Tin nổi bật

Lộ trình thi THPT, tuyển sinh ĐH năm 2018 Thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn cơ hội vào các ngành mà mình yêu thích?

Trường Học viện Ngân hàng tuyển sinh 2015

Bởi tuyensinh247 lúc 10:24 - 21/05/2015

Thông tin tuyển sinh

Học viện Ngân hàng hệ Đại học, cao đẳng chính quy năm 2015

  1. Các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp các môn xét tuyển:

 

Ngành đào tạo   Mã ngành Môn thi Chỉ tiêu
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NHH     3.600
Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 043.8526417 ; Webside: www.hvnh.edu.vn

 
*Hệ đào tạo đại học  

 

    3000
Tại trụ sở Học viện Ngân hàng NHH    

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Lý, Hóa

 

* Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải dự thi tổ hợp có môn Tiếng anh

 

 
Tài chính Ngân hàng   D340201 1.300
Kế toán   D340301 600
Quản trị kinh doanh   D340101 400
Hệ thống thông tin quản lí   D340405 100
Kinh doanh Quốc tế   D340120 250
Ngôn ngữ Anh   D220201 150
Tại Phân viện Phú Yên NHP    
Tài chính Ngân hàng   D340201 100
Kế toán   D340301 100
*Hệ đào tạo cao đẳng  

 

    600
Tại trụ sở Học viện Ngân hàng NHH   – Căn cứ kết quả tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp như đại học để xét tuyển  
Tài chính Ngân hàng   C340201 300
Kế toán   C340301 100
Tại Phân viện Phú Yên NHP    
Tài chính Ngân hàng   C340201 100
Kế toán   C340301 100

 

  1. Phương thức tuyển sinh:

Kết hợp tuyển thẳng và xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia

2.1. Tuyển thẳng:

a, Bậc đại học: Học viện dành 10% chỉ tiêu đối với thí sinh tuyển thẳng hàng năm(300CT) Với thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (một trong các môn toán, tin học, vật lý, hoá học, tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (củaHọc viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng.

b, Bậc cao đẳng:  Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của bậc cao đẳng (60 CT) để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 6,5 điểm trở lên.

2.2.Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia.

a, Bậc đại học: Học viện dành 90% chỉ tiêu hàng năm để xét tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của trường Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau:

+ Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Vật lý và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Hóa học và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Vật lý và môn Hóa học.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải có một môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển là Ngoại ngữ (tiếng Anh) thuộc các phương án tổ hợp trên.

b, Bậc cao đẳng:  Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau: Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp như trên.

2.3. Vùng tuyển sinh: Trụ sở Hà Nội Học viện ngân hàng tuyển sinh 2015trong cả nước, Phân viện Phú Yên tuyển sinh khu vực các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị vào)

2.4. Đối với hệ đào tạo liên thông: (tuân thủ theo Thông tư 55)

Sinh viên tốt nghiệp sau 36 tháng được tham gia kỳ thi tuyển sinh do HVNH tổ chức, SV tốt nghiệp trước 36 tháng phải đăng ký tham gia kỳ thi PTTH quốc gia để lấy kết quả xét tuyển (theo tổ hợp các môn trên)

 

 

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA HVNH

 

NGÀNH CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CHỦ YẾU VỊ TRÍ CÔNG TÁC CHÍNH
 

 

 

 

 

 

Tài chính -Ngân hàng

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng trung ương

-Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng

-Ngân hàng nhà nước

(1) Chuyên viên cơ quan thanh tra giám sát, chuyên viên nghiên cứu, xây dưng chính sách tiền tệ và các chính sách khác về tiền tệ ngân hàng tại ngân hàng nhà nước Việt Nam

(2) Chuyên viên quản lý tín dụng

(3) Chuyên viên kinh doanh ngân quỹ

(4) Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn

(5) Chuyên viên tài trợ thương mại

(6) Chuyên viên quản lý tài chính

(7) Chuyên viên định giá tài sản

(8) Chuyên viên mua bán và sát nhập doanh nghiệp

(9) Chuyên viên kinh doanh chứng khoán

(10) Chuyên viên quản lý quỹ

 

 

 

Tài chính

-Doanh nghiệp và các tổ chức

-Công ty chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư

-Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng

 

 

Kế toán

 

 

Kế toán

– Doanh nghiệp và các tổ chức

– Công ty kiểm toán, dịch vụ kế toán

(1) Chuyên viên kế toán doanh nghiệp

(2) trợ lý kiểm toán viên của các tổ chức kiểm toán

 

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp – Doanh nghiệp và các tổ chức (1) Chuyên viên tổ chức kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp

(2) Chuyên viên quản trị nguồn nhân lực

(3) Chuyên viên quản trị doanh nghiệp

Quản trị Maketing – Doanh nghiệp và các tổ chức (3) Chuyên viên quản trị maketing
 

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng – Ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính

– Các doanh nghiệp công nghệ.

– Các doanh nghiệp và cơ quan tổ chức

(1) Giám đốc thông tin (CIO)

(2) Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)

(3) Phân tích và thiết kế hệ thống (System Analyst & Design)

(4) Phân tích và xử lý dữ liệu (Data Analyst & Processing)

(5) Tích hợp hệ thống (System Integration)

(6) Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ (Research & Development)

(7) Quản trị hệ thống thông tin (Information system admin)

(8) Chuyên gia tư vấn CNTT (IT Consultant);

(9) Nhân viên nghiệp vụ (chuyên viên ngân hàng, kinh doanh, kế toán máy, quản lý, …)

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

 

Ngôn ngữ Anh tài chính ngân hàng

– Ngân hàng Nhà nước

– Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng

– Doanh nghiệp và tổ chức

(1) Tại ngân hàng nhà nước Việt Nam đảm nhận các vị trí công tác văn phòng hợp tác quốc tế, quản lý dự án quốc tế..

(2) Tại ngân hàng thương mại các tổ chức tín dụng, đảm nhận các vị trí văn phòng , hợp tác quốc tế, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giao dịch viên trung tâm thẻ…

(3) Tại các doanh nghiệp và tổ chức, đảm nhận các vị trí công tác văn phòng, hợp tác quốc tế, thanh toán quốc tế và xuất nhập khẩu

(4) Đảm nhận các công việc cơ bản liên quan đến ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh doanh Quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

Kinh doanh Quốc tế

 

 

 

 

 

 

– Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng

– Ngân hàng nhà nước

– Viện nghiên cứu

(1) Chuyên viên quản trị thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị đầu tư quốc tế, quản trị logistics kinh doanh quốc tế, quản lý bán hàng quốc tế.

(2) Chuyên viên hải quan

(3) Chuyên viên các văn phòng đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại của Việt Nam ở nước ngoài;

(4)Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại quốc tế tại các cơ quan quản lý Nhà nước;

(5) Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

(6) Chuyên viên Thanh toán quốc tế tại các NHTM.

 

Thông tin tuyển sinh Học viện Ngân hàng

Bình Luận

Để lại một phản hồi

Chúng tôi sẽ không public email của bạn. Vui lòng hoàn thành tất cả các ô bắt buộc*

Bạn có thể sử dụng các tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhập mã xác nhận (Điền chữ số lần lượt tương ứng với hình) *

Bài viết cùng chuyên mục

Liên kết website