Điểm chuẩn

Công bố điểm chuẩn trung cấp CAND năm 2021


Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 5.0 điểm trở lên, tổng điểm đạt từ 17.75 điểm trở lên.

2. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của BCA. Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND

+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT (KV1 được cộng 0.75 điểm, KV2NT được cộng 0.5 điểm, KV2 được cộng 0.25 điểm, KV3 được cộng 0 điểm).

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, gồm đối tượng 01 (người dân tộc), 03 (chiến sĩ nghĩa vụ trên 24 tháng hoặc trên 12 tháng tại khu vực 1), 04 (con thương binh, liệt sĩ) được cộng 2.0 điểm, đối tượng 05 (chiến sĩ nghĩa vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1) được cộng 1.0 điểm

+ ĐTh: điểm cộng cho con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1.0 điểm; con đẻ của Trưởng, Phó trưởng Công an xã được cộng 0.5 điểm.

Đối với thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch COVID-19, điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển được tính bằng điểm trung bình cộng 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND trong các năm học THPT.

3. Kết quả xét tuyển

3.1. Xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (đối với thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch Covid-19): 25.58 điểm.

3.2. Xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông năm 2021

3.2.1. Hệ trung cấp Trường Đại học PCCC

– Phía Bắc:

+ Đối với nam: 24.5 điểm.

+ Đối với nữ: 26.44 điểm.

– Phía Nam:

+ Đối với nam: 24.5 điểm.

+ Đối với nữ: không có thí sinh đăng ký.

3.2.2. Hệ trung cấp Trường Cao đẳng ANND I –

Phía Bắc:

+ Đối với nam: 27.34 điểm.

+ Đối với nữ: 27.83 điểm.

– Phía Nam:

+ Đối với nam: 27.03 điểm.

+ Đối với nữ: 23.61 điểm.

3.2.3. Hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND I

– Đối với nam: 27.18 điểm.

– Đối với nữ: 26.75 điểm.

3.2.4. Hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND II

– Đối với nam: 26.81 điểm.

– Đối với nữ: 22.3 điểm.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button