Điểm chuẩn

Điểm chuẩn năm 2017 của các trường công an nhân dân


Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

Điểm chuẩn năm 2017 Học viện Chính trị CAND

Tổ hợpĐiểmTiêu chí phụC03 Nam phía Bắc26.0Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểmD01 Nam phía Bắc26.0C03 Nữ phía Bắc28.25D01 Nữ phía Bắc29.0C03 Nam phía Nam24.25Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểmD01 Nam phía Nam23.75C03 Nữ phía Nam26.0D01 Nữ phía Nam25.75

Điểm chuẩn năm 2017 Học viện An ninh nhân dân

Tổ hợpĐiểmTiêu chí phụA01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh27.75Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4C03 Namngành Nghiệp vụ An ninh25.5Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25D01 Namngành Nghiệp vụ An ninh26.25A01 Nữngành Nghiệp vụ An ninh29.5C03 Nữngành Nghiệp vụ An ninh28.0Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6D01 Nữngành Nghiệp vụ An ninh29.0Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2A01 Nam ngành An toàn thông tin23.5D01 Nam ngành An toàn thông tin19.75A01 Nữ ngành An toàn thông tin27.75D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh27.25Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh30.5

Điểm chuẩn năm 2017 Học viện Cảnh sát nhân dân

Tổ hợpĐiểmTiêu chí phụA01 Nam28.0Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.C03 Nam25.75Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.D01 Nam26.25A01 Nữ29.5C03 Nữ28.25D01 Nữ28.75Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

Điểm chuẩn năm 2017 Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổ hợpĐiểmTiêu chí phụA01 Nam26.75Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểmC03 Nam25.0Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95D01 Nam24.75Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3A01 Nữ28.5Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1C03 Nữ26.25Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75D01 Nữ27.25

Điểm chuẩn năm 2017 Trường Đại học CSND

Tổ hợpĐiểmTiêu chí phụA01 Nam26.25Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểmC03 Nam25.5Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5D01 Nam26.0Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8A01 Nữ28.75C03 Nữ26.5Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4D01 Nữ27.25Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

Điểm chuẩn năm 2017 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Tổ hợpĐiểmTiêu chí phụA00 Nam phía Bắc28.25Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6A00 Nữ phía Bắc30.25Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểmA00 Nam phía Nam27.0Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0A00 Nữ phía Nam28.5Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4

Điểm chuẩn năm 2017 Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợpĐiểmTiêu chí phụA01 Nam phía Bắc23.75D01 Nam phía Bắc23.25A01 Nữ phía Bắc27.5D01 Nữ phía Bắc27.5A01 Nam phía Nam24.0Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểmD01 Nam phía Nam22.75A01 Nữ phía Nam28.25D01 Nữ phía Nam27.0

>>> Xem điểm chuẩn năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội tại đây

>>> Xem điểm chuẩn năm 2017 của ĐH Giao thông vận tải tại đây

>>> Xem điểm chuẩn năm 2017 của ĐH Kinh tế quốc dân tại đây

>>> Xem điểm chuẩn năm 2017 của ĐH Bách khoa Hà Nội tại đây

>>> Xem điểm chuẩn năm 2017 của ĐH Bách khoa TP.HCM tại đây

>>> Xem điểm chuẩn năm 2017 của Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội tại đây

>>> Xem điểm chuẩn năm 2017 của Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tại đây

>>> Xem thêm Điểm chuẩn 2017 của các trường khác tại đây.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button