Tin nổi bật

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thế nào? Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh năm 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 3:56 - 11/05/2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ký hiệu trường: DTT
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 377 55 052; 377 55 051
Website: www.tdt.edu.vn
– Phương thức tuyển sinh: Dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT kỳ thi THPT Quốc Gia.
– Vùng tuyển sinh: Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 2015 trong cả nước.
– Điểm các môn thi nhân hệ số 1.
– Điều kiện cần để xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT và thi THPT quốc gia tại cụm thi đại học.
– Điều kiện cần để xét trúng tuyển các ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp là điểm môn thi năng khiếu từ 5 trở lên(theo thang điểm 10).
– Đối với thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng xem thông tin chi tiết bên dưới.
– Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Trung Quốc phải ghi rõ tên chuyên ngành trong hồ sơ. Ngành Quản trị kinh doanh có 2 chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị nhà hàng–khách sạn; Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có 2 chuyên ngành: Trung – Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Đại học Tôn Đức Thắng công bố chi tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2015 với tổng 4700 chỉ tiêu, theo đó trường cũng công bố phương án tuyển sinh năm 2015 cụ thể như sau:

Các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Khoa học máy tính D480101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
200
Toán ứng dụng D460112 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
80
Thống kê D460201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
80
Kỹ thuật điện, điện tử D520201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
160
Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
120
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
120
Bảo hộ lao động D850201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
160
Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
150
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
80
Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
120
Quy hoạch vùng và đô thị D580105 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Vật lí, Vẽ mĩ thuật
-Toán, Ngữ văn, Vẽ mĩ thuật
100
Kiến trúc D580102 -Toán, Vật lí, Vẽ mĩ thuật
-Toán, Ngữ văn, Vẽ mĩ thuật
160
Kỹ thuật hóa học D520301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
160
Khoa học môi trường D440301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
120
Công nghệ sinh học D420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
150
Tài chính – Ngân hàng D340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
180
Kế toán D340301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
180
Quản trị kinh doanh D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
320
Quan hệ lao động D340408 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120
Xã hội học D310301 -Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80
Công tác xã hội D760101 -Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và dịch vụ lữ hành) D220113 -Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150
Ngôn ngữ Anh D220201 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
160
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc
-Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
-Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc, Vật lí
210
Thiết kế công nghiệp D210402 -Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật;
-Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật
120
Thiết kế đồ họa D210403 -Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật;
-Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật
120
Thiết kế thời trang D210404 -Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật;
-Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật
120
Thiết kế nội thất D210405 -Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật;
-Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật
160
Quản lý thể dục thể thao D220343 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Năng khiếu
-Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu
70
Kinh doanh quốc tế D340120 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150
Luật D380101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
220

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Tiếng Anh C220201 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
40
Quản trị kinh doanh C340101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40
Tài chính – Ngân hàng C340201 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng C510102 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sinh viên học tại Cơ sở Tân Phong – Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Ký túc xá 11 tầng trong khuôn viên trường
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
– Điện thoại: 08.37 755 052 – 08.37 755 051
– Hotline: 093 880 8810
– Website: http://tuyensinh.tdt.edu.vn
Chương trình liên kết đào tạo nước ngoài giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng với các Trường:
– ĐH Khoa học và Công nghệ Lunghwa, Đài Loan (Các ngành: Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Kỹ thuật Điện, Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính, Tiếng Anh)
– Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan (Các ngành: Tài chính và Kiểm soát, Kỹ thuật Điện – Điện tử)
– Đại học Kỹ thuật Ostrava, CH Séc (Các ngành: Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, Điện tử ứng dụng và Thương mại)
– Hotline: 0935 035 270

*** Thông tin tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu vào Đại học Tôn Đức Thắng hệ chính quy 2015:

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kế hoạch thi tuyển bổ sung các môn năng khiếu như sau:

 1. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì, kết hợp với thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Cụ thể như sau:

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn thi
THPT Quốc gia Năng khiếu
1 Kiến trúc D580102 1. Toán, Lý Vẽ mỹ thuật.
2. Toán, Ngữ văn Vẽ mỹ thuật.
2 Quy hoạch vùng và đô thị D580105 1. Toán, Lý Vẽ mỹ thuật.
2. Toán, Ngữ văn Vẽ mỹ thuật.
3 Thiết kế công nghiệp D210402 1. Ngữ văn
2. Toán
3. Toán, Ngữ văn
Vẽ TT màu, Vẽ hình họa mỹ thuật
Vẽ TT màu, Vẽ hình họa mỹ thuật.
Vẽ trang trí màu (Vẽ TT màu).
4 Thiết kế đồ họa D210403
5 Thiết kế thời trang D210404
6 Thiết kế nội thất D210405
7 Quản lý thể dục thể thao D220343 1. Toán, Sinh học Năng khiếu TDTT.
2. Ngữ văn, Tiếng Anh Năng khiếu TDTT.

Lưu ý:thí sinh chọn 1 trong các tổ hợp của từng ngành trong bảng trên để đăng ký thi tuyển.

