Tư vấn tuyển sinh

Học Phí Đại Học Thủ Đô Hà Nội Cập Nhật Mới Nhất

học phí Đại học thủ đô hà nội mới nhất được cập nhật liên tục cụ thể như sau:

học phí Đại học thủ Đô hà nội 2021-2022

quản lý giáo dục

Bạn đang xem: đại học thủ đô học phí

major: 7140114

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

công tác xã hội

major: 7760101

học phí: 330,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

giáo dục đặc biệt

major: 7140203

học phí:

số tín chỉ: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

luật

major: 7380101

học phí: 330,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

chính trị học

major: 7310201

học phí: 330,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

major: 7810201

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

quản trị khách sạn

major: 7810201

học phí: 330,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

việt nam học

major: 7310630

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

quản trị kinh doanh

major: 7340101

học phí: 330,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

logistics và quản lý chuỗi cung ứng

major: 7510605

học phí: 330,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

quản lý công

major: 7340403

học phí: 330,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

ngôn ngữ anh

major: 7220201

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

ngôn ngữ trung quốc

major: 7220204

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm toán học

major: 7140209

học phí:

số tín chỉ: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

sư phạm vật lý

major: 7140211

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm ngữ văn

Xem thêm: Du học Đài Loan nên chọn ngành gì? Top các ngành được ưa thích tại Đài Loan

major: 7140217

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

sư phạm lịch sử

major: 7140218

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

giáo dục công dân

major: 7140204

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

giáo dục mầm non

major: 7140201

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

giáo dục tiểu học

major: 7140202

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

toán ứng dụng

major: 7460112

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

can of công nghệ thông

major: 7480201

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2022 – 2023 như thế nào?

học phí: 396,000 vnĐ/ tín chỉ

số tin chỉ:

tóm tắt: trường Đại học thủ đô hà nội thông báo mức học phí hệ đại học chính quy cụ thể như sau:

  • học phí đối với các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, tdtt, nghệ thuật, du lịch: 396,000 vnĐ/ tín chỉ>
  • học phí đối với các ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật: 330,000 vnĐ/ tín chỉ.
  • mức phí của từng năm là khác nhau.

    lời kết: trên đây là thông tin về học phí Đại học thủ đô hà nội mới nhất do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật liên.

    nội dung liên quan:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button