Tư vấn tuyển sinh

[2019] Đối tượng ưu tiên, điểm ưu tiên khu vực tuyển sinh Đại học năm 2019

dưới đây là chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2019 theo đối tượng và khu vực theo quy định của bộ gd&

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Đối tượng ưu tiên là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được cộng điểm khi xét tuyển vào đại học. theo quy định của bộ gd&Đt, nhóm đối tượng ưu tiên trong xét tuyển Đại học được phân chia cụ thể:

Bạn đang xem: Cộng điểm ưu tiên khu vực 2019

1. nhóm ưu tien 1 (ut1)

Điểm cộng: 2 điểm

dialogue:

– ối tượng 01: công dân việt nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường Trú (trong thời gian học thpt hoặc cấp) Trên 18 táng t ki khu vực 1 quy ịm cạp) Trên 18 quy.

This học thpt hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Các Xã ặC Biệt Khó KhĂn, Xã Biên Giới, Xã An Toàn Khu Vào diện ầu tư của chương trình 135 Theo quy ịnh của thủ tướng chủủủủủủủủủủủủ pH>

– ối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 nĂm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua ược p>

– Đối tượng 03:

 • thương binh, bệnh binh, người có “giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”
 • quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng hu trở lên k</;
 • quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
 • quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại quy ngũ;
 • Các ối tượng ưu tiên quy ịnh tại điểm i, k, l, m khoản 1 điều 2 phap phaph số 26/225/pl -ubtvqh11 ngày 29 that 6 năm 2005 ược sửa ổi, bổ steg
 • – Đối tượng 04:

  • with liệt sĩ
  • with thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
  • with bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
  • With của người ược cấp “giấy chứng nhận người hưởng chynh Sách như thương” mà người ược cấp “giấy chứng nhận người hưởng hưởng Sách nhưng binh sli>
  • with của anh hùng lực lượng vũ trang, with của anh hùng lao động;
  • người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất ộc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng là with ẻẻ của người hoạt kháng;
  • With của người công với cach mạng quy ịnh tại điểm a, b, d khoản 1 điều 2 phap phaph số số 26/225/pl -ubtvqh11 ngày 29 that 6 năm 2005 ược sửa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa , bổa, bổa, bổa, bổa, bổa, bổa, bổa, bổa, bổa, bổa, bổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa, phat . 04/2012/ubtvqh13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng.
  • 2. nhóm ưu tien 2 (ut2)

   Điểm cộng: 1 điểm

   Đói tượng:

   – Đối tượng 05:

   • thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
   • quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nGhĩa vụ trong công an nhân dân tại ngũ ược cử đi họccccc có thời gian pHục vụi dưới 12 that ở khu vực 1 và dưới 18 that khôông ở khu vực 1;
   • chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn ội Trưởng, Trung ội Trưởng dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân tự vệ đã Hoàn Thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 that trở lên, dự vào ng.
   • Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

    – Đối tượng 06:

   • with thương binh, with bệnh binh, with của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
   • con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
   • With của người hoạt ộng khang chiến giải phóng dân tộc, bảo vệc và làm nGhĩa vục quốc tếc có giấy chứng nhận ược hưởng cable May 9, 2013 điều của pháp lệnh Ưu đãi người cáng mcó;
   • con của người có công giup đỡ cách mạng;
   • – Đối tượng 07:

    • NGườI KHUYếT TậT NặNG CÓ GIấY XAC NHậN KHUYếT TậT CủA Cơ QUAN COR THẩM QUYềN CấP THEO QUY ịNH TạI THôNG Tư LIêN TịCH Số 37/2012/TTLT và xã hội, bộ and tế, bộ tài chính và bộ gdđt quy ịnh về vệc xác ịnh mức ộ khuyết tật do hội ồng xác ịnh mức ộ khuyết tật thực hiện;
    • NGườI LAO ộNG ưU TU TUộC TấT Cả CAC THàNH PHầN KINH Tế ượC Từ CấP TỉNH, Bộ TRở Lên Công NHậN DANH HIệU THợ GIỏI, NGHệ NHâN, ượC CấP việt nam hoặc trung ương Đoàn tncs hồ chí minh;
    • giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;
    • y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.
    • lƯu Ý: người thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng sẽ được hưởng theo một diện ưu tiên cao nhất.

