Tin nổi bật

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thế nào? Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh năm 2015

Bởi tuyensinh1 lúc 1:45 - 21/05/2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Năm 2015, Đại học Thành Đô sử dụng hai phương thức tuyển sinh để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến hệ ĐH là 2900 chỉ tiêu, hệ CĐ là 500 chỉ tiêu. Chi tiết tại bảng sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Kí hiệu trường: TDD

Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

ĐT: 04. 33861791; 0972583333; 0934598777; Website: www.thanhdo.edu.vn

Hệ Đại học:

Stt Tên ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến
1 Công nghệ thông tin D480201 Toán, Lý, Hóa 2900
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông D510302 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
5 Kế toán D340301 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
6 Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
7 Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
8 Quản trị khách sạn D340107 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Sử, Địa
9 Quản trị văn phòng D340406 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Sử, Địa
10 Hướng dẫn Du lịch (Việt Nam học) D220113 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Sử, Địa
11 Tiếng Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
12 Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Hóa, Sinh

 

 

 

Stt Tên ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến
13 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D510303 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
14 Q. trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Sử, Địa
15 Dược học D720401 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
16 Quản lý đất đai D850103 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa, Sinh
17 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ D520503 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa, Sinh
18 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa, Sinh

Hệ cao đẳng:

 

Stt Tên ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến
1 Công nghệ thông tin C480201 Toán, Lý, Hóa 500
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông C510302 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô C510205 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
5 Kế toán C340301 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
6 Tài chính – Ngân hàng C340201 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
7 Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Lý, Hóa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
8 Quản trị khách sạn C340107 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Sử, Địa
9 Quản trị văn phòng C340406 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Sử, Địa
10 Hướng dẫn Du lịch (Việt Nam học) C220113 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Sử, Địa
11 Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
12 Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Hóa, Sinh
13 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C510303 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C340103 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Sử, Địa
15 Dược học C720401 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
16 Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
17 Quản lý đất đai C850103 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa, Sinh
18 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ C520503 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa, Sinh
19 Quản lý tài nguyên và môi trường C850101 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa, Sinh

 

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

Trường Đại học Thành Đô sử dụng hai phương thức tuyển sinh để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy, gồm:

– Phương thức 1: căn cứ vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì để xét tuyển;

– Phương thức 2: căn cứ kết quả học tập ở bậc THPT để xét tuyển.

 1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì.

1.1. Tiêu chí xét tuyển:

– Căn cứ vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì;

– Căn cứ vào ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

– Căn cứ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh (có ghi rõ ngành và môn xét tuyển).

1.2.  Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp theo tổng điểm ba môn của kỳ thi THPT quốc gia theo khối thi đăng ký tương ứng cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (theo quy định hiện hành) cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

1.3. Chỉ tiêu xét tuyển: 30% trên tổng chỉ tiêu đã được xác định.

 1. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT

2.1. Tiêu chí xét tuyển:

         – Trường Đại học Thành Đô sẽ xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập chỉ tính điểm tổng kết của lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 của 3 môn đăng ký xét tuyển theo ngành đào tạo (như quy định tại bảng trên cho phương thức mục 1).

 

 

Công thức tính điểm:

DTB = (M110 + M111 + M112 + M210 + M211 + M212 + M310 + M311 + M312)/9

Trong đó:

DTB: điểm trung bình;

M1: môn xét tuyển 1;

M2: môn xét tuyển 2;

M3: môn xét tuyển 3)

2.2. Quy định về điểm xét tuyển:

Mức điểm trung bình tối thiểu để xét tuyển:

– Hệ đại học: DTB >= 6,0 điểm;

– Hệ cao đẳng: DTB >= 5,5 điểm.

2.3. Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp theo tổng điểm trung bình ba môn học theo học bạ THPT (theo công thức phía trên) của khối thi đăng ký tương ứng cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (theo quy định hiện hành) từ cao xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

2.4. Chỉ tiêu xét tuyểndành 70% trên tổng chỉ tiêu đã được xác định.

Đại học Thành Đô tuyển sinh trong cả nước

2.5. Đối tượng dự tuyển:

 1. a) Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng chính quy:

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho đăng ký xét tuyển tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;

– Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định;

 1. b) Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự tuyển:

– Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự;

– Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

– Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi);

– Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự tuyển (bằng văn bản); cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

Trên cơ sở điều kiện thực tế về nhân lực và cơ sở vật chất, quy mô đào tạo của nhà trường dự kiến đến năm 2015 là 12.000 sinh viên hệ chính quy (Đại học, Cao đẳng) cho 4 năm.

2.6. Hồ sơ xét tuyển

– 01 Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015 (có công chứng – có thể bổ sung sau);

–   01 Học bạ THPT (có công chứng);

–   Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

–   01 Giấy khai sinh (bản sao);

–   01 Đơn đăng kí học (theo mẫu) – đăng tải tại website: http://www.thanhdo.edu.vn;

–   02 ảnh 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh);

–   02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Lưu ý: với những giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ thí sinh phải bổ sung trước khi thời gian kết thúc xét tuyển.

2.7. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Áp dụng đúng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

2.8. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.9.  Cách thức nộp hồ sơ:

 1. a)Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
 2. b)Nộp trực tiếp tại trường.
 3. c)Đăng ký xét tuyển trực tuyến qua website của nhà trường tại địa chỉhttp://thanhdo.edu.vn.
 4. d)Địa điểm nhận hồ sơ

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Đại học Thành Đô

Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội

Điện thoại: (04) 33861791 – 0972.583333/ 0934598777/ 0934078668

2.10. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả

Trường Đại học Thành Đô sẽ tổ chức tuyển sinh 2 lần/năm, cụ thể như sau:

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển lần thứ nhấttừ ngày 05/01/2015 đến 10/2/2015 (dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm 2014 trở về trước).

– Thời gian xét tuyển lần haitừ ngày 01/08/2015 đến 30/09/2015.

– Công bố kết quả xét tuyển: chậm nhất sau 7 ngày sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển.

Bình Luận

2 phản hồi

 1. vu thi huyen viết:

  ngôn ngữ anh của trường mình hoc bắt đầu từ đâu ?

 2. vu thi huyen viết:

  e chưa có điểm thi đại học .muốn xét tuyển theo điểm thi thì phải làm thế nào ạ ?

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục