Giải đáp cuộc sống

Hồ Chí Minh

(Đcsvn) – trong suốt cuộc đời của mình, chủ tịch hồ chí minh đã có rất nhiều tên gọi, bí danh hay but danh khác nhau. mỗi tên gọi, bí danh hay bút danh của người đều có một ý nghĩa riêng, phục vụ lợi ích cách mạng; phần nào cũng đã phản ánh nhân cách, tư tưởng lớn lao của người về cuộc ấu tranh giải phóng dân tộc, vì ộc lập, tự do, hạn dânh. Ược sự giup ỡ của bảo tàng hồ chí minh và báo nhân dân, bao điện tử ảng cộng sản việt nam trân trọng giới thiệu 175 tên gọi, bí danh, Bút danh c cịh ồi thi thi thi. >

1. nguyễn sinh cung , 1890. đây là tên khai sinh tại làng hoàng trù, xã chung cự, tổng lâm thịnh, huyện nam đàn, tỉnh nghệ an, nay thuộc, xã kộc tện, huy tện , tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhnn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhn, tđnhnn, t. nghệ an.

Bạn đang xem: Bác hồ có bao nhiều tên

2. nguyễn sinh côn. trong một bài viết của hồ chí minh, năm 1954, hồ cũng ghi tên còn nhỏ của mình là nguyễn sinh côn.

3. nguyễn tất thành , 1901. thang 9, 1901, nhân dịp ông nguyễn sinh sắc, cha nguyễn sinh cung, chuyển về sống ở Làng kim liên, ông làm lễ lễ Đạt (sinh khiêm) và nguyễn tất thành (sinh cung).

4. nguyễn văn thành

5. nguyễn bé con. trong tài liệu đề ngày 6 tháng 2, 1920 của tổng đốc vinh cung cấp về nguyễn sinh sắc và hai con trai có ghi con trai thứ của nguyễn sinh sắc là n bé con. tài liệu mật this phap tho dall hoạt ộng của nguyễn ái quc, bản ghi số 1116, 1931: nguyễn ái quốc there are nguyễn tất thành tức nguyễn sin

6. văn ba, 1911. ngày 5/6/1911 nguyễn tất thành rời việt nam làm việc trên một chiếc tàu pháp. trong sổ lương của tàu có tên văn ba.

7. paul tat thanh , 1912. ngày 15 théng 12 năm 1912, nguyễn tất thành từ new york gửi thư cho khâm sứ trung kỳ nhờ tìm ịa chỉ của thân hun. lá thư ký tên paul tất thành.

8. tất thành, 1914. từ nước anh nguyễn tất thành gửi thư cho phan chu trinh ký tên tất thành. hiện có bốn lá thư được sưu tầm ký tên tất thành. một thư ký cuồng Điệt tất thành, ba thư ký c.Đ tất thành.

9. paul thanh, 1915. ngày 16 tháng 4 năm 1915, nguyễn tất thành viết thư cho toàn quyền Đông dương qua lãnh sự anh tại saigon ờh đh tìm. th ký tên paul thanh.

10. nguyễn ái quốc , 1919. tên này có khi nguyễn tất thành ở pháp c c c, sinh hoạt chung với nhÓm người gồm các ông chu trinh, phan vă trƅnờn. nguyễn tất thành là người đến gia nhập nhóm sau cùng.

11. phéc-đi-năng

12. albert de pouvourville, 1920. báo Điện tín thuộc Địa có truyền đơn trích đoạn từ nhiều tờ báo có liên quan tới vấn đề Đưng d. người đăng ký tên albert de pouvourville.

13. nguyễn a.q., 1921-1926. hai bài báo ký tên nguyễn a.q. có tựa “hãy yêu mến nước pháp, người bảo hộ các anh.” đăng trên báo người tự do, ngày 7 đến 10, 1921. nguyễn a.q. còn được ký dưới tranh biếm hoạ ngày 1 tháng 8 năm 1926.

14. culixe, 1922. nguyễn Ái quốc ký bút danh culixe trong một bài viết trên l’humanité ngày 18 tháng 3 năm 1922.

15. n.a.q., 1922. bút danh này trên báo le paria và l’humanité từ 1922-1930.

16. ng.a.q., 1922. bút danh này trên báo le paria từ 1922-1925.

17. henri tran, 1922. henri tchen là tên ghi trong thẻ đảng viên Đảng cộng sản pháp của nguyễn Ái quốc. sth: 13861.

18. n., 1923. nguyễn Ái quốc dùng but danh n. trong các năm 1923-1928 trên le paria.

19. chen vang, 1923. ngày 13 tháng 6 năm 1923, nguyễn Ái quốc bí mật rời paris đi liên sô, tổ quốc cách mạng. ngày 16 tháng 6 năm 1923, nguyễn Ái quốc đến nước Đức. tại đy, nguyễn ược cơ quan ặc mệnh toàn quyền cộng hòa xã hội chủ nghiã sôt viết lín bang tại Berlin cấp choc giấy đi ường số 1829. Trong Giấy Này Nguy Mángei -Then The Youn

20. nguyễn, 1923. but danh này trong các năm 1923, 1924, 1928 trên le paria.

21. chú nguyễn, 1923. thư này nguyễn Ái quốc gửi đến các bạn cùng hoạt động tại pháp trước khi rời paris đi liên sô.

22. lin, 1924. nguyễn Ái quốc dùng tên lin trong thời gian ở liên sô từ 1923-1924 và 1934-1939. tên lin xuất hiện lần ầu tiên trong bức điện thư gửi ban phương đông của quốc tế cộng sản, ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề thọs . tên lin số hiệu 375. tháng 8 năm 1935, lin dự đại hội lần thứ vii của quốc tế cộng sản.

23. ái quốc , 1924. ái quốc là tên ghi trong thẻ dự ại hội v quốc tếng sản, théng 6 năm 1924. that , trong bưu ảnh, trong bưu ảnh, trong bưu ảnh, trong bưu ảu ảu ảnh, trong bưu ảnh, trong bưu ảnh, trong bưu ảnh, trim đó ký tên Ái quốc. sau này còn một số thư khác với tên Ái quốc.

24. un annamite, 1924. bút danh annamite được ký dưới một bài viết trên le paria.

25. loo scan yan , 1924. Bài “thư từ trung quốc, số 1”, ngày 12 that mạng cho phụ nữ trung quốc, gửi tạp chí rabotnhitxa. trong bài này, nguyễn Ái quốc ký tên loo shing yan, một nữ đảng viên quốc dân Đảng. nguyễn ái quốc gửi thư cho ban biên tập tạp chí, ngày 12 thang 11 năm 1924, giải thích: “khi tôi còn ở quốc tế cộng sản, tôi rất pHấn khởi ược đ muốn tiếp tục sự cộng tác ấy. như vậy bài viết có tính chất độc đáo hơn và phong phú hơn đối với độc giả, đồng thời cũng đảm bảo giữ đỰ côt>c.

26. ông lu , 1924. ngày 12 théng 11 năm 1924, nguyễn ái quốc viết thư gửi cho một ồng chí trong quốc tế cộng sản báo tin ông lu đin quảc ch. cuối thư đề điạ chỉ liên lạc: Ông lu, hãng thông tấn roxta, quảng châu, trung quốc. sau này trong nhiều thư khác nguyễn Ái quốc cũng ghi địa chỉ liên lạc là Ông lu.

27. lý thụy, 1924. nguyễn Ái quốc dùng bí danh lý thụy trong thời gian hoạt động ở trung quốc. ngày 11 tháng 11 năm 1924, nguyễn Ái quốc đến quảng châu với các giấy tờ tùy thân mang tên lý thụy. Trong bức thư gửi quốc tế cộng sản, ngày 18 that 12 năm 1924, nguyễn Ái quốc ghi ở cuối thư: “Trong lúc này tôi là một người trung quốc, chứ không phải là một ngườt chứ không phải là nguyễn Ái quốc”.

28. lý an nam, 1924-1925. nguyễn Ái quốc hoạt động ở quảng châu với bí danh lý thụy, làm phiên dịch trong văn phòng của Đoàn cố vấn sô viết. lý thụy cũng có biệt danh là lý an nam lúc này.

29. nilopxki (n.a.q.), 1924. cuối năm 1924, nguyễn Ái quốc tới quảng châu, trung quốc, làm việc tại cơ quan của borodin. hiện sưu tầm được tất cả 6 lá thư nguyễn Ái quốc ký tên nilopxki.

30. vương, 1925. là giảng viên huấn luyện chính trị tại quảng châu, nguyễn Ái quốc lấy tên là vương. vương cũng là bí danh để bắt liên lạc với nguyễn lương bằng ở trung quốc, 1925.

31. l.t., 1925. nguyễn Ái quốc ký tên l.t. gửi thư cho ông h (thượng huyền) ngày 9 tháng 4 năm 1925. sau ngày nguyễn Ái quốc còn viết khoảng 15 bài trên báo nhân dân với but hiệu. từ các năm 1949, 1957, 1958, 1960.

32. howang t.s., 1925. ngày 2 tháng 5 năm 1925, nguyễn Ái quốc lấy bút hiệu howang viết về đại hội công nhân và nông dân.

33. z.a.c., 1925. bút hiệu này được đăng trên báo thanh niên.

34. lý mỗ , 1925. Báo công nhân chi lộ ặc hiệu, số 20, ra ngày 14 that , namy mgut. Ái quốc có tên là lý mỗ.

35. trương nhược trừng, 1925.

36. vương sơn nhi, 1925. viết trên báo thanh niên với but danh vương sơn nhi, trương nhược trừng.

37. vương ạt nhân , 1926. với bút danh này, nguyễn ái quốc ược đoàn chủ tịch ại hội ại biểu toàc lần thứ 2 của qu. ngày họp là 14 tháng 1 năm 1926.

38. mộng liên, 1926. mộng liên được ký dưới bài viết “mục dành cho phụ nữ” đăng trên báo thanh niên, số 40, ngày 4 tháng 4 29 n.

39. x., 1926. bút danh này dùng trong các năm 1926, 1927. x. viết loạt bài nhan đề “các sự biến Ở trung quốc”, đăng trên 7 số báo l’annam.

40. h.t., 1926. cùng với bút danh mộng liên, h.t. là bút danh của nguyễn Ái quốc viết bài cho báo thanh niên. “Còn một số Bút danh khác như hạ sĩ, hương mộng, diệu hương v.v .. có

41. tống thiệu tổ , 1926. Theo hồi ký của một số người hoạt ộng ở quảng châu, trung quốc, tống thiệu tổ là bí của nguyễn ái quốc khi ông ông ông ông ông .

42. x.x., 1926. nguyễn Ái quốc ký bút danh này trên một bài đăng trong inprekorr, số 91, ngày 14 tháng 8 năm 1926.

43. wang, 1927. bài viết dưới bút danh wang được đăng trên thư tín quốc tế (inprekorr).

44. n.k., 1927. cũng trong thư tin quốc tế.

45. no. Ái quốc, 1927.

