Điểm chuẩn

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021


Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

Notice: Undefined offset: 3 in /home/lifebetw/thongtintuyensinh247.edu.vn/wp-content/plugins/vncrawl/run.php on line 111

Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TPHCM năm 2022

Điểm sàn UEH năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm sànCƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI TPHCM Kinh tế 20.0 Quản trị nhân lực 20.0 Quản trị kinh doanh 20.0 Kinh doanh quốc tế 20.0 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20.0 Kinh doanh thương mại 20.0 Marketing 20.0 Tài chính – Ngân hàng 20.0 Kế toán 20.0 Quản trị khách sạn 20.0 Ngôn ngữ Anh 20.0 Thương mại điện tử 20.0 Các chương trình cử nhân tài năng 20.0 Kinh tế đầu tư 18.0 Bất động sản 18.0 Kinh doanh nông nghiệp 18.0 Kiểm toán 18.0 Bảo hiểm 18.0 Tài chính quốc tế 18.0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.0 Toán kinh tế 18.0 Thống kê kinh tế 18.0 Hệ thống thông tin quản lý 18.0 Ngành Khoa học dữ liệu 18.0 Kỹ thuật phần mềm 18.0 Luật kinh tế 18.0 Quản lý công 18.0 Kiến trúc đô thị 18.0 Quản lý bệnh viện 18.0 PHÂN HIỆU VĨNH LONG Quản trị kinh doanh 16.0 Kinh doanh quốc tế 16.0 Marketing 16.0 Tài chính – Ngân hàng 16.0 Kế toán 16.0 Ngôn ngữ Anh 16.0 Thương mại điện tử 16.0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.0 Luật kinh tế 16.0 Kinh doanh nông nghiệp 16.0

Điểm chuẩn UEHnăm 2021

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

1. Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao (KSA)

Tên ngànhĐiểm chuẩn Kinh tế 26.3 Kinh tế đầu tư 25.4 Bất động sản 24.2 Quản trị nhân lực 26.6 Kinh doanh nông nghiệp 22.0 Quản trị kinh doanh 26.2 Kinh doanh quốc tế 27.0 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 27.4 Kinh doanh thương mại 27.0 Marketing 27.5 Tài chính – Ngân hàng 25.9 Bảo hiểm 25.0 Tài chính quốc tế 26.8 Kế toán 25.4 Kiểm toán 26.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.0 Quản trị khách sạn 25.3 Toán kinh tế (*) 25.2 Thống kê kinh tế (*) 25.9 Hệ thống thông tin quản lý (*) 26.2 Thương mại điện tử (*) 26.9 Khoa học dữ liệu (*) 26.0 Kỹ thuật phần mềm (*) 26.2 Ngôn ngữ Anh (*) 27.0 Luật kinh tế 25.8 Luật 25.8 Quản lý công 25.0 Kiến trúc đô thị 22.8 Quản lý bệnh viện 24.2

Lưu ý: Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

2. Chương trình Cử nhân tài năng

Tên ngànhĐiểm chuẩn Quản trị kinh doanh 27.0 Kinh doanh quốc tế 27.5 Marketing 27.4 Tài chính – Ngân hàng 25.3 Kế toán 22.0

3. Chương trình chuẩn (KSV)

Tên ngànhĐiểm chuẩn Ngôn ngữ Anh (*) 17.0 Quản trị kinh doanh 17.0 Marketing 17.0 Kinh doanh quốc tế 17.0 Thương mại điện tử (*) 17.0 Tài chính – Ngân hàng 17.0 Kế toán 17.0 Luật kinh tế 16.0 Kinh doanh nông nghiệp 16.0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế TPHCM các năm trước dưới đây:

Tên ngành Điểm chuẩn20192020Trụ sở chính tại TPHCM Kinh tế học 23.3 26.2 Quản trị kinh doanh / 26.4 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng / 27.6 Kinh doanh quốc tế 25.1 27.5 Kinh doanh thương mại 24.4 27.1 Marketing 24.9 27.5 Tài chính – Ngân hàng 23.1 25.8 Bảo hiểm / 22 Tài chính quốc tế / 26.7 Kế toán 22.9 25.8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.9 25.4 Quản trị khách sạn 24.4 25.8 Toán kinh tế (*) 21.83 25.2 Thống kê kinh tế (*) 21.81 25.2 Hệ thống thông tin quản lý (*) 23.25 26.3 Khoa học dữ liệu (*) / 24.8 Kỹ thuật phần mềm (*) 22.51 25.8 Ngôn ngữ Anