Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Trường Đại Học Tân Trào xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2015

Bởi tuyen sinh lúc 9:42 - 27/08/2015

Thông báo xét tuyển nguyện vọng đợt 2 – Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015, cụ thể như sau:

* Chỉ tiêu tuyển sinh: 1074

Bậc Đại học: 321 chỉ tiêu.

– Bậc Cao đẳng: 753 chỉ tiêu.

* Đối tượng tuyển sinh và vùng tuyển sinh:

– Đối tượng tuyển sinh:

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học – cao đẳng, có kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành đào tạo của trường.

– Vùng tuyển sinh: CẢ NƯỚC.

* Hình thức xét tuyển: sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

* Điểm xét tuyển:

– Đại học Giáo dục Tiểu học: Tổng điểm 03 môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có điểm liệt từ 0 đến 1), cụ thể như sau:

                                            Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT Mức điểm xét tuyển 18,0 17,5 17,0 16,5
UT2 Mức điểm xét tuyển 17,0 16,5 16,0 15,5
UT1 Mức điểm xét tuyển 16,0 15,5 15,0 14,5

– Các ngành đại học khác: Tổng điểm 03 môn xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên (không có điểm liệt từ 0 đến 1), cụ thể như sau:

 

                                            Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT Mức điểm xét tuyển 15,0 14,5 14,0 13,5
UT2 Mức điểm xét tuyển 14,0 13,5 13,0 12,5
UT1 Mức điểm xét tuyển 13,0 12,5 12,0 11,5

 

– Bậc cao đẳng: Tổng điểm 03 môn xét tuyển đạt từ 12.0 điểm trở lên (không có điểm liệt từ 0 đến 1), cụ thể như sau:

 

                                            Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT Mức điểm xét tuyển 12,0 11,5 11,0 10,5
UT2 Mức điểm xét tuyển 11,0 10,5 10,0 9,5
UT1 Mức điểm xét tuyển 10,0 9,5 9,0 8,5

Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 26/8/2015 đến 17h ngày 07/9/2015.

Hồ sơ xét tuyển, gồm có:

– Bản Photo Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 .

– Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (Theo mẫu gửi kèm công văn 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/8/2015)

– 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Lệ phí xét tuyển:000 đ/hồ sơ.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:  Phòng Đào tạo (Phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào
Km 6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang, Điện thoại: 0273.892.012

 

Thông tin chi tiết các ngành và Tổ hợp môn xét tuyển:

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Tổng chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
I. Các ngành đào tạo đại học: 321
 1  Giáo dục Tiểu học D140202 1. Toán, Lý, Hóa
2. Văn, Sử, Địa3. Toán, Văn, Tiếng Anh
72
 2  Giáo dục Mầm non D140201 1. Toán, Văn, Sử;
2. Văn, Tiếng Anh, Sử;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
3
 3  Vật lý D440102 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Lý.
246
 4  Văn học D220330 1. Văn, Sử, Địa;
2. Toán, Văn,  Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Sử.
 5  Quản lý đất đai D850103 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý,  Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
4. Toán, Văn, Sinh
 6  Khoa học môi trường D440301 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý,  Tiếng Anh
3. Toán, Hóa, Sinh;
4. Toán, Văn, Sinh
 7  Khoa học cây trồng D620110 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
4. Toán, Văn, Sinh
 8  Chăn nuôi D620105 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Hóa, Sinh;
4. Toán, Văn, Sinh.
 9  Kế toán D340301 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 10  Kinh tế Nông nghiệp D620115 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý,  Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
II Các ngành đào tạo cao đẳng 753
 1  Giáo dục Tiểu học C140202 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Văn, Sử, Địa;
4. Toán, Văn, Sử.
753
 2  Giáo dục Mầm non C140201 1. Toán, Văn, Sử;
2. Văn, Tiếng Anh, Sử;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 3  Giáo dục Công dân C140204 1. Văn, Sử, Địa.;
2. Toán, Văn, Sử;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 4  Sư phạm Toán học C140209 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 5  Sư phạm Tin học C140210 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 6  Sư phạm Vật lý C140211 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 7  Sư phạm Hóa học C140212 1. Toán, Hóa, Sinh;
2. Toán, Lý, Hóa;
3. Toán, Văn, Hóa.
4. Toán, Tiếng Anh, Hóa.
 8  Sư phạm Sinh học C140213 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Hóa, Sinh;
3. Toán, Văn, Sinh;
4. Toán, Tiếng Anh, Sinh.
 9  Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp C140215 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Hóa, Sinh;
3. Toán, Văn, Sinh;
4. Toán, Tiếng Anh, Sinh.
 10  Sư phạm Ngữ văn C140217 1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
2. Văn, Sử, Địa;
3. Toán, Văn, Sử.
 11  Sư phạm Lịch sử C140218 1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
2. Văn, Sử, Địa;
3. Toán, Văn, Sử.
 12  Sư phạm Địa lý C140219 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
2. Văn, Sử, Địa;
3. Toán, Văn, Địa;
4. Toán, Tiếng Anh, Địa.
 13  Tiếng Anh C220201 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 14  Quản lý Văn hóa C220342 1. Văn, Sử, Tiếng Anh;
2. Văn, Sử, Địa;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 15  Quản lý đất đai C850103 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 16  Kế toán C340301 1. Toán, Lý, Hóa;
2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
 17  Khoa học cây trồng C620110 1. Toán, Hóa, Sinh;
2. Toán, Tiếng Anh, Sinh;
3. Toán, Văn, Sinh.
 18  Khoa học thư viện C320202 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Sử.
 19  Quản trị văn phòng C340406 1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
3. Toán, Văn, Sử.

Lưu ý:

  1. Nếu một ngành nhiều tổ hợp môn thì mức điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn trên ngành đó là như nhau.
  2. Nếu ngành xét tuyển có số lượng thí sinh trúng tuyển ít, không đủ để tổ chức lớp thì thí sinh sẽ được chuyển sang ngành có cùng tổ hợp môn.
  3. Những ngành dùng đồng thời tổ hợp môn truyền thống và tổ hợp môn mới (tổ hợp lần đầu tiên đưa vào sử dụng) để xét tuyển thì dành ít nhất 85% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các tổ hợp môn thi tương ứng với các khối thi truyển thống.
  4. Đối với thí sinh:
  5. a) Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, tiếp thu các ý kiến đóng góp, trong các đợt xét tuyển bổ sung, sau khi đã đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.
  6. b) Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào một trường duy nhất; gửi Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) theo một trong các phương thức sau:

– Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định.

– Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

– Nộp trực tiếp tại trường.

(ĐKXT qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường cần kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi)

Thí sinh có thể sử dụng tối đa 3 phiếu để đăng ký vào 3 trường khác nhau trong mỗi đợt xét tuyển, theo phương thức trên.

  1. c) Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.
Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website