46. liwang , 1927. ngày 16 tháng 12 năm 1927, từ berlin nguyễn ái quốc viết thư cho đoàn chủ tịch quốc tế nông dân, ề nghị giúnp ềỡ tiề. Thư Viết: “Trong 2 Hoặc 3 Tuần nữa tôi sẽ trở về ất nước tôi. Chuyến đi của tôi tốn chừng 500 dollars mỹ. thư ký tên n. ái quốc. strong th, nguyễn Ái quốc đề nghị nếu có tiền xin gửi đến uỷ ban trung Ương của Đảng cộng sản Đức, chuyển cho “liwang”.

47. Ông lai, 1927. cũng trong thư gửi Đoàn chủ tịch quốc tế nông dân, ngày 16 tháng 12 năm 1927, nguyễn Ái quốc ghi đờa chờa chờa: chỉl. lai, chezm. eckshtein, 21, halle chactrasse, berlin.

48. a.p., 1927. a.p. viết bài “văn minh pháp ở Đông dương” trên inprekorr.

49. n.a.k., 1928. trong thư gửi quốc tế nông dân đề ngày 3 tháng 2 năm 1928.

50. nguyễn lai, 1928. với thẻ nhập cảnh mang tên nguyễn lai, một hoa kiều, nguyễn Ái quốc đặt chân tới đất xiên (thái lai).

51. thọ, 1928

52. nam sơn, 1928. tại thaí lan khi họp với người việt cư ngụ tại thái lan, nguyễn Ái quốc tự giới thiệu là thọ, biệt hip.

53. chín (thầu chín), 1928. Đầu tháng 8 năm 1928, nguyễn Ái quốc tới udon, thái lan, ông lấy tên là chín. mọi người gọi là thầu chín hay ông già chín.

54. victor lebon, 1930. victor lebon, 123 av. of the republique, Paris, France Là điạ chỉ nguyễn áic ghi ể nhận thư của ại diện ảng cộng sản phapc tại quốc tếng sản và các ồng chí trong ảng cộng sản sản. ngày 27 tháng 2 năm 1930, nguyễn Ái quốc gủi thư cho đại diện Đảng cộng sản pháp tại quốc tế cộng sản thông báo về việc Đảng cộng sản việt nam được thành lập, yêu cầu được cung cấp tài liệu để tuyên truyền và giáo dục

55. Ông lý(lee), 1930. mr. lee, the hongkong shiao fih pao, 53, wyndham str, hongkong là tên và địa chỉ để nhận sách báo. với tên và địa chỉ này nguyễn Ái quốc gửi cho đại diện Đảng cộng sản mỹ ngày 27 tháng 2 năm 1930.

Xem thêm: Up to là gì và cấu trúc cụm từ Up to trong câu Tiếng Anh

56. ng. Ái quốc, 1930.

57. L.M.VANG , 1930. NGàY 27 THÁNG 2 NăM 1930, NGUYễN ÁI QUốC GửI THư CHO VăN PHòng ại diện ảNG CộNG SảN ứC ởC TếC viên bao thế giới. thư ký tên ng. ái quốc. trong thư ông viết: “ trong hoàn cảnh tôi sống không hợp pháp, tôi cần có một nghề để nói với người khác. tội đóng vai phóng viên báo chí. nhưng cần phải chứng thực danh nghĩa đó của tôi. trong số tất cả các báo của ảng chúng ta, tôi thấy chỉ có mỗi một tờ báo không mang cái tên “có tính chất lật ổ ổ” và có thểp cho tôi một chandogin. tôi đề nghị các đồng chí xin cho tôi một giấy chứng nhận là phóng viên báo thế giới. tên của tôi sẽ là l.m. wang.”

58. tiết nguyệt lâm, 1930. cũng trong thư nguyễn Ái quốc xin giấy chứng nhận là phóng viên báo thế giới, ông ghi địa chỉ đển nhr. sit-yet-um, wah-jon c, 136 wanchai r, hong kong.

59. paul , 1930. ngày 27 tháng 2 năm 1930, nguyễn ái qu. thư ký tên paul. còn một số thư khác cũng được ký tên paul.

60. t.v. wang , 1930. ngày 2 tháng 3 năm 1930, nguyễn ái quốc viết thư gửi ban phương đông, quốc tế cộng sản báo cáo về tình hình mã lai và, đông và vig. cuối thư đề nghị “có thể mua cho tôi hối phiếu của công ty xe lửa tốc hành mỹ đề tên t.v.wang và gửi bưu điện cho tôi.”

61. công nhân, 1930. bút danh này trong bài viết “tranh thủ quần chúng như thế nào?” đăng trên báo vô sản, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản việt nam, số 1, ra ngày 31 tháng 8 năm 1930.

62. Victo , 1930. Bí Danh Victo Trong Bức Thư ề ề Ngày 29 THANG 9 NăM 1930 GửI BAN CHấP Hành Quốc Tế Cộng Sản Báo Cáo Vềc ấu Tranh Từ Ngày 11 ến 17 no. các tỉnh thanh chương, hưng nguyên, nghệ an….

63. v., 1931. ngày 19 tháng 2 năm 1931, với bí danh v., nguyễn Ái quốc viết bài “nghệ tỉnh Đỏ”. v. đồng thời gửi báo cáo cho ban phương Đông, ngày 8 tháng 2 năm 1931, liên quan đến chỉ thị việc tổ chức Đảng cộng sảng d ưông.

64. k nguyển Ái quốc đề nghị ban phương Đông liên lạc với Đảng cộng sản pháp tổ chức biểu tình đòi thả lý tự trọng.

65. đông dươNG , 1931. Bút hiệu này ược đĂng trên bài viết “kỷmmm một nĂm khởi nghĩa yên bái” đ đng trên tạp chí thư tín quốc tế, 1931, số 12.

66. quac e. wen, 1931.

67. k.v., 1931. nguyễn Ái quốc dùng bí danh k.v. từ 1931. bí danh này được nhắc đến trong thư gửi ban chấp hành trung Ương Đảng cộng sản Đông dương. Đầu thư đề ngày 23 tháng 4, cuối thư đề 24 tháng 4. k.v. thông báo những cán bộ được cử về nước theo đường dây liên lạc, nhắc nhở công tác bảo vệ Đảng, giữ gìn bí mật, duy trì chế độ báo cáo giữa Đảng cộng sản Đông dương với quốc tế cộng sản và đề nghị trung ương ghi nhận nhiệm vụ của mình đã được ban phương Đông xác định. name 1959, kv trong bài “người cháu nuôi của bác” đăng trên báo nhân dân ngày 27 tháng 12 năm 1959.

68. lão trịnh , 1931. Trong bao cao của cơ quan an ninh phap vềt hoạt ộng của nguyễn ái quốc, thời gian trước khi bịt ở hongkong (1918/1931), có NHư SAU: “GHI CHÚ Về VấN ề ề ề NGườI CộNG SảN AN NAM NGUYễN ÁI QUC TứC NGUYễN TấT THRNH, GọI Là Là Lý thụy, vương sơn nhi, Lão trịnh, năm, lý, véên, tốn sơ sơ sơ sơ 1931”.

69. năm, 1931.

70. ly phat, 1931.

71. Win, 1931.

72. tống văn sơ , 1931. tống văn sơ là tên thi trong thẻ căn cước của nguyễn ái quốc khi ông ta bị bắt ở số 186, phống tam 6 lung, hongà 6, hongà. một chiến dịch điên cuồng tìm diệt cộng sản được chúng (pháp và anh) phát động trên quy mô lớn khắp vùng Đông nam Á.”

73. new man, 1933. bí danh này được gửi cho luật sư lôdơbi, người đã có công giúp tống văn sơ ra khỏi nhà tù anh ở hongkong.

74. linov, 1934. tại viện nghiên cứu các vấn đề thuộc địa, năm học 1934-1935.

75. teng man huon, 1935.tháng 8 năm 1935, nguyễn Ái quốc tham dự đại hội lần thứ 7 quốc tế cộng sản. trong bản kê khai để tham dự đại hội ngày 16 tháng 8, ông có ghi: họ, tên, bí danh trong đảng hiện nay: teng man huon. họ tên bí danh trong đại hội: lin. thẻ mang số 154 ghi tên: lin, thuộc Đảng cs Đông dương.

76. hồ quang, 1938. hoạt động ở trung quốc cuối năm 1938. nhờ quan hệ liên sô và trung quốc nên nguyễn Ái quốc qua trungà quốc dễ.

77. p.c. lin (p.c. line), 1938. từ trung quốc nguyễn Ái quốc viết hằng chục bài gửi về nước đăng trên notre voix, ký tên p.c. lin, pc line, line (đều là của lin).

78. c.c. lin, 1939. but hiệu d.c. lin có bài viết trên báo dân chúng xuất bản tại saigon. báo đăng liên tiếp ba số 46, 47, 48 ngày 21-28 tháng 8 năm 1939.

79. lâm tam xuyên , 1939. từ quế lâm, trung quốc, nguyễn Ái quốc viết thư gửi một ồng chí ở ban phương đông quốc tế cộng sản, thư ề ngày sau dòng chữ bằng tiếng pháp là chữ hán viết tay: quảng tây, quế lâm, quế tây lộ tam thập ngũ hiệu tân hoa nhật báo chuyển tam xu and lân sinêh. (tân hoa nhật báo , số nhà 35, đường quế lâm, quế tây, quảng tây, chuyển cho ông lâm tam xuyên.)

80. ông trần , 1940. CUốI THÁNG 2 NăM 1940, NGUYễN ÁI QUốC VớI BÍ DANH ôNG TRầN ếN hiệu dầu cù là vĩnh an ường ở côn minh, v cộng sản việt nam ở vân nam để từ đó tìm cách trở về nước.

81. bình sơn , 1940. từ 15 théng 11 ến 18 tháng 12 năm 1940, với bús hiệu bình sơn, nguyễn ái quốc viết 12 bài đăng trên von cứtu búnhún.

82. Đi Đông. tên này được nguyễn Ái quốc kể lại trong bài báo “Đồng chí Đi Đông” đăng trên cứu quốc.

83. cúng sáu sán, 1941. ngày 28 tháng 1 năm 1941, người dân tại pác bó gọi nguyễn Ái quốc là cúng sáu sán nghĩa là ông già ởừng.

84. già thu, 1941. tại hang pac bo, cán bộ gọi nguyễn Ái quốc là già thu. (ghi chú của người viết: còn “chú thu” dành riêng cho nữ cán bộ người tầy nông thị ngác, “chú thu, cháu trưng hay ngác” trong các sách báo khác hay ề cập tìập t)

85. kim oanh , 1941. Bút danh của nguyễn áic ký dưới bài thơ “phụ nữ” đĂng trên báo việt nam ộc lập, số 104, gương anh hùng ​bà triệu đến nguyễn thị minh khai. kim oanh kêu gọi chị em phụ nữ cần đòan kết lại để đấu tranh.

86. bé con, 1941. bút danh bé con được ký dưới bài thơ “trẻ con” đăng trên việt nam Độc lập, số 106, ngày 21 tháng 9 năm 1941.

