Giải đáp cuộc sống

Lãi suất ngân hàng là gì? Cách tính lãi suất ngân hàng theo tháng

Lãi suất ngân hàng là gì? Cách tính lãi suất ngân hàng theo tháng

lãi suất ngân hàng là gì? cách tinh lãi suất ngân hàng theo tháng

Bạn đang xem: Cách tính lãi ngân hàng theo tháng

lãi suất ngân hàng là gì? quy định về lãi suất ngân hàng

lãi suất ngân hàng là tỷ lệ phần trăm giữa tiền vốn gửi vào hoặc cho vay với mức lãi trong một thời kỳ nhất ịnh do ngân hàn gịn thàng quy ị.

tại Điều 12 luật ngân hàng nhà nước việt nam 2010 quy định về lãi suất như sau:

ngân hàng nhà nước công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại lãi suất khác ểể điều hành chynh sách tiền vang tệ, cho.

Trong trường hợp thị trường tiền tệc diễn biến bất thường, ngân hàng nhà nước nước quy ịnh cơ chế điều hành lãi suất ap dụng quan hệ giữa các ng ng ng ng hàng hàng.

bên cạnh đó, tại Điều 91 luật các tổ chức tin dụng 2010 có quy định về lãi suất ngân hàng:

– ngân hàng ược quyền ấn ịnh và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy ộng vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt ộng kinhà doanh cộng.

– ngân hàng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của ngân hàng theo quy định của pháp.

– Trong trường hợp hoạt ộng ngân hàng cor diễn biến bất thường, ể bảo ảm an toàn của hệ thống ngân hàng, ngân hàng nhà nước Cyền quy ịnh cơt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạ ạt ị ịt ịt. ngân hàng.

mức lãi suất ngân hàng khi gửi tiết kiệm theo thông tư 07/2014/tt-nhnn

thông tư 07/2014/tt-nhnn, ngân hàng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng ồng việt nam của tổc và cá nhân không vượt quá mức lãi su su su. Có kỳn dưới 1 thang, tiền gửi cr kỳn từ 1 that ến dưới 6 that do thống ốc nhnn quyết ịnh trong từng thời kỳ và ối với từng loại hình ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng

hiện hành, mức lãi suất tiền gửi bằng đồng việt nam được quy định tại quyết định 1812/qĐ-nhnn năm 2022 sau:

mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1,0%/năm.

mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,0%/năm; riêng quỹ tin dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa ối vối tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng ến dưới 6,5% l

ngân hàng áp dụng lãi suất bằng ồng việt nam ối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của tổ chức và cá nhân trên cơ sở cung

tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳn hạn, tiền gửi có kỳn hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trai phiếu và và và các chức (trừ ngân hàng), cá nhân theo quy định tại khoản 13 Điều 4 luật các tổ chức tin dụng 2010.

cũng the thông tư 07/2014/tt-nhnn, lãi suất tối đa ối với tiền gửi quy ịnh tại thông tư 07/2014/tt-nhnn bao gồm cả khoản chi khuyến mại

mức lãi suất ngân hàng cho vay hiện hành theo thông tư 39/2016/tt-nhnn

Tham khảo: Sinh tháng 10 là cung hoàng đạo gì? Thuộc mệnh gì?

theo thông tư 39/2016/tt-nhnn, lãi suất ngân hàng cho vay được quy định như sau:

(1) Ngân Hàng Và Khách Hàng Thỏa Thuận Về Lãi Suất Cho Vay Theo Cung Cầu vốn Thị Trường, Nhu cầu vay vốn và mức ộ tín nhiệm của khách hàng, Trừng Hợp ngân ngân ng về lãi suất cho vay tối đa tại mục (2) dưới đây.

(2) NGân Hàng Và Khách Hàng Thỏa Thuận Về Lãi Suất Cho Vay NNG Hạn Bằng ồNG VIệT NHưNG KHông vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do theống ốốc ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng no. nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

– phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của chính phủ về chính sách tin dụng phục vụ phát triển nghiệp; nghi nop; nghi nop;

– thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại luật thương mại và các văn bản hướng dẫn luật thương mại;

– phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

– phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn caật côg.

theo quyết định 1813/qĐ-nhnn năm 2022, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng việt nam như sau:

– ngân hàng (trừ quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 5, nam%5,

– quỹ tin dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng việt nam là 6,5%/n>

(3) nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay.

trường hợp mức lãi suất cho vay không quy ổi Theo tỷ lệ %/nĂm và/hoặc không ap dụng pHương phap phap tinh lãi theo số dư nợ cho vay thực tế, thời gian duy trì số thì trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung vềc mức lãi suất quy ổi Theo tỷ lệ %/năm (một nĂm là ba trăm Sáu mươi lăm ngày) ting theo số dư nợ vay thực tế ì số số số số số số số số số số số số số số s ì ì số ì số ì số ì số ì ư. cho vay thực tế đó.

In li ti ền vay nhe thuu., thì khách hàng phải trả li ti ền vay nhu: sau: sau, thì khách hàng phải trả li ti ền vay nhe vay nhu: sau: sau, thì khách hàng phải trả li ti ả .

Xem thêm: Hình ảnh chi tiết Kia Morning Si 2016

– lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả;

– Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy ịnh tại điểm a khoản này, thì pHải trả

– Trường Hợp Khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng pHải trả lãi trên dư nợ gốc bịc quá hạn tương ứng vượi thời chậm trảt, lãi suất ap dụng khôt. hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

(5) trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, ngân hàng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố ể xc ịnh lá p>

trường hợp căn cứ các yếu tố ể xác ịnh lãi suất điều chỉnh dẫn ến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì ngân hàng mức láp dứclá.

cách tính lãi suất ngân hàng theo tháng

dưới đây là công thức và cách tính lãi suất ngân hàng theo tháng đối với khoản gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

số tiền lãi theo tháng = số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi.

ví dụ: gửi tiết kiệm 100,000,000 ồng với kỳn 6 that tại ngân hàng có mức lãi suất là 6.00%/năm, thì cach tính lãi suất ngân hàng cho số tiền ếtm salt:

lãi suất hàng tháng là 100,000,000 x 6:100:12 = 500 nghìn đồng

lãi suất sau 6 tháng gửi là 100,000,000 x 6:100:12 x 6 = 3,000,000 đồng

tương tự với công thức và cách tính lãi suất ngân hàng như trên, sẽ tính được lãi suất với các mức tiền gửi khác tuỳ nha huc từp k.

xem them:

>> lãi suất tái cấp vốn là gì? mức lãi suất tái cấp vốn năm 2022

>> quyết định 1607/qĐ-nhnn: tăng mức lãi suất tiền gửi từ 9/23/2022

Tham khảo: TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button