Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Trường Đại học Quảng Bình tuyển sinh năm 2015

Bởi tuyensinh1 lúc 2:31 - 21/05/2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Năm 2015, Đại học Quảng Bình tuyển sinh Đại học – Cao đẳng hệ chính quy 2000 chỉ tiêu, trong đó có 1200 chỉ tiêu ĐH, 800 chỉ tiêu CĐ.

Tên trường.Ngành học. Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi/ xét tuyển Tổng chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH DQB 2000
Số 312 Lý Thường KiệtTP.Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

ĐT: (052)3824052

 

Các ngành đào tạo đại học: 1200
Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU 90
Giáo dục Tiểu học D140202 – Toán, Vật lý, Hóa học- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

90
Giáo dục Chính trị D140205 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 60
Sư phạm Toán học D140209 – TOÁN, Vật lý, Hóa học- TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh 60
Sư phạm Vật lý D140211 – Toán, VẬT LÝ, Hóa học- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh 60
Sư phạm Hoá học D140212 – Toán, HÓA HỌC, Vật lý- Toán, HÓA HỌC, Sinh học

– Toán, HOÁ HỌC, Tiếng Anh

60
Sư phạm Sinh học D140213 – Toán, Hóa học, SINH HỌC– Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh 60
Sư phạm Ngữ văn D140217 – NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý– NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh 60
Sư phạm Lịch sử D140218 – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh 60
Ngôn ngữ Anh D220201 – Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH– Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH 60
Địa lý học(chuyên ngành Địa lý Du lịch) D310501 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Địa lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60
Luật D380101 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120
Công nghệ thông tin D480201 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 60
Kỹ thuật phần mềm D480103 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 60
Lâm nghiệp D620201 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Sinh học, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Sinh học

60
Phát triển nông thôn D620116 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

60
Quản lý Tài nguyên và Môi trường D850101 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Địa lý, Tiếng Anh

60
Kỹ thuật Điện, điện tử D520201 – Toán, VẬT LÝ, Hóa học- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh 60
Các ngành đào tạo cao đẳng: 800
Giáo dục Mầm non C140201 – Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU 40
Giáo dục Tiểu học C140202 – Toán, Vật lý, Hóa học- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40
Sư phạm Toán học C140209 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 40
Sư phạm Vật lý C140211 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 40
Sư phạm Hoá học C140212 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Hoá học, Tiếng Anh

40
Sư phạm Sinh học C140213 – Toán, Hóa học, Sinh học- Toán, Sinh học, Tiếng Anh 40
Sư phạm Ngữ văn C140217 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 40
Sư phạm Địa lý C140219 – Toán, Vật lý, Hóa học- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Địa lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
Công tác xã hội C760101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 30
Sư phạm Âm nhạc C140221 – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU 20
Sư phạm Mỹ thuật C140222 – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU 20
Giáo dục thể chất C140206 – Sinh học, NĂNG KHIẾU 20
Tiếng Anh C220201 – Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh- Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 30
Tiếng Trung Quốc C220204 – Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

30
Quản trị kinh doanh C340101 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40
Kế toán C340301 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
Công nghệ thông tin C480201 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 30
Công nghệ kỹ thuật xây dựng C510103 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 30
Công nghệ kỹ thuật giao thông C510104 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 30
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 30
Lâm nghiệp C620201 – Toán, Vật lý, Sinh học- Toán, Sinh học, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Sinh học

30
Việt Nam học(Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) C220113 – Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý 30
Chăn nuôi (ghép với Thú y) C620105 – Toán, Vật lý, Sinh học- Toán, Hóa học, Sinh học 30
Khoa học thư viện C320202 – Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý 30
Nuôi trồng thủy sản C620301 – Toán, Vật lý, Hóa học- Toán, Sinh học, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Sinh học

30

 

– Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

+ Các ngành đào tạo cử nhân, kĩ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

– Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Đại học Quảng Bình tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Riêng các ngành có môn năng khiếu, trường Đại học Quảng Bình tổ chức thi các môn năng khiếu cho các thí sinh đăng kí dự thi các môn năng khiếu tại trường.

– Điểm trúng tuyển theo ngành học.

– Số chỗ ở trong Kí túc xá: 630

– Học phí năm học 2015 – 2016:

+ Trình độ Đại học:

Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản: 158.000đ/tín chỉ.

Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kĩ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 187.000đ/tín chỉ.

+ Trình độ Cao đẳng:

Mức học phí theo nhóm ngành và bằng 0,8 mức học phí của hệ đại học.

(Sinh viên ngành sư phạm không phải đóng tiền học phí)

– Các ngành có quy định môn thi chính:

+ Giáo dục Mầm non môn thi chính: NĂNG KHIẾU

+ ĐHSP Toán học môn thi chính: TOÁN HỌC

+ ĐHSP Vật lý môn thi chính: VẬT LÝ

+ ĐHSP Hóa học môn thi chính: HOÁ HỌC

+ ĐHSP Sinh học môn thi chính: SINH HỌC

+ ĐHSP Ngữ văn môn thi chính: NGỮ VĂN

+ ĐHSP Lịch sử môn thi chính: LỊCH SỬ

+ ĐH Ngôn ngữ Anh môn thi chính: TIẾNG ANH

+ ĐH Kỹ thuật Điện, điện tử môn thi chính: VẬT LÝ

– Để biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.qbu.edu.vnhoặchttp://www.quangbinhuni.edu.vn

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website