87. Ông cụ, 1941. các năm 1940-1945, cán bộ cộng sản đồng hành với nguyễn Ái quốc thường gọi ông ta là Ông cụ.

88. hoàng quốc tuấn, 1941. tên này được các đồng chí của nguyễn Ái quốc tự đặt.

89. bác, 1941. tên gọi “bác” xuất hiện từ dịp họp hội nghị trung Ương lần thứ 8, tháng 5 năm 1941 ở pắc bó, hộca qu bp>

90. thu sơn , 1942. tháng 1 năm 1942, với bí danh thu sơn, nguyễn ái quốc chuyển ến nhà xích thắng tức dương mạc thạch tại bìngu châu. >

91. xung phong , 1942. Bút danh này nguyễn Ái qốc ký dưới hai bài thơ “tặng thống chếng pê tanh” và “nhóm lửa” đĂng trên việt nam ộc lập, số 131, ngày 11 ên việt nam ộc lập, số 131, ngày 11 tháng 7 nèn việt nam ộc lập, số 131, ngày 11 tháng 7 nemas 1942, số 133 ngày 1th 8 năm1942.

92. hồ chí minh, 1942. Để đánh lạc hướng khi hoạt động tại trung quốc, nguyễn Ái quốc lấy tên mới là hồ chí minh. ngày 13 tháng 8 năm 1942, hồ chí minh đi trung quốc. ngày 27 tháng 8 năm 1942 tại túc vinh hồ chí minh bị bắt. khi kiểm soát giấy tờ thì thấy thẻ hội viên hồ chí minh là “hội ký giả thanh niên trung quốc.” hồ chí minh bị phe tưởng giới thạch nghi ngờ là gián điệp cộng sản và bị bắt giải đi giam qua 13 huyện thị của tỉnh quảng tây. ngày 10 tháng 9 năm 1943 hồ chí minh được thả.

93. hy sinh, 1942. với bút hiệu hy sinh, hồ chí minh làm bài thơ “chơi giăng” đăng trên báo việt nam Độc lập, số 134, ngày 21 tháng 8 n 42.m

94. cụ hoàng , 1945. CUốI THÁNG 2 NăM 1945, Hồ CHÍ MINH đI Côn Minh Với ý ịnh Gặp Các Cơ Quan Của Mỹ ể Tranh Thủ Sựng Hộ Và Giup nhom của hồ chí minh. khi đến bixichai, hồ chí minh được giới thiệu là “cụ hoàng”. Đây cũng là tên công khai của hồ chí minh trên giấy tờ khi đi giao thiệp.

95. c.m.hồ, 1945. hồ chí minh ký tên c.m. hồ dưới thư gửi ông fenn, ông tam vào tháng 7 và 8 năm 1945.

96. chiến thắng, 1945. bút danh này hồ chí minh viết bài đăng trên báo cứu quốc. Báo Này là cơ quan của tổng bột việt minh, xuất bản số 1 ngày 25 THÁNG 1 năm 1942. Sau Ngày 19 Tháng 8 Năm 1945, Báo Này ược Chuyển về Hà nội, xuất côn công khang khang khán t. 1945. hồ chí minh viết khoảng 400 bài trên báo cứu quốc. but danh Đ.x. được sử dụng nhiều nhất.

97. ông ké , 1945. chiều cuối tháng 4 năm 1945, hồ chí minh trong bộ áo chàm người nùng ến chiếc lén ở ptác tẻng (núi lam sơn, cao) triĻều (núi). hồ chí minh được giới thiệu là “đồng chí Ông ké”. với bí danh Ông ké, hồ chí minh thường họp với hoàng quốc việt, vũ anh, phạm văn Đồng, Đặng việt châu, dương Đức hiền, Đặng v.

98. hồ chủ tịch, 1945. tên này có sau khi tuyên bố có “chính phủ việt nam dân chủ cộng hoà”.

99. hồ , 1945. Hồ Chí minh ký tên hồc cac thư gửi các ông schola

100. q.t., 1945. với but hiệu q.t. , hồ chí minh viết 10 bài đăng trên báo cứu quốc trong các năm 1945-1946.

101. q.th., 1945. với bút hiệu này hồ chí minh viết 14 bài đăng trên báo cưú quốc trong các năm 1945-1946. bài đầu tiên ký tên q.th. là “thế giới với việt nam,” báo số 130, ngày 31 tháng 12 năm 1945.

102. lucius, 1945. tên mật do tổ chức oss đặt cho hồ chí minh khi ông ta làm việc cho cơ quan tình báo oss của hoa kỳ.

103. bác hồ, 1946. nhiều thư ký tên “bác hồ” gửi cho các thiếu niên, học sinh”.

104. h.c.m., 1946. h.c.m. được ký dưới thư gửi cho đồng chí của hồ chí minh là morixo tore, tổng bí thư Đảng cộng sản pháp, năm 1946.

105. Đ.h., 1946. bút danh này hồ chí minh viết tập “nhật ký hành trình của chủ tịch hồ chí minh bốn tháng sang pháp”, năm 1946.

106. xuân , 1946. trên ường di chuyển từ hà nội qua sơn tây, phú th, ể ể trở lại chiến khu việt bắc trong những ngàh ầu có viphể vanhías -chi -chi nhá n. ông Hoàng văn nguyên ở xóm ồi, xã cổ tiết, huyện tam nông, tỉnh phú thọ từ ngày 4 that 3 năm 1947 ến 18 Thang 3 nĂm 1947. thời gian ở đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ

107. một người việt nam, 1946. Đây là bút danh của hồ chí minh ký dưới một bài viết “hoa việt thân thiện”, tháng 12 năm 1946.

