Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Trường Đại Học Hoa Sen xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2015

Bởi tuyen sinh lúc 10:31 - 27/08/2015

Thông báo việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung và tiêu chí xét điểm trúng tuyển như sau:

  1. Đối tượng xét tuyển nguyện vọng bổ sung

– Phương thức 1,2 (thí sinh sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 để xét tuyển): Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, không trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2015, có kết quả thi THPT quốc gia bằng hoặc cao hơn điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung và đạt điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên đối với các ngành đại học, riêng các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa (nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng) đạt từ 5,5 điểm trở lên; 5,0 điểm trở lên đối với ngành cao đẳng.

– Phương thức 3,4, 5 (thí sinh sử dụng chứng chỉ Anh văn quốc tế hoặc học sinh giỏi 3 năm tại trường THPT chuyên;  học bạ 3 năm THPT): Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình 3 năm THPT từ 6,0 điểm trở lên đối với các ngành đại học, 5,5 điểm trở lên đối với các ngành cao đẳng.

  1. Các ngành, chỉ tiêu xét tuyển và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung

– Các ngành, chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung không thấp hơn điểm như sau: (đối với học sinh trung học phổ thông ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống)

Mã ngành Ngành đại học Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1,2 Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển Chỉ tiêu (gồm các phương thức 1,2,3 và 4)
Phương thức 1,2 Phương thức 3
D460112

 

Toán ứng dụng (*)

(hệ số 2 môn Toán)

A00, A01, D01, D03, D07 19,00 6,5 40
D480102

 

Truyền thông và mạng máy tính A00, A01, D01, D03, D07 15,00 6,5 70
D480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D03, D07 15,00 6,5 60
D480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D03, D07 15,00 6,5 70
D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 15,00 6,5 60
D850101

 

Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01, D03 15,00 6,5 80
D340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D03, D07 15,00 6,5 60
D340115 Marketing A00, A01, D01, D03, D09 17,00 6,5 40
D340301 Kế toán A00, A01, D01, D03, D09 15,00 6,5 50
D340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D03, D09 15,00 6,5 40
D340107 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D03, D09 17,00 6,5 50
D210403 Thiết kế đồ họa H00, H01, H02, H03 15,00 6,5 70
D210404 Thiết kế thời trang   H00, H01, H02, H03 15,00 6,5 40
D210405 Thiết kế nội thất H00, H01, H02, H03 15,00 6,5 60

(*) Tổng điểm chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ GD&ĐT quy định.

 

 

 

Mã ngành

 

 

Ngành cao đẳng

 

Các tổ hợp xét tuyển Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển Chỉ tiêu (gồm các phương thức 1,3,4 và 5)
Phương thức 1 Phương thức 3 Phương thức 5
C340406 Quản trị văn phòng A00, A01, D01, D03, D09 12,00 6,0 5,5 (**) 30

 (**) Chưa gồm điểm phỏng vấn

– Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên (thang điểm 30) được quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng như sau:

  KV3 KV2 KV2-NT KV1
Học sinh PTTH 0.0 0.5 1.0 1.5
Ưu tiên 2 1.0 1.5 2.0 2.5
Ưu tiên 1 2.0 2.5 3.0 3.5

– Trường dành tối đa 10% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức 3, tối đa 5% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức 4, và tối đa 50% chỉ tiêu ngành Quản trị văn phòng xét tuyển theo phương thức 5. Đồng thời, trường dành ít nhất 75% chỉ tiêu còn lại để xét tuyển các tổ hợp theo khối thi truyền thống.

  1. Tiêu chí xét điểm trúng tuyển

Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ quyết định điểm trúng tuyển từng ngành, từng tổ hợp môn (điểm bằng nhau giữa các tổ hợp) căn cứ trên tổng điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu theo quy định. Trong trường hợp thí sinh dùng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển, nhiều thí sinh có cùng tổng điểm xét tuyển và vượt chỉ tiêu tuyển sinh của ngành và trường, trường sẽ xét tuyển các thí sinh cùng tổng điểm có điểm môn thi của từng tổ hợp theo các tiêu chí phụ như sau:

– Các tổ hợp A01, D01, D03, D07, D08, D09:  ưu tiên 1 môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp, ưu tiên 2 môn Toán nếu có nhiều thí sinh cùng điểm ưu tiên 1 và vượt chỉ tiêu ngành, trường.

– Các tổ hợp A00, B00: ưu tiên môn Toán.

– Các tổ hợp H00, H01, H02, H03: ưu tiên môn Vẽ trang trí màu (hoặc môn năng khiếu tương đương)/ Tuyển tập nghệ thuật.

  1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung

– Phương thức xét tuyển 3,4 và 5:

Thời gian nộp hồ sơ Phương thức xét tuyển 3,4 và 5 Hồ sơ xét tuyển
§     Từ ngày 25/8/2015 đến ngày 10/9/2015

 

Căn cứ xét:

₋                     Chứng chỉ Anh văn quốc tế và kết quả học tập 3 năm THPT (phương thức 3)

₋                     Kết quả học tập 3 năm THPT chuyên và bài luận (phương thức 4)

₋                     Kết quả học tập 3 năm THPT và phỏng vấn, tùy ngành (phương thức 5).

₋                     Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

₋                     Bản photo học bạ 3 năm THPT;

₋                     Bản photo chứng chỉ Anh văn quốc tế (đối với phương thức 3) hoặc Bài luận (đối với phương thức 4);

₋                     Giấy chứng nhận kết quả thi môn năng khiếu đối với 3 ngành thuộc nhóm Mỹ thuật ứng dụng);

₋                     01 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc (có dán tem);

₋                     Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

 


– Phương thức xét tuyển 1 và 2:

Thời gian nộp hồ sơ Phương thức xét tuyển Hồ sơ xét tuyển
 

§     Từ ngày 25/8/2015  đến ngày 15/9/2015

 

Căn cứ xét:

–   Kết quả kỳ thi THPT quốc gia (phương thức 1)

–   Kết quả kỳ thi THPT quốc gia và môn năng khiếu (phương thức 2)

–   Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu), sơ tuyển (theo mẫu hoặc đăng ký online tại dangky.hoasen.edu.vn);

–   Giấy chứng nhận kết quả thi

–   Giấy chứng nhận kết quả thi môn năng khiếu dành cho các ngành thuộc nhóm Mỹ thuật ứng dụng (bản chính) hoặc Tuyển tập nghệ thuật (tối thiểu 7 tác phẩm);

–   Bản photo (hoặc file nếu đăng ký online) kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (học bạ/Sổ liên lạc có điểm).

–   01 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc (có dán tem);

–   Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

 Lưu ý:

  • Thí sinh đọc kỹ phương thức tuyển sinh và hồ sơ xét tuyển cần thiết để nộp hồ sơ đầy đủ theo thông báo của trường.
  • Thí sinh nộp tuyển tập nghệ thuật (thời gian nộp tuyển tập và phỏng vấn linh hoạt theo đề án tuyển sinh) hoặc xét tuyển theo phương thức 5 ngành Quản trị văn phòng sẽ phỏng vấn vào ngày 03/9/2015 (đợt 1, trường hợp số lượng nộp hồ sơ nhiều các ngày đầu) và ngày 10/9/2015 (đợt 2). Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh sẽ thông tin thời gian chi tiết và địa điểm phỏng vấn cho thí sinh theo từng đợt phỏng vấn.

Thí sinh liên hệ tư vấn về ngành, tuyển tập nghệ thuật và gởi hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho trường theo địa điểm như sau:

  • Trực tiếp: Văn phòng Tuyển sinh (tầng trệt), Trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM. Điện thoại: 1900.1278 (số nội bộ 11400).
  • Chuyển phát nhanh qua bưu điện: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM./.
Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website