Điểm Chuẩn Nhạc Viện TP Hồ Chí Minh

Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn các bạn hãy xem tại bài viết này.

Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đã công bố năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn các bạn hãy xem tại bài viết này.

Điểm chuẩn nhạc viện TP Hồ Chí Minh 2020

Điểm Chuẩn Chuyên Ngành 1

Bậc Học Chuyên Ngành Điểm Chuẩn
Đại học 2 năm Sáng tác âm nhạc Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
Đại học 4 năm Sáo trúc Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Tranh Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Bầu Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
  Guitar dân tộc Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Âm nhạc học Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5
  Sáng tác âm nhạc Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5
  Chỉ huy Hợp xướng Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Piano Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Violin Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7; Kiến thức: 5
  Viola Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 3
  Cello Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
  Double Bass Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 4
  Trumpet Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
  Guitar Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
  Thanh nhạc Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 3
  Gõ nhạc nhẹ Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5
  Organ Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
  Piano Jazz Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Guitar nhạc nhẹ Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
  Thanh nhạc nhạc nhẹ Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
Trung cấp 4 năm Sáo trúc Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Tranh Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
  Bầu Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Tỳ bà Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Guitar phím lõm Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
  Nhị Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Âm nhạc học Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Sáng tác âm nhạc Tổng điểm: 16; Chuyên môn: 6,5; Kiến thức: 3
  Piano Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Violin Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Cello Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
  Harp Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
  Oboe Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
  Clarinet Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
  Bassoon Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
  Trumpet Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
  Trombone Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Gõ giao hưởng Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
  Guitar Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
  Thanh nhạc Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Gõ nhạc nhẹ Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5
  Organ điện tử Tổng điểm: 20,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4,5
  Piano nhạc nhẹ Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5
  Guitar nhạc nhẹ Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Thanh nhạc nhạc nhẹ Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Bass nhạc nhẹ Tổng điểm: 18,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2,5
Trung cấp 6 năm Tranh Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
Trung cấp 7 năm Viola Tổng điểm: 17; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 1
  Cello Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
  Guitar Tổng điểm: 27; Chuyên môn: 9; Kiến thức: 9
  Gõ nhạc nhẹ Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Organ điện tử Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 4
  Piano nhạc nhẹ Tổng điểm: 18; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 2
  Guitar nhạc nhẹ Tổng điểm: 19,5; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3,5
Trung cấp 9 năm Piano Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3
  Violon Tổng điểm: 19; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 3

Điểm Chuẩn Chuyên Ngành 2

Bậc Học Chuyên Ngành Điểm Chuẩn
Trung cấp 4 năm Sáo trúc Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Gõ dân tộc Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Tranh Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Tỳ bà Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Guitar phím lõm Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Nhị Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Tam thập lục Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Âm nhạc học Tổng điểm: 20; Chuyên môn: 7,5; Kiến thức: 5
  Viola Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Cello Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Double bass Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Oboe Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Gõ giao hưởng Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Gõ nhạc nhẹ Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Guitar nhạc nhẹ Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
Trung cấp 6 năm Tỳ bà Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Tam thập lục Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
Trung cấp 7 năm Viola Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5
  Clarinet Tổng điểm: 21; Chuyên môn: 8; Kiến thức: 5

Hướng dẫn nhập học nhạc viện Tp Hồ Chí Minh

Thí sinh cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

– Giấy triệu tập trúng tuyển.

– Sơ yếu lí lịch theo mẫu của Nhạc viện (Thí sinh mua tại trường hoặc tải trên website: hcmcons.vn)

-Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

-Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

-Bản sao học bạ THPT.

-Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự phường- xã cấp.

-Các loại giáy tờ chứng nhận đối tượng được hưởng các chế độ ưu tiên, gia đình chính sách.

-3 ảnh 3 x4 mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chuyên ngành, hệ học…

-Sổ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt Đảng.

Tất cả các loại giấy tờ trên thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

Phòng Công tác chính trị và Quản lý HS – SV – Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh

– 112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: 028 38 292 329.

Trên đây là năm 2020 các thi sinh hãy tham khảo và lựa chọn ngành học mà mình yêu thích. Chúc các bạn thành công.

🚩

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *