Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Trường đại học bách khóa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Các bạn hãy xem thông tin chi tiết tại bài viết này.

Trường đại học bách khóa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Các bạn hãy xem thông tin chi tiết tại bài viết này.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2020

Dự đoán điểm chuẩn đại học bách khoa Hà nội năm 2020

MÃ XT Tên ngành Điểm chuẩn dự báo
BF1 Kỹ thuật sinh học 25,5-26,5
BF1X 20 – 21
BF2 Kỹ thuật thực phẩm 26 – 26,5
BF2X 20 – 21
BF-E12 Kỹ thuật thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 25,5 – 26
BF-E12X 20 – 21
CH1 Kỹ thuật hóa học 23,5-24,5
CH1X 19-20
CH2 Hóa học 22-23
CH2X  
CH3 Kỹ thuật in 22-23
CH3X 20-21
CH-E11 Kỹ thuật hóa dược (Chương trình tiên tiến) 25,5 – 26,5
CH-E11X 20 – 21
ED2 Công nghệ giáo dục 22 – 23
ED2X 19 – 20
EE1 Kỹ thuật điện 26 – 27
EE1X 20,5 – 21,5
EE2 Kỹ thuật điều khiển tự động hóa 27,5 – 28,5
EE2X 23 – 24
EE-E8 Kỹ thuật điều khiển tự động hóa và hệ thống điện (Chương trinh tiên tiến) 26,5 – 27,5
EE-E8X 21,5 – 22,5
EE-EP Tin học công nghiệp và tự động hóa (chương trình Việt – Pháp PFIEV) 22,5 – 23,5
EE-EPX    
EM1 Kinh tế công nghiệp 24 – 25
EM1X   20,5 – 21,5
EM2 Quản lý công nghiệp 24- 25
EM2X   19 – 20
EM3 Quản trị kinh doanh 25 – 26
EM3X   20 – 21
EM4 Kế toán 24,5 – 25 ,5
EM4X   19 – 20
EM5 Tài chính – Ngân hàng 24,5 – 25,5
EM5X   19,5 – 20,5
EM-E13 Phân tích kinh doanh (Chương trình tiên tiến) 24 – 25
EM-E13X   19 – 21
EM-E14 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình tiên tiến) 25 – 26
EM-E14X   21-22
EM-VUW Quản trị kinh doanh – Hợp tác với ĐH Victoria Wellington – New Zealand 23-24
EM-VUWX    
ET1 Kỹ thuật điện tử viễn thông 26,5 – 27,5
ET1X   20,5-21,5
ET-E4 Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT tiên tiến) 25-26
ÊT4X   20-21
ET-E5 Kỹ thuật y sinh (CT tiên tiến) 25,5 – 26,5
ET-E5X   20-21
ET-E9 Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) 26-27
ET-E9X   21,5-22,5
ET-LUH Điện tử- Viên Thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover – Đức 23 – 24
ET-LUHX    
EV1 Kỹ thuật môi trường 22-23
EV1X   19-20
FL1 Tiếng Anh KHKT và Công nghệ 23,5-24,5
FL2   24-25
HE1 Kỹ thuật nhiệt 23,5-24,5
HE1X   20-22
IT1 CNTT: Khoa học máy tính 28-29
IT1X   25-26
IT2 CNTT: Kỹ thuật máy tính 28-29
IT2X   24,5-25,5
IT-E10 Khoa học dữ iệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) 28-29
IT-E10X   24-25
IT-E6 Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) 27-28
IT-E6X   25,5-26,5
IT-E7 Công nghệ thông tin (Global ICT) 27-28
IT-E7X   24-25
IT-EP Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) 25,5-26,5
IT-EPX   20-21
IT-LTU Công nghệ thông tin  Hợp tác với  Trobe – Úc 25-26
IT-LTUX   21-22
IT-VUW Công nghệ thông tin  Hợp tác với ĐH Victoria Wellington – New Zealand 24-25
IT-VUWX    
ME1 Kỹ thuật cơ điện tử 26,5-27,5
me1x   22-23
ME2 Kỹ thuật cơ khí 25,5-26,5
ME2X   20-21
ME-E1 Kỹ thuật cơ điện tử (CT tiên tiến) 25,5 -26,5
ME-E1X   20-21
ME-GU Cơ khí – Chế tạo máy- HỢp tác với ĐH Griffith – Úc 23-24
ME-GUX    
ME-LUH Cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover – Đức 22,5-23,5
ME-LUHX   20-22
ME-NUT Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka Nhật Bản 23,5-24,5
ME-NUTX   19-20
MI1 Toán- Tin  26,5-27,5
MI1X   22-23
MI2 Hệ thống thông tin quản lý 26,5-27,5
MI2X   21-22
MS1 Kỹ thuật vật liệu 22-23,5
MS1X   19-20
MS-E3 KHKT vật liệu (CT tiên tiến) 22-23
MS-E3X    
PH1 Vật lý kỹ thuật 24,5 – 25,5
PH1X   19 – 20
PH2 Kỹ thuật hạt nhân 23 – 24
 PH2X   19- 20
TE1 Kỹ thuật ô tô 26,5 – 27,5
TE1X   22-23
TE2 Kỹ thuật cơ khí động lực 25,5 – 26,5
TE2X   20-21
TE3 Kỹ thuật hàng không 26,5 – 27,5
TE3X   21,5- 22,5
TE-E2 Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) 26- 27
TE-E2X   20,5-21,5
TE-EP Cơ khí hàng không (Chương trình Việt Pháp PFIEV) 22-23
TE-EPX    
TROY-BA Quản trị kinh doanh hợp tác với đại học Troy Hoa Kỳ 22-23
TROYBAX    
TROY-IT Khoa học máy tính hợp tác với đại học Troy Hoa Kỳ 23,5 – 24,5
TROY-ITX   19-20
TX1 Kỹ thuật Dệt – may 22,5 – 23,5
TX1X   19-20

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2019

Điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Cụ thể như sau:

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2019

Như vậy so với mức dự kiến đã công bố trước đó thì điểm chuẩn chính thức cao hơn và tập trung ở các ngành đào tạo nhóm trên. Ngoài ra, điểm trúng tuyển của một số chương trình đào tạo quốc tế và chương trình tiên tiến cao hơn so với những năm trước.    

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Nhập Học Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2020

Nguyện Vọng 2 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2020

 

 

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *