Điểm chuẩn

Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM

31/07/2017

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2017 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Điểm

chuẩn

* Điểm tối thiểu của các môn thi theo thứ tự ưu tiên đối với thí sinh có điểm tổng (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) bằng điểm chuẩn

DM1

DM2

DM3

1

52420101

Sinh học

B00

20.75

Sinh: 7.5

Hóa: 6

Toán: 6.2

Sinh học

D90

không xét tiêu chí phụ

2

52420201

Công nghệ Sinh học

A00

25.25

không xét tiêu chí phụ

Công nghệ Sinh học

B00

Sinh: 9

Hóa: 7

Toán: 7.8

Công nghệ Sinh học

D90

không xét tiêu chí phụ

3

52430122

Khoa học Vật liệu

A00

20

Lý: 5

Hóa: 6.5

Toán: 7

Khoa học Vật liệu

A01

Lý: 5.25

Toán: 7.2

Anh văn: 6.6

Khoa học Vật liệu

B00

Hóa: 4.5

Sinh: 7

Toán: 7.6

Khoa học Vật liệu

D90

không xét tiêu chí phụ

4

52440102

Vật lý học

A00

18

Lý: 5.75

Toán: 6.2

Hóa: 6

Vật lý học

A01

không xét tiêu chí phụ

Vật lý học

D90

không xét tiêu chí phụ

5

52440112

Hoá học

A00

25

Hóa: 8

Lý: 8

Toán: 7.6

Hoá học

B00

Hóa: 8.25

Sinh: 6.75

Toán: 8.4

Hoá học

D07

Hóa: 8

Toán: 6.8

Anh văn: 8.6

Hoá học

D90

không xét tiêu chí phụ

6

52440112_VP

Hoá học- CT Việt Pháp

A00

24.25

Hóa: 9.5

Lý: 6.5

Toán: 8.2

Hoá học- CT Việt Pháp

B00

Hóa: 6.5

Sinh: 8.75

Toán: 8.4

Hoá học- CT Việt Pháp

D07

không xét tiêu chí phụ

7

52440201

Địa chất học

A00

18

Toán: 5.8

Hóa: 5.5

Lý: 6.75

Địa chất học

B00

không xét tiêu chí phụ

Địa chất học

D90

không xét tiêu chí phụ

8

52440228

Hải dương học

A00

18

Toán: 4.8

Lý: 5.25

Hóa: 7

Hải dương học

B00

không xét tiêu chí phụ

Hải dương học

D90

không xét tiêu chí phụ

9

52440301

Khoa học Môi trường

A00

21.5

Hóa: 5.5

Toán: 8

Lý: 7

Khoa học Môi trường

B00

Sinh: 5.75

Hóa: 7

Toán: 7.2

Khoa học Môi trường

D07

Hóa: 7

Toán: 7.4

Anh văn: 7

Khoa học Môi trường

D90

không xét tiêu chí phụ

10

52460101

Toán học

A00

18

Toán: 6.6

Lý: 4.5

Hóa: 6

Toán học

A01

không xét tiêu chí phụ

Toán học

D90

không xét tiêu chí phụ

11

52480201

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

A00

26

Toán: 7.6

Lý: 7.75

Hóa: 7.25

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

A01

Toán: 7.4

Lý: 7.5

Anh văn: 9.6

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

D07

Toán: 7.4

Anh văn: 7.8

Hóa: 9.25

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

D08

không xét tiêu chí phụ

12

52480201_CLC

Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao

A00

25

Toán: 8

Lý: 8.25

Hóa: 7.75

Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao

A01

Toán: 7.4

Lý: 7.5

Anh văn: 9

Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao

D07

Toán: 8.4

Anh văn: 8

Hóa: 8

Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao

D08

Toán: 8.6

Anh văn: 9

Sinh: 7.5

13

52480201_TT

Công nghệ thông tin- CT tiên tiến

A00

25

Toán: 8.8

Lý: 8

Hóa: 8.25

Công nghệ thông tin- CT tiên tiến

A01

Toán: 8.6

Lý: 6.75

Anh văn: 9.6

Công nghệ thông tin- CT tiên tiến

D07

không xét tiêu chí phụ

Công nghệ thông tin- CT tiên tiến

D08

không xét tiêu chí phụ

14

52480201_VP

Công nghệ thông tin – TC Việt Pháp

A00

21.25

Toán: 6.8

Lý: 5.75

Hóa: 7.25

Công nghệ thông tin – TC Việt Pháp

A01

Toán: 6.8

Lý: 7.5

Anh văn: 7

Công nghệ thông tin – TC Việt Pháp

D07

Toán: 6.8

Anh văn: 7.2

Hóa: 7.25

Công nghệ thông tin – TC Việt Pháp

D08

Toán: 6.2

Anh văn: 9

Sinh: 6

15

52510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học – CT Chất lượng cao

