Điểm chuẩn

Điểm chuẩn 2015: Viện Đại học Mở Hà Nội

Căn cứ nghị quyết cuộc họp hội đồng tuyển sinh sáng ngày 24/08/2015, nhà trường thông báo điểm chuẩn chính thức xét tuyển nguyện vọng 1 đại học chính quy năm 2015 như sau:

Các chuyên ngành đào tạo đại học

Mã tổ hợp

Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn

Ghi chú

Công nghệ thông tin

D01

A01

A00

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

18,0

18,0

17,75

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A00

A01

C01

VẬT, Toán, Hóa học

VẬT LÝ, Toán, Tiếng Anh

VẬT, Toán, Ngữ văn

21,75

21,75

23,0

Môn Vật lý đã tính hệ số 2

Công nghệ sinh học

B00

Hóa học, Sinh học, Toán

15,0

Kế toán

D01

A01

A00

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

18,5

Quản trị kinh doanh

D01

A01

A00

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

18,75

18,25

18,25

Quản trị du lịch, khách sạn

D01

A01

A00

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

19,25

21,0

21,0

Hướng dẫn du lịch

D01

A01

A00

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

18,0

19,0

19,0

Tài chính – Ngân hàng

D01

A00

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

17,0

18,5

Luật kinh tế

D01

A00

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

19,25

Luật quốc tế

D01

A00

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

15,5

18,0

Ngôn ngữ Anh

D01

TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn

25,25

Môn Tiếng Anh đã tính hệ số 2

Ngôn ngữ Trung Quốc

D01

D04

TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn

TIẾNG TRUNG, Toán, Ngữ văn

24,5

22,0

Môn Tiếng Anh và Tiếng Trung đã tính hệ số 2

Kiến trúc

V00

V02

VẼ MỸ THUẬT, Toán, Vật lý

HÌNH HỌA,Toán, Ngữ văn

19,0

Môn Vẽ mỹ thuật và Hình họa đã tính hệ số 2

Thiết kế nội thất

H00

H02

H03

HÌNH HỌA, BỐ CỤC MÀU, Ngữ văn

HÌNH HỌA, Ngữ văn, Tiếng Anh

HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn

24,0

19,0

19,0

Môn Hình họa và Bố cục màu đã tính hệ số 2

Thiết kế thời trang

Thiết kế đồ họa

Ghi chú:

Điểm chuẩn trên là điểm của HSPT ở KV3, các khu vực và nhóm đối tượng ưu tiên khác tương ứng giảm 0,5 và 1,0 điểm.

– Nhà trường không xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button