108. tân sinh , 1947. bút danh này hồ chí minh dùng trong một số tác phẩm vào các năm 1947-1948, như “ời sống mới”, “nào và thực hành tứm cứm lic. nhen lửa cho Đời sống mới”, “việt bắc anh dũng”.

109. anh, 1947. ngày 20 tháng 8 năm 1947, hồ chí minh gửi thư cho ông nguyễn khánh toàn.

110. x.y.z. , 1947. Bút Danh Này ượC Dùng Từ 1947-1950 Trong Các Sách “Sửa ổi lối làm việc”, that 10 năm 1947. Sách viết về “xây dựng ảng” Lenin cũng với bút danh này, hồ chí min. viết bài cho báo sự thật vào các năm 1948-1950. bài “dân vận”, số báo 120, ngày 15 tháng 10 năm 1949.

111. a., 1947. mật danh a., 1947 dùng trong bức thư gửi đồng chí hoàng hữu nam.

112. a.g., 1947. but danh a.g. hồ chí minh dùng viết bài trong các năm 1947-1050. “cán bộ tốt và cán bộ xoàng” là bài đầu tiên trên báo sự thật, số 77 năm 1947.

113. z., 1947. theo cuốn nhật ký của ông lê văn hiến, lúc làm bộ trưởng tài chánh, mật danh z. là của hồ chí minh dùng trong năm 1947.

114. lê quyết thắng , 1948. “Cần kiệm liêm chính” đĂng trên bao cứu quốc số ra ngày 30, 31 that lê quyết thắng.

115. k.t., 1948. tháng 2 năm 1948, bút danh k.t., hồ chí minh dịch hai bài thơ chữ hán.

Xem thêm: Cách tìm và xem lại các tin nhắn cũ trên Messenger dễ dàng

116. k.Đ., 1948. ngày 2 tháng 5 năm 1948, hồ chí minh dùng bí danh k.Đ. viết thư gửi đồng chí hoàng quốc việt căn dặn về việc ra báo vào tháng 5. Để tuyên truyền, k.Đ. làm bài thơ với danh nghĩa là đội trưởng dân quân du kích mán và đề nghị đăng bài thơ này chung với thơ của tố hữu, xuân diệu.

117. g., 1949. g. viết bài mỉa mai bà tống mỹ linh khi qua mỹ trong bài “thêu gấm và cho than” đăng trên báo sự thật. gram. còn các bài viêt khác như “bệnh khẩu hiệu” trên báo cứu quốc, ngày 15 tháng 3 nưm 1949, số 1191, nêu lên tầm tán trọng của khẩu hiệu công tuyênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênênên. ra qua nhiều khẩu hiệu khó hiểu, daì dòng, không thiết thực.

118. trần thắng lợi , 1949. hồ chí minh dùng bút danh trần thắng lợi viết bài “ảng ta” đăng trên tạp chí sinh hoạt nội bộ sộ 13, tháng 1 9, tháng 1 9.

119. trần lực , 1949. BUTI DANH TRầC LựC ượC Hồ CHÍ MINH DùNG TRONG CAC NăM 1949-1958 Và 1961. TRầN LựC đà VIếT GầN 70 BÁI BA , “liên xô vĩ Đại”, “Đạo Đức cách mạng”…

120. h.g., 1949. trên báo cứu quốc, hồ chí minh dùng but hiệu h.g. viết bài “trở lại vấn Đề thi Đua Ái quốc”, số 14, ngày 8 tháng 7 năm 1949.

121. lê nhân , 1949. với bút hiệu này, hồ chí minh viết bài “thất bại và thành công”, đăng trên báo sự thật ngày 19 tháng 8 năm viẺ 1949. cho choy choy cho mục “sửc“ sửc ” Đổi lối làm việc”.

122. t.t., 1949. bút danh này hồ chí minh ký dưới bài viết “hồ chủ tịch và văn nghệ”.

123. Đanh, 1950. bút danh này hồ chí minh dùng trong các năm1950, 1953, với các bài “thư ký mặt trận liên việt Địa phương”, …

124. đinh , 1950. bí danh đinh, hồ chí minh ký dưới thư gửi thủ tướng trung cộng chu ân lai, tháng 3, 1950. cũng bí danh đinh, hồ chí minh gửi theư cho ỉnh siêu trung cộng, trần canh ngày 9 of 10 of 1950.

125. t.l., 1950. bút danh t.l., hồ chí minh dùng trong thời gian 1950-1969, qua gần 250 bài báo đăng trên sự thật, nhân dân.

126. chí minh, 1950. ngày 9 tháng 11 năm 1950 khi nghe tin người anh là nguyễn sinh khiêm mất, hồ chí minh viết một điện thư chia buồn dòng singuy. cuối điện thư, ký tên chí minh.

127. cb., 1951. bút danh này dùng từ 1951-1957 qua gần 700 bài báo đăng trên nhân dân. “Người ảng viên lao ộng việt nam phải như thế nào”, Trên nhân dân, số 2, ngày 25 THANG 3 năm 1951. “Liên sô vĩ ại” báo nhân -dân, số 12, ngày 21 2151 n.

128. h., 1951. hồ chí minh gửi thư cho ông xuphanuvong (lào) đề ngày 10 tháng 5 năm 1951, bằng tiếng pháp, ký tên h.

129. Đ.x., 1951. bàt danh này hồ chí minh dùng từ năm 1951-1955, bài đăng trên báo cứu quốc.

130. v.k., 1951. bút danh v.k., hồ chí minh dùng trong các năm 1951, 1960, 1961. “bệnh cá nhân Địa vị” đăng trên báo nhân ề “ngày 8, ngày 9, 9 ngày sự lục Đục của mỹ và diệm” đăng trên nhân dân, số 2818, ngày 9 tháng 12, 1961.

131. nhân dân , 1951. BUD DANH NHâN DâN đĂNG Bài “CHUC MừNG NGàY Kỷ NiệM LầN THứ 34 CACH MạNG THANG MườI” TRRê Báo NHânn Dân, NGàY 5 THANG 11 sản trung quốc” đăng trên nhân dân, ngày 1-3 tháng 7 năm 1954.

132. n.t., 1951. với bút danh n.t., hồ chí minh viết bài “phát ngôn của chính phủ nhân tiếp các nhà báo”, ngày 22 tháng 12 năm 1951.

133. nguyễn du kích, 1951. hồ chí minh dùng bút danh nguyễn du kích viết cuốn “tỉnh uỷ bí mật” dựa vào chuyện của liên sô.

134. nguyên, 1953. bút danh này dùng trong bài “thư từ việt nam – những con voi là những con muỗi”, 3/1953, gửi đăng báo temps nouveax (thời mớn,liêô). hồ chí minh gửi thư cho chú thận (trường chinh) ký tên nguyên.

135. hồng liên , 1953. Hồ Chí minh dùng Bút danh phụ nữt viết bài “nhân dịp ại hội pHụ nữc quốc tế” đĂng trên báo cứu quốc, số 2362, ngày 19 Thang 6 n ecen 1953. >

136. nguyễn thao lược , 1954. nguyễn thao lược là bút danh hồ chí minh dùng viết bài “ẩy mạnh phong trào du kích”, đ đ -trên báo nhân 1 dân -6 chà ramin, số à2. tác giả khẳng định “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

137. , 1954. hồ chí minh lấy bút danh lê trong bài “bức thư ngỏ gửi thủ tướng pháp mangdet phorangxo”, trên báo nhân dân, số 284, ngểgy 19 9 thángy >

138. tân trào, 1954. bút danh tân trào hồ chí minh ký dưới bài “giải phóng Đài loan”, đăng trên báo nhân dân, số 218, ngày 25 – 27 tháng 1954.

139. h.b., 1955. hồ chí minh dùng but danh h.b. viết bài “có phê bình phải biết tự phê bình”, đăng trên nhân dân, số 488, ngày 4 tháng 7 năm 1955.

140. nguyễn tâm, 1957. bút danh nguyễn tâm viết bài “quyển nhật ký trong ngục của bác.” bài này hồ chí minh viết nhân dịp sinh nhật của ông ta, November 5, 1957.

141. k.c., 1957. bút hiệu này hồ chí minh dùng các năm 1957, 1958 qua 4 bài báo xung quanh việc mỹ phóng vệ tinh nhân tạo.

142. chiến sỹ, 1958. between 1958 and 1968, hồ chí minh dùng but hiệu chiến sỹ viết hơn 80 bài báo đăng trên nhân dân và quân Đội dân nhân. Đa số các bài viết lên án mỹ và các bài viết ca ngợi như bài “thanh niên anh hùng lý tự trọng.”

143. t., 1958. but danh t. hồ chí minh dùng viết bài “phong trào vệ sinh yêu nước Đang sôi nổi tại trung quốc” đăng trên báo nhân dân, ngày 29 tháng 1 năm 1958.

144.thu giang, 1959. hồ chí minh ký bút danh thu giang trong bài “bác Đến thăm côn minh” trên báo nhân dân, ngày 12 tháng 4 năm 1959.

145. nguyên hảo student, 1959. hồ chí minh dùng bí danh này viết thư gửi giáo sư ivan duycel (bungari) ngày 10 tháng 4 năm 1959.

146. ph.k.a. , 1959. bút danh này hồ chí minh viết bài “cuộc nghỉ hè 2 vạn 3 nghìn cây số” về chuyến đi thăm và nghỉ hè tại trung cộng và liên sô, tr. , số 2038, ngày 15 thang 10 năm 1959.

147. c.k., 1960. hồ chí minh dùng but danh c.k. viết bài “bắt Đầu hai chữ” đăng trên báo nhân dân, ngày 14 tháng 1 năm 1960, về hạnh cần kiệm để xây dựng chủ hủi x.

148. tuyết lan, 1960.

149. jean fort , 1960. hồ chí minh dùng bút hiệu tuyết lan viết bài “ba chai rượu sâm banh” đăng trên báo nhân dân, số 2331, ngày 27 tháng 4 năm. BứC thư của một công nhân tên là Jean Fort, ở algerie, gửi cho tac giả nói về tình cảm của một người bạn quốc tế ối với nguyễn ái quốc thời ký ở và những n.

150. trần lam , 1960. Trần lam viết bài “chuyện giả mà cóc thật” đĂng trên báo nhân dân, số 2242, ngày 9 that p>

151. một người việt kiều ở pháp về, 1960. hồ chí minh ký dưới bài “vài mẩu chuyện trong hồi bác sang thăm pháp.”

152. k.k.t., 1960. hồ chí minh dùng but hiệu này viết bài “tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế.”

153. t.lan, 1961. but danh t. Lan hồ chí minh dùng Trong tac pHẩm “vừa đi ường vừa kể chuyện một mình”, đĂng nhiều lần trên báo nhân dân, thang 5, 7, 8 năm 1961. nhân dân, ngày 14 tháng 2 năm 1961.

