Tin nổi bật

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thế nào? Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh năm 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 10:39 - 19/05/2015

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

 

Tên trường,

Ngành học.

Ký hiệu trường Mã Ngành Môn thi/xét tuyển Tổng chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI DMT     2200
Số 41A đường Phú Diễn – Phường Phú Diễn –  Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: (04)37643027

Fax: (04)38370597

Website:www.hunre.edu.vn

       
Các ngành đào tạo đại học:   2000
Quản lý đất đai    

D850103

 

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

 
Công nghệ kỹ thuật môi trường   D510406 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

 
Quản lý tài nguyên và môi trường   D850101 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Khí tượng học    

D440221

 

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Thủy văn   D440224

 

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ   D520503 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

 
Kỹ thuật địa chất    

D520501

 

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Quản lý biển   D850199 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững   D440298 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Khí tượng thủy văn biển   D440299 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

 
Kế toán   D340301 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên   D850102 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   D340103 – Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Công nghệ thông tin   D480201

 

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

 
Các ngành đào tạo cao đẳng:   200
Quản lý đất đai    

 

C850103

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

   

C510406

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

 
Khí tượng học    

 

C440221

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
Thủy văn    

 

C440224

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
Công nghệ kỹ thuật trắc địa    

C515902

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

 
Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước    

C510405

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

 
Công nghệ kỹ thuật địa chất    

 

C515901

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
Kế toán    

C340301

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
Quản trị kinh doanh    

C340101

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ  (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
Tài chính – Ngân hàng    

C340201

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
Công nghệ thông tin    

C480201

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
 

Hệ thống thông tin

   

C480104

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 
Tin học ứng dụng    

C480202

– Toán, Lý, Hóa;

– Toán, Lý, Tiếng Anh;

– Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

 

 

– Phương thức tuyển sinh: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT kỳ thi THPT quốc gia.

– Vùng tuyển sinh: Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh trong cả nước.

– Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển theo tổng điểm của từng tổ hợp các môn thi theo từng ngành đào tạo.

Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn trong cùng tổ hợp bằng nhau, điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

– Tổ hợp các môn thi đối với hệ đại học:

+ Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa.

+ Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh.

+ Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh.

+ Tổ hợp 4: Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh.

– Tổ hợp các môn thi đối với hệ cao đẳng:

+ Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa.

+ Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh.

+ Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh.

+ Tổ hợp 4: Toán, Ngữ văn,  Ngoại ngữ (1 trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung; Tiếng Đức; Tiếng Nhật).

– Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có thể bố trí khoảng 2000 chỗ ở trong ký túc xá. Trong đó ký túc xá Mỹ Đình 2 có khoảng 900 chỗ ở.

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website

Trang FB88 cá độ online tốt nhất. Link vào ca cuoc 365 nhanh nhất. Soi kèo tip bong da. nhận đào tạo seo và facebook ad. Dịch vụ thông cống nghẹt quận tân bình - Báo giá thông cống nghẹt quận bình tân Dịch vụ hút hầm cầu bình dương uy tín Báo giá hút hầm cầu quận thủ đức tốt nhất Vệ sinh tổng hợp https://vesinhtonghop.com/. Link xem truc tiep bong da. Link thay thế bong88 mới nhất. Truy cập FB88. Link nhà cái 365cacuoc Vip. keo nha cai uy tín. Nhà cái vaow88.top. Đại lý bán thuốc diệt côn trùng. đại lý thuốc diệt mối uy tín.