 1. Thủ tục đăng ký dự thi (ĐKDT) và lệ phí thi
 2. Cách nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường Bưu điện (chuyển phát nhanh)
 3. Hồ sơ (HS) đăng ký gồm:

–       Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của trường;

–       01 bản sao biên nhận chuyển khoản lệ phí dự thi (nếu nộp HS Bưu điện chuyển phát nhanh);

–       3 ảnh chân dung cỡ 4×6 (giống ảnh dán trong hồ sơ thi THPT Quốc gia và Phiếu ĐKDT môn năng khiếu);

–       2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận để Trường gửi giấy báo dự thi, kết quả thi về cho thí sinh (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện);

–       01 bản sao chứng minh nhân dân (CMND) có công chứng

       => Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

 1. Lệ phí dự thi: 300.000 đ/hồ sơ
 2. Hình thức thu lệ phí dự thi:

–       Nộp trực tiếp tại trường: Phòng Tài chính – A0007, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

–       Thông tin Chuyển khoản(nếu nộp hồ sơ Bưu điện chuyển phát nhanh):
Tên tài khoản: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Số tài khoản: 007.100.0973022
Ngân hàng: Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
Thí sinh cần phải điền đầy đủ thông tin: Họ tên thí sinh, Số CMND, Ngày sinh, Đóng lệ phí thi năng khiếu năm 2015 vào phần nội dung giấy nộp tiền. (Ví dụ: Nguyễn Văn A – 012345678 – 14/03/1997 – Đóng lệ phí thi năng khiếu năm 2015)

 1. Thời gian nộp hồ sơ, nhận giấy báo dự thi
 2. Nhận hồ sơ từ 01/4/2015 – 15/5/2015.
 3. Nơi nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường: Phòng Đào tạo – A0005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 4. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện cần lưu ý:Thí sinh chuyển khoản lệ phí dự thi trước, sau đó photo biên nhận lệ phí chuyển khoản nộp cùng với hồ sơ. Trong trường hợp thí sinh nộp hồ sơ nhưng không đóng lệ phí thi vào tài khoản của Trường thì xem như hồ sơ không hợp lệ.
 5. Nhận giấy báo dự thi:Thí sinh mang biên nhận hoặc CMND đến Phòng Đào tạo để nhận giấy báo dự thi từ 10/6/2015 đến 16/6/2015. Sau thời hạn trên, đối với thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện sẽ được Trường gửi giấy báo dự thi theo địa chỉ ghi trên phòng bì mà thí sinh đã nộp.
 6. Lịch thi và địa điểm thi
 7. Lịch thi:

Sáng 09/7/2015: tập trung sinh hoạt quy chế
Sáng 10/7/2015: thi môn Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ mỹ thuật, Năng khiếu TDTT
Sáng 11/7/2015: thi môn Vẽ trang trí màu

 1. Địa điểm thi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 2. Để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đến dự thi môn năng khiếu, Nhà trường bố trí chỗ ở miễn phí tại Ký túc xá (KTX) cho thí sinh ở tỉnhtrong khuôn viên Trường, ưu tiên cho thí sinh đăng ký trước (trong phiếu đăng ký dự thi có mục đăng ký ở KTX). Ngoài ra, đội Tiếp sức mùa thi sẽ giới thiệu chỗ trọ cho thí sinh ở khu vực xung quanh Trường nếu thí sinh đăng ký trễ và không còn chỗ ở KTX.
 3. Những giấy tờ cần mang theo khi vào phòng thi
 • Giấy báo dự thi môn năng khiếu (do Trường ĐH Tôn Đức Thắng cấp)
 • Giấy báo dự thi THPT Quốc gia để (để đối chiếu)
 • Chứng minh nhân dân (để đối chiếu)
 1. Tra cứu phòng thi, kết quả thi, nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1), tra danh sách trúng tuyển, gửi giấy báo trúng tuyển và giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh
 2. Tra cứu danh sách thi, kết quả thi: Thí sinh có thể tra cứu danh sách thi, kết quả thi trên website của Trường:www.tdt.edu.vn bằng cách nhập họ tên, ngày sinh hoặc số CMND, số báo danh. Thời gian tra cứu từ danh sách thi từ 10/6/2015; thời gian tra cứu kết quả thi từ 20/7/2015
 3. Các môn năng khiếu sẽ được chấm theo thang điểm 10. Điểm môn năng khiếu xét trúng tuyển vào các ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (điểm thi không nhân hệ số). Nhà trường không nhận phúc khảo bài thi môn năng khiếu.
 4. Nộp hồ sơ xét tuyển NV1: Để hoàn tất hồ sơ xét tuyển các tổ hợp môn năng khiếu, thí sinh cần nộp hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định. Thí sinh cần xem thông tin chi tiết sẽ được Trường thông báo trên website: www.tdt.edu.vn trước 01/08/2015.
 5. Xét trúng tuyển NV1: kết quả thi năng khiếu sẽ được tổng hợp cùng kết quả thi môn văn hóa tại kỳ thi THPT Quốc gia theo tổ hợp môn thí sinh đã đăng ký để xét tuyển. Danh sách trúng tuyển NV1 các ngành năng khiếu sẽ được công bố trên websitewww.tdt.edu.vn theo đúng quy định xét tuyển NV1 (dự kiến trước 25/8/2015). Lưu ý:Thí sinh đã thi năng khiếu tại Trường nhưng chưa nộp hồ sơ xét tuyển NV1 theo đúng thời gian quy định sẽ không có tên trong danh sách xét trúng tuyển của Trường.
 6. Thời gian gửi giấy báo trúng tuyển và giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu
 7. Nhận giấy báo trúng tuyển: thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường đến Phòng Đào tạo để nhận giấy báo trúng tuyển; thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện sẽ được Trường gửi giấy báo trúng tuyển theo địa chỉ ghi trên phòng bì thí sinh đã nộp.
 8. Nhận giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu: sau khi Trường công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh không trúng tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường đến Phòng Đào tạo để nhận giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu; thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện sẽ được Trường gửi theo địa chỉ ghi trên phòng bì thí sinh đã nộp.
Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục