Giải đáp cuộc sống

TAKE: Định nghĩa, cấu trúc và cách dùng trong tiếng Anh

take là một động từ rất đa dạng trong tiếng anh. nó thường đi với các giới từ tạo nên các collocations với ý nghĩa đặc biệt. bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn cách dùng của take và làm sao để phân biệt giữa take và do.

Tham khảo: Hàng Rep 1:1 là gì? Khác gì với hàng chính hãng? Lưu ý?

Bạn đang xem: Cách dùng take

1, Định nghĩa của động từ take

Tham khảo: Hàng Rep 1:1 là gì? Khác gì với hàng chính hãng? Lưu ý?

Bạn đang xem: Cách dùng take

“TAKE”: Định nghĩa, cấu trúc và cách dùng trong tiếng Anh

(minh họa cho động từ take)

Tham khảo: Hàng Rep 1:1 là gì? Khác gì với hàng chính hãng? Lưu ý?

Bạn đang xem: Cách dùng take

take là một động từ có phát âm là /teɪk/. theo từ điển cambridge định nghĩa, takecó nghĩa là lấy, di chuyển, đón, nhận một sự vật, sự việc gì đó. trong từng văn cảnh cụ thể, bạn nên lựa chọn để sử dụng cho phù hợp.

Tham khảo: Hàng Rep 1:1 là gì? Khác gì với hàng chính hãng? Lưu ý?

Bạn đang xem: Cách dùng take

take được sử dụng rất nhiều trong các idioms (thành ngữ). trong một vài trường hợp to take còn được sử dụng để ám chỉ việc nêu ví dụ, dẫn chứng. chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa take và get. mục 3 sẽ giúp giải đáp thêm và phân biệt cách dùng giữa 2 từ này.

Tham khảo: Hàng Rep 1:1 là gì? Khác gì với hàng chính hãng? Lưu ý?

Bạn đang xem: Cách dùng take

chú ý: takelà một động từ bất quy tắc nên dạng quá khứ phân từ 1 của nó là tookvà dạng qua khứ phân từ>2 taken.

Tham khảo: Hàng Rep 1:1 là gì? Khác gì với hàng chính hãng? Lưu ý?

Bạn đang xem: Cách dùng take

2, cấu trúc và cách dùng với toma

Tham khảo: Hàng Rep 1:1 là gì? Khác gì với hàng chính hãng? Lưu ý?

Bạn đang xem: Cách dùng take

nếu sử dụng với nghĩa lấy hoặc nhận một vật gì đó, sau tomar không có giới từ mà thường sẽ đi trực tiếp với 1 danh tỷ c danh từ 1.

Tham khảo: Hàng Rep 1:1 là gì? Khác gì với hàng chính hãng? Lưu ý?

Bạn đang xem: Cách dùng take

video:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button