành

1

28

040

TTGDTX Thạch Thành Thị trấn Thạch Thành

1

28

041

THPT Cẩm Thuỷ 1 Thị trấn Cẩm Thuỷ

1

28

042

THPT Cẩm Thuỷ 2 Xã Phúc Do, Cẩm Thuỷ

1

28

043

THPT Cẩm Thuỷ 3 Xã Cẩm Thành, Cẩm Thuỷ

1

28

044

TTGDTX Cẩm Thuỷ Thị Trấn Cẩm Thuỷ

1

28

045

THPT Lê Lợi Thị Trấn Thọ Xuân

2NT

28

046

THPT Lê Hoàn Xã Xuân Lai, Thọ Xuân

2NT

28

047

THPT Lam Kinh Thị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân

2NT

28

048

THPT Thọ Xuân 4 Xã Thọ Lập, Thọ Xuân

2NT

28

049

THPT  Lê Văn Linh Thị trấn Thọ Xuân

2NT

28

050

THPT  Thọ Xuân 5 Thị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân

2NT

28

051

TTGDTX Thọ Xuân Thị Trấn Thọ Xuân

2NT

28

O52

THPT Vĩnh Lộc Thị Trấn Vĩnh Lộc

2NT

28

053

THPT Tống Duy Tân Xã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc

2NT

28

054

THPT Trần Khát Chân Thị trấn Vĩnh Lộc

2NT

28

055

TTGDTX Vĩnh Lộc Thị Trấn Vĩnh Lộc

2NT

28

056

THPT Thiệu Hoá Thị Trấn Thiệu Hoá

2NT

28

057

THPT Nguyễn Quán Nho Xã Thiệu Quang, Thiệu Hoá

2NT

28

058

THPT Lê Văn Hưu Xã Thiệu Vận, Thiệu Hoá

2NT

28

059

THPT  Dương Đình Nghệ Xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá

2NT

28

060

TTGDTX Thiệu Hoá Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hoá

2NT

28

061

THPT Triệu Sơn 1 Thị trấn, Triệu Sơn

2NT

28

062

THPT Triệu Sơn 2 Xã Nông Trường, Triệu Sơn

2NT

28

063

THPT Triệu Sơn 3 Xã Hợp Lý, Triệu Sơn

2NT

28

064

THPT Triệu Sơn 4 Xã Thọ Dân, Triệu Sơn

2NT

28

065

THPT Triệu Sơn 5 Xã Đồng Lợi, Triệu Sơn

2NT

28

066

THPT Triệu Sơn 6 Dân Lực, Triệu Sơn

2NT

28

067

THPT Triệu Sơn Thị Trấn Triệu sơn

2NT

28

068

TTGDTX Triệu Sơn Thị Trấn Triệu Sơn

2NT

28

069

THPT Nông Cống 1 Thị Trấn Nông Cống

2NT

28

070

THPT Nông Cống 2 Xã Trung Thành, Nông Cống

2NT

28

071

THPT Nông Cống 3 Xã Công Liêm, Nông Cống

2NT

28

072

THPT Nông Cống 4 Xã Trường Sơn, N. Cống

2NT

28

073

THPT Triệu Thị Trinh Xã Vạn Hòa, Nông Cống

2NT

28

074

TTGDTX Nông Cống Thị Trấn Nông Cống

2NT

28

075

THPT Đông Sơn 1 Xã Đông Xuân, Đông Sơn

2NT

28

076

THPT Đông Sơn 2 Xã Đông Văn, Đông Sơn

2NT

28

077

THPT  Nguyễn Mộng Tuân Thị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn

2NT

28

078

TTGDTX Đông Sơn Thị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn

2NT

28

079

THPT Hà Trung Xã Hà Bình, Hà Trung

2NT

28

080

THPT Hoàng Lệ Kha Thị Trấn Hà Trung

2NT

28

081

THPT Nguyễn Hoàng Thị Trấn Hà Trung

2NT

28

082

TTGDTX-DN Hà Trung Thị Trấn Hà Trung

2NT

28

083

THPT Lương Đắc Bằng Thị Trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá

2NT

28

084

THPT Hoằng Hoá 2 Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá

2NT

28

085

THPT Hoằng Hoá 3 Xã Hoằnh Ngọc, Hoằng Hoá

2NT

28

086

THPT Hoằng Hoá 4 Xã Hoằng Thành, Hoằng Hoá

2NT

28

087

THPT Lưu Đình Chất Xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá

2NT

28

088

THPT Lê Viết Tạo Xã Hoằng Đạo, Hoằng Hoá

2NT

28

089

TTGDTX-DN Hoằng Hoá Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá

2NT

28

090

THPT Ba Đình Thị Trấn Nga Sơn

2NT

28

091

THPT Mai Anh Tuấn Xã Nga Thành, Nga Sơn

2NT

28

092

THPT Trần Phú Thị Trấn Nga sơn

2NT

28

093

TTGDTX Nga Sơn Thị Trấn Nga Sơn

2NT

28

094

THPT Hậu Lộc 1 Xã Phú Lộc, Hậu lộc

2NT

28

095

THPT Hậu Lậc 2 Xã Văn Lộc, Hậu Lộc

2NT

28

096

THPT Đinh Chương Dương Thị Trấn Hậu Lộc

2NT

28

097

TTGDTX Hậu Lộc Thị Trấn Hậu lộc

2NT

28

098

THPT Quảng Xương 1 Thị Trấn Quảng Xương

2NT

28

099

THPT Quảng Xương 2 Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương

2NT

28

100

THPT Quảng Xương 3 Xã Quảng Minh, Quảng Xương

2NT

28

101

THPT Quảng Xương 4 Xã Quảng Lợi, Quảng Xương

2NT

28

102