A00

22.5

Hóa: 8.25

Lý: 6.25

Toán: 8

Công nghệ kỹ thuật Hoá học – CT Chất lượng cao

B00

Hóa: 8.5

Sinh: 6.25

Toán: 6.8

Công nghệ kỹ thuật Hoá học – CT Chất lượng cao

D07

không xét tiêu chí phụ

Công nghệ kỹ thuật Hoá học – CT Chất lượng cao

D90

không xét tiêu chí phụ

16

52510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

A00

22.5

Hóa: 7

Toán: 7.6

Lý: 7

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

B00

Sinh: 7.25

Hóa: 7.25

Toán: 7.6

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

D07

Hóa: 7

Toán: 8.2

Anh văn: 7.2

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

D90

không xét tiêu chí phụ

17

52520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A00

23.25

Toán: 7.4

Lý: 7

Hóa: 7.75

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A01

Toán: 7.4

Lý: 7

Anh văn: 8.8

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D90

không xét tiêu chí phụ

18

52520402

Kỹ thuật hạt nhân

A00

20.5

Lý: 4.25

Toán: 8.2

Hóa: 7.5

Kỹ thuật hạt nhân

A01

không xét tiêu chí phụ

Kỹ thuật hạt nhân

A02

Lý: 5

Toán: 7.8

Sinh: 6.75

Kỹ thuật hạt nhân

D90

không xét tiêu chí phụ

* Tiêu chí phụ chỉ xét khi các thí sinh bằng điểm chuẩn.

Danh sách thí sinh trúng tuyển: Xem ở đây hoặc ở đây hoặc ở đây

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

– Từ 15h00 ngày 31/07/2017: tra cứu kết quả trúng tuyển và thông tin nhập học

Tra cứu tại http://tuyensinh.hcmus.edu.vn >> Tra cứu >> Kết quả tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017 (kết quả không gửi qua bưu điện). hoặc tại http://tuyensinh.hcmus.edu.vn/tra-cuu/kqtsdh2017

– Từ ngày 03 đến 08/08/2017: Thí sinh làm thủ tục nhập học.

Thí sinh cần điền thông tin lý lịch trực tuyến, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nhập học trước khi đến nhập học. Xem thông tin nhập học tại http://tuyensinh.hcmus.edu.vn/nhaphoc2017

Tân sinh viên phải đích thân đến nhập học để các việc cần thiết khác. Mỗi thí sinh có mã số sinh viên và ngày giờ nhập học riêng.

Địa điểm nhập học: Trường Đại học Đại học Khoa học Tự nhiên – 227 Nguyễn văn Cừ, phường 4, Quận 5, TP.HCM.

– Sau 17h ngày 8-8-2017, thí sinh trúng tuyển không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia bản chính xem như từ chối quyền nhập học.

Lưu ý:

Các em có hộ khẩu Tây Nam Bộ và Tây Nguyên có điểm xét tuyển thấp hơn 2 điểm của các ngành Khoa học môi trường và sinh học có thể đăng ký học chính quy tại Phân hiệu Đại học Quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đào tạo và cấp văn bằng chính quy.

Thông chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 02753.818.000, 0168.524.1379

hoặc tham khảo tại www.vnuhcm-cbt.edu.vn.

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 ĐỢT 1

VÀ XÉT TUYỂN ĐỢT BỔ SUNG

A. Điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017 – Xét tuyển đợt 1 là: 17.0điểm (mười bảy điểm).

Danh sách đính kèm

B. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo xét tuyển đợt bổ sung cao đẳng hệ chính quy năm 2017 như sau:

THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT BỔ SUNG

Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

Thí sinh là người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT đồng thời thỏa các điều kiện như sau:

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

– Có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6,0 trở lên.

– Điểm tổng của tổ hợp môn/bài thi xét tuyển A00 và A01 từ 17.0 điểm trở lên.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPTQG năm 2017

a. Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên môn thi):

A00: Toán, Lý Hóa

A01: Toán, Lý, tiếng Anh

b. Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm trúng tuyển được xác định dựa trên tổng điểm tổ hợp môn/bài thi xét tuyển cộng với điểm ưu tiên của thí sinh trong danh sách đăng ký xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp trên nguyên tắc đảm bảo chỉ tiêu. Không phân biệt tổ hợp môn/bài thi xét tuyển. Nếu các thí sinh có cùng tổng điểm của tổ hợp môn/bài thi xét tuyển, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên của các môn/bài thi theo mục a khoản 3 thông báo này.

Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung: 200 thí sinh.

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT

Mã số tuyển sinh của trường: QST

Mã ngành: 51480201

Hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung (ĐKXT)

Hồ sơ gồm:

– Phiếu ĐKXT (mẫu số 3);

– Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG 2017;

– Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực;

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng;

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung:

– Từ ngày 08/8/2017 đến ngày 09/8/2017 (sáng: 8giờ00 – 10giờ45, chiều: 13giờ30 – 16giờ15).

– Thí sinh truy cập trang thông tin điện tử của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo địa chỉ: gl/HJYdSd để điền thông tin đăng ký xét tuyển cao đẳng bổ sung trong thời gian nộp hồ sơ.

– Địa chỉ nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

Công bố danh sách trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung

Công bố danh sách trúng tuyển: ngày 10/8/2017 Trường công bố danh sách trúng tuyển.

Hình thức công bố: tại trang thông tin điện tử: http://hcmus.edu.vn. Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển theo địa chỉ: http://tracuutuyensinh.hcmus.edu.vn.

Làm thủ tục nhập học đợt xét tuyển bổ sung

Thời gian làm thủ tục nhập học: sáng thứ 7, ngày 12/8/2017 (từ 8giờ00 đến 11giờ00).

Thí sinh theo dõi hồ sơ và quy trình nhập học tại trang thông tin tuyển sinh của Trường theo địa chỉ: http://hcmus.edu.vn.

Địa chỉ làm thủ tục nhập học: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

Lưu ý: Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ dự thi THPT quốc gia và hồ sơ ĐKXT. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong dữ liệu với hồ sơ gốc.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button