154. luật sư th. Lam , 1961. Bút Danh Này Hồ Chí Minh Viết Bài “Kính Hỏi Uỷ Ban Quốc Tế Giá Sold Và Kiểm Sold” đĂng trên báo nhân dân, ngày 5 tang 8 nĂm 1961, liên quan vềp ềp ềp p p ịp p ịp. /p>

155. ly , 1961.hố chí minh dùng bí danh ly gửi bức ịên ề ngày 13 tháng 12 năm 1961, ến ồng chí ai dit, chủ tịch ban chấp hành trung ƙƺng. >

156. lê that long , 1963. Bút danh này viết bài “nhân dịp mừng ảng 33 tuổi”, đĂng trên báo nhân dân, ngày 4 thang 2 nĂ ộng ộng ộng ộng. việt nam và sự giúp đỡ của các Đảng anh em đối với Đảng lao Động việt nam.

157. ch-kopp (Alabama), 1963. bút danh này của hồ chí minh viết bài “chó mỹ da trắng cắn mỹ da Đen” đăng trên nhân dân , ngày 30 tháng 4 năm 1963.

158. that LAN , 1963. BUD DANH Này Hồ Chí Minh Dùng Viết Bài “ại hội phụ nữc quốc tế”, đĂng Trên báo nhân dân, số 3377, ngày 26 THANG 6 NĂm họp phụ

159. ng. văn trung, 1963.hồ chí minh dùng bút danh này viết bài “phải chăng rồng lấy nước”, tháng 6 năm 1963.

160. ngô tâm, 1963. ngày 7 tháng 9 năm 1963, hồ chí minh viết thư gửi lê duẩn, ký tên ngô tâm.

161. nguyễn kim, 1963. hồ chí minh lấy bút danh nguyễn kim trong bài “thư bạn Đọc” đăng trên báo nhân dân, ngày 7 tháng 12 năm 1963.

162. dân việt , 1964. hồ chí minh lấy but hiệu dân việt viết bài “thư ngỏ gửi ngài ngoại trưởng anh cát lợi” đ đng trên báo nhân, dân dân19.4 a9.

163. Đinh văn hảo, 1964. bút danh này hồ chí minh viết thư gửi “chủ báo tân việt hoa” ngày 2 tháng 5 năm 1964.

164. c.s., 1964. hồ chí minh lấy but hiệu c.s. viết bài “chó mỹ” đăng trên nhân dân, ngày 10 tháng 9 năm 1964.

165. lê nông, 1964. but danh này dùng trong các năm 1964-1966. “một mẫu tây gặt Được 13 tấn thóc”, đăng trên nhân dân, từ 15-18 tháng 9 năm 1964.

166. l.k., 1964. hồ chí minh dùng but danh l.k. viết bài “báo chí anh lột trần Âm mưu của mỹ ở việt nam.”

167. k.o., 1965. hồ chí minh ký but danh k.o. trong bài “người mới việc mới” đăng trên báo nhân dân, ngày 10 tháng 9 năm 1965. bài viết về gương người làm việc tốt ượng huồc “bonc hỰ hi.”

168. lê ba , 1966. bút danh lê ba hồ chí minh dùng viết thư “trả lời ông men xphin thượng nghị sĩ mỹ” đăng trên nhân dân, số 4407, ngày 4407 ngày 30 thángà. hoa kỳ ngưng chiến tại việt nam.

169. la lập, 1966. hồ chí minh dùng but danh la lập viết bài “tổng giôn phạm tội Ác tày trời” đăng trên nhân dân, số 4508, ngtháng 10 9 6m 10.

170. nói thật, 1966. hồ chí minh dùng but danh này viết 4 bài báo đăng trong báo nhân dân năm 1966.

171. chiến Đấu, 1967.trong thời gian hồ chí minh chữa bệnh tại trung cộng, ông viết 2 bài báo với but danh chiến Đấu. một bài có tựa “lại thêm một thắng lợi to lớn của trung quốc anh em”, đăng trên nhân dân, số 4823, ngày 24 tháng 6 năm 1967.

172. b., 1968. ngày 10 tháng 3 năm 1968, hồ chí minh gửi thư cho lê duẩn, ký tên b. nội dung thư liên hệ về việc hồ chí minh đi thăm miền nam. trong những năm 60, bí danh b. cũng được dùng để gửi thư các đồng chí trong bộ chính trị.

173. việt hồng , 1968. hồ chí minh ký bút danh việt hồng viết bài “vừa đi ường vừa kể chuyện về các mác” đ đng trên nhân dân5, số 5 7, số . p>

174. Đinh nhất, 1968. January 5, 1964, hồ chí minh đi côn minh dùng bí danh này. hồ chí minh gửi thư chu Ân lai và Đặng dĩnh siêu, ngày 25 tháng 5 năm 1968, cũng dùng bí danh Đinh nhất.

175. trần dân tien. gần đy các nhà nghiên cứu và sưu tầm cho rằng chủ tịch hồ chí minh đã từng dùng bí danh hoặc bÚt danh này, tuy nhiên vẫn chưa rõ ư჻àc vẻ dùng.

*

* *

hiện vẫn còn khoảng 30 tên gọi, bí danh, Bút danh ược cho là của hồ chí minh, nhưng chưa cơ sở ể ể ể ể khẳng ịnh chắc chắn hoặc chứng cụ thể bc đ à -because, th. nào, nên vẫn chưa thể công bố chính thức. chúng tôi sẽ tiếp tục sưu tầm và giới thiệu đến độc giả.

ban tư liệu – văn kiện

Tham khảo: Những điều cần biết về xét nghiệm HIV Combo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button