THPT  Nguyễn Xuân Nguyên Xã Quảng Giao, Quảng Xương

2NT

28

103

THPT Đặng Thai Mai Xã Quảng Bình, Quảng Xương

2NT

28

104

TTGDTX-DN Quảng Xương Thị Trấn Quảng Xương

2NT

28

105

THPT Tĩnh Gia 1 Thị Trấn Tĩnh Gia

2NT

28

106

THPT Tĩnh Gia 2 Xã Triêu Dương, Tĩnh Gia

2NT

28

107

THPT Tĩnh Gia 3 Xã Hải Yến, Tĩnh Gia

2NT

28

108

THPT Tĩnh Gia 5 Thị Trấn Tĩnh Gia

2NT

28

109

TTGDTX Tĩnh Gia Thị Trấn Tĩnh Gia

2NT

28

110

THPT Yên Định 1 Thị Trấn Quán Lào, Yên Định

2NT

28

111

THPT Yên Định 2 Xã Yên Trường, Yên Định

2NT

28

112

THPT Yên Định 3 Xã Yên Tâm, Yên Định

2NT

28

113

THPT Thống Nhất Thị Trấn Nông Trường Thống Nhất

2NT

28

114

THPT Trần Ân Chiêm Thị Trấn Quán Lào, Yên Định

2NT

28

115

THPT Hà Tông Huân Xã Yên Trường, Yên Định

2NT

28

116

TTGDTX-DN Yên Định Thị Trấn Yên Định

2NT

28

117

THPT Dân Tộc Nội trú  tỉnh TH P. Đông Sơn, TP Thanh Hoá

2

28

118

THPT Chuyên Lam Sơn P. Ba Đình, TP Thanh Hoá

2

28

119

TTGDTX  tỉnh Thanh Hoá Ngã Ba Bia, TP Thanh  Hoá

2

28

120

THPT Hậu Lộc 3 Xã Đại Lộc, Hậu Lộc

2NT

28

121

THPT Hậu Lộc 4 Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc

2NT

28

122

THPT Bá Thước 3 Xã Lũng Niên, Bá Thước

1

28

123

THPT Bắc Sơn Xã Ngọc Liên, Ngọc Lặc

1

28

124

THPT Nông Cống Xã Trung Chính, Nông Cống

2NT

28

125

THPT Đông Sơn Xã Đông Tân, Đông Sơn

2NT

28

126

THPT Nga Sơn Xã Nga Trung, Nga Sơn

2NT

28

127

THPT Nguyễn Huệ Xã Quảng Đông, Quảng Xương

2NT

28

128

THPT  Tĩnh Gia 4 Hải An, Tĩnh Gia

2NT

28

129

THPT Thạch Thành 4 Xã Thạch Quảng, Thạch Thành

1

28

130

THPT Như Xuân 2 Thị Trấn Bãi Thành, Như Xuân

1

28

131

Trường CĐ TDTT Thanh Hóa Ph. Ngọc Trạo-TP Thanh Hóa

2

28

132

Trường CĐ Y tế Thanh Hóa Xã Quảng Thắng -TP Thanh Hóa

2

28

133

Trường CĐ  VHNT  Thanh Hóa Ph. Lam Sơn- TP Thanh Hóa

2

28

134

Trường TC Thủy Sản Thanh Hóa Xã Quảng Hưng -TP Thanh Hóa

2

28

135

Trường TC Nông Lâm Thanh Hóa Xã Dân Quyền – H. Triệu Sơn

2NT

28

136

Trường TC Thương mại TW5 Ph. Đông Vệ – TP Thanh Hóa

2

28

137

THPT Hoằng Hoá Xã Hoằng Ngọc – Hoằng Hoá

2NT

28

138

THPT Quan Sơn 2 Xã Mường Mìn – H. Quan Sơn

1

28

139

CĐ nghề Công nghiệp 64 Đình Hương, X Đông Cương, TP Thanh Hóa

2

28

140

CĐ nghề Lam Kinh 145 Dương Đình Nghệ, P. Tân Sơn, TP Thanh Hoá

2

28

141

TC nghề Kỹ nghệ 05 đường 3 Phú Chung, phố Tây Sơn, P.Phú Sơn, TP Thanh Hoá

2

28

142

TC nghề  Miền núi Thanh Hoá Phố Nguyễn Trãi, TT Ngọc Lặc, H.Ngọc Lặc, Thanh Hoá

1

28

143

TC nghề Thương mại Du lịch 272 phố Môi, xã Quảng Tâm,H.Quảng Xương, Thanh Hoá

2NT

28

144

TC nghề  Giao thông Vận tải 02 Đốc ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá

2

28

145

TC nghề  Xây dựng Xã Quảng Hưng, TP Thanh Hoá

2

28

146

TC nghề  Phát thanh Truyền hình Xã Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hoá

2NT

28

147

TC nghề  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 579 đường Quang Trung II, P.Đông Vệ, TP Thanh Hoá

2

28

148

TC nghề Bỉm Sơn Đ. Trần Phú, P.Lam Sơn, TXBỉm Sơn, Thanh Hoá

2

28

149

TC nghề Nghi Sơn Tiểu khu 4, TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

2NT

28

150

TC nghề Nga Sơn TT Nga Sơn, H Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2NT

28

151

TC nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn 125 B Lê Lai, Quảng Hưng, TP Thanh Hoá

2

28

152

TC nghề VINASHIN9 73 Nguyễn Du, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

2

28

153

TC nghề tư thục Việt Trung Xã Quảng Ninh, H.Quảng Xương, Thanh Hoá

2NT

28

154

TC nghề Hưng Đô Xã Thiệu Đô, H.Thiệu Hoá, Thanh Hoá

2NT

28

155

TC  An Nhất Vinh Xã Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

2 NT

 

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website