     Điểm ưu tien khu vực

     khu vực cũng là một trong những ưu tiên trong tuyển sinh đại học. quy định này cũng đã được bộ gd&Đt quy định rõ:

     – thí sinh học liên tục và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. nếu trong 3 năm học thpt (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hược h. NếU MỗI NăM HọC MộT TRườNG Thuộc Các Khu Vực ưu Tiên KHAC NHAU HOặC NửA THờI GIAN HọC ở TRườNG NàY, NửA THI GIAN HọC ở TRườNG KIA THì TốT NGHIệP ở KHU V. quy định này áp dụng với cả những thí sinh đã tốt nghiệp vào những năm trước năm tuyển sinh.

     Đối với các trường thpt do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp.

     thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường thpt chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn ể ượ ượ ược hưởng đung mức ưu tiên theo khu vực

     – các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

     • học sinh các trường thpt dân tộc nội trú;
     • học sinh các trường, lớp dự bị Đh;
     • HọC SINH COR Hộ KHẩU THườNG Trú (TRONG THờI GIAN HọC THPT HOặC TRUNG CấP) TRRên 18 THÁNG TạI CÁC Xã Khu Vực III Và Các Xã Có Thôn trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và thủ tướng chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135; Các Thôn, Xã Khó KhĂn, ặc Biệt Khó KhĂn Tại Các ịa Bàn Theo Quy ịnh Của Thủ Tướng Chính PHủ NếU HọC THPT (Hoặc Trung cấp) Tại ịi điểm thu xã thuộc diện nói trên.
     • quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nGhĩa vụ trong công an nhân dân ược cử đi dự thi, nếu đong quân từ 18 that thang trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đc đc nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.
     • – cụ thể các khu vực tuyển sinh:

      • khu vực 1 (kv1): cộng ưu tien 0,75 điểm
      • Xem thêm: Hóa mỹ phẩm: Ngành học cho người yêu làm đẹp

       kv1 là các xã khu vực i, ii, iii thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học thpt hoặc th c trung c᧥; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Các Xã ặC Biệt Khó KhĂn, Xã Biên Giới, Xã An Toàn Khu Vào diện ầu tư của chương trình 135 Theo quy ịnh của thủ tướng chủủủủủủủủủủủủủủủ pH>

       • khu vực 2 (kv2): cộng ưu tien 0,25 điểm
       • kv2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc kv1).

        • khu vực 2 – nông thôn (kv2-nt): cộng ưu tiên 0,5 điểm
        • kv2-nt gồm các địa phương không thuộc kv1, kv2, kv3;

         • khu vực 3 (kv3): không được cộng điểm ưu tiên
         • kv3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. thí sinh thuộc kv3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

          cách cộng điểm ưu tiên thi Đại học

          như vậy, nếu thí sinh thuộc một trong các đối tượng và khu vực dưới đây, điểm cộng cộng của thí sinh sẽ được tính như sau:

          nhóm ưu tien 1: được cộng 2 điểm

          nhóm ưu tien 2: được cộng 1 điểm

          khu vực 1: được cộng 0,75 điểm

          khu vực 2: được cộng 0,25 điểm

          khu vực 2 – nt: được cộng 0,5 điểm

          ví dụ: nếu thí sinh nguyỄn vĂn a là đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 và ở khu vực 1 thì sẽ được cộng tổng điàn 7, đià ti2

          Tham khảo: Học phí Trường Đại học Đà Lạt 2022 – 2023 mới nhất thế nào?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button