Tin nổi bật

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ thế nào? Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Trường Đại học Vinh tuyển sinh năm 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 10:32 - 19/05/2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC VINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Năm 2015, Đại học Vinh có tổng cộng 5.150 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có 900 chỉ tiêu dành cho các ngành sư phạm.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành học trường Đại học vinh tại bảng sau:

STT Tên trường
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành Môn xét tuyển Tổng chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TDV     5150
I. Các ngành đào tạo Sư phạm:
1 Sư phạm Toán học TDV D140209 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
2 Sư phạm Tin học TDV D140210 Toán, Lý , Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
3 Sư phạm Vật lý TDV D140211 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
4 Sư phạm Hoá học TDV D140212 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Hóa, Sinh  
Toán , Hóa, Tiếng Anh  
5 Sư phạm Sinh học TDV D140213 Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Sinh, Tiếng Anh  
6 Giáo dục Thể chất TDV D140206 Toán, Năng khiếu  
Sinh, Năng khiếu  
7 Giáo dục Chính trị TDV D140205 Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
8 Sư phạm Ngữ văn TDV D140171 Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
9 Sư phạm Lịch sử TDV D140218 Văn, Sử, Địa  
Văn, Sử, Tiếng Anh  
10 Sư phạm Địa lý TDV D140219 Văn, Sử, Địa  
Văn, Địa, Tiếng Anh  
11 Giáo dục Quốc phòng TDV D140208 Toán, Lý, Hóa  
Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
12 Giáo dục Mầm non TDV D140201 Toán, Văn, Năng khiếu  
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu  
13 Giáo dục Tiểu học TDV D140202 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
Văn, Sử, Địa  
14 Sư phạm Tiếng Anh TDV D140231 Toán, Văn, Tiếng Anh  
II. Các ngành đào tạo cử nhân khoa học
1. Nhóm ngành Luật
15 Luật TDV D380101 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
16 Luật kinh tế TDV D380107 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
2. Nhóm ngành Kinh tế
17 Tài chính – Ngân hàng TDV D340201 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
18 Kế toán TDV D340301 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
Toán, Văn,  Tiếng Anh  
19 Quản trị kinh doanh TDV D340101 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Lý, Tiếng Anh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
20 Kinh tế đầu tư TDV D310101 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Lý, Tiếng Anh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
3. Các ngành cử nhân khoa học tuyển sinh theo ngành
21 Khoa học môi trường TDV D440301 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Sinh, Tiếng Anh  
22 Ngôn ngữ  Anh TDV D220201 Toán, Văn, Tiếng Anh  
23 Khoa học máy tính TDV D480101 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Lý, Tiếng Anh  
24 Chính trị học TDV D310201 Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
Toán, Lý, Hóa  
25 Quản lý văn hóa TDV D220342 Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
Toán, Lý, Hóa  
26 Quản lý giáo dục TDV D140114 Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
Toán, Lý, Hóa  
27 Công tác xã hội TDV D760101 Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
28 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) TDV D220113 Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
29 Báo chí TDV D320101 Văn, Sử, Địa  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
Văn, Sử, Tiếng Anh  
III. Các ngành đào tạo kỹ sư
1. Nhóm ngành Nông lâm ngư
30 Nông học TDV D620109 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
31 Nuôi trồng thuỷ sản TDV D620301 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
32 Khuyến nông TDV D620102 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
33 Kinh tế nông nghiệp TDV D620105 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
2. Các ngành kỹ sư tuyển sinh theo ngành
34 Quản lý tài nguyên và môi trường TDV D850101 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
35 Công nghệ thông tin TDV D480201 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
36 Kỹ thuật xây dựng TDV D580208 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
37 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông TDV D580205 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
38 Quản lý đất đai TDV D850103 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Văn, Tiếng Anh  
39 Kỹ thuật Điện tử truyền thông TDV D520207 Toán, Lý, Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
40 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa TDV D520216 Toán, Lý , Hóa  
Toán , Lý, Tiếng Anh  
41 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử TDV D510301 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Lý, Tiếng Anh  
42 Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược – Mỹ phẩm) TDV D510401 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Hóa, Tiếng Anh  
43 Công nghệ thực phẩm TDV D540101 Toán, Lý, Hóa  
Toán, Hóa, Sinh  
Toán, Hóa, Tiếng Anh  

 

– Vùng tuyển sinh: Đại học Vinh tuyển sinh 2015 trong cả nước.

– Phương thức tuyển sinh: Lấy kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT kỳ thi THPT Quốc gia làm căn cứ xét tuyển.

– Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành.

– Thời gian xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), ngành Công tác xã hội và các ngành Sư phạm chỉ tuyển những thí sinh có thể hình cân đối, không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

– Riêng các ngành đào tạo sư phạm: Ngoài kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh phải có hạnh kiểm của 3 năm học (Lớp 10,11,12 ) THPT đạt từ loại Khá trở lên.

– Ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) và Giáo dục Thể chất (GDTC):

+ Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN và GDTC của Trường Đại học Vinh.

+ Môn thi năng khiếu ngành GDMN (nhân hệ số 2) gồm: Hát; Đọc – Kể diễn cảm. Khi xét tuyển có quy định điểm sàn  môn năng khiếu.

+ Môn thi năng khiếu ngành GDTC (nhân hệ số 2) gồm: Bật xa tại chỗ; Chạy luồn cọc 30m (chạy Zíchzắc); Chạy 100m. Chỉ tuyển thí sinh: Nam cao 1,65 m, nặng 45 kg trở lên; Nữ cao 1,55 m, nặng 40 kg trở lên.

– Ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

– Trong 5150 chỉ tiêu Đại học hệ chính quy có 900 chỉ tiêu cho các ngành sư phạm.

– Số chỗ ở trong ký túc xá: 2400

Tỷ lệ chọi năm 2014:

 

Trường: Đại học Vinh Mã trường: TDV
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 Toàn ngành 5150 23000 1/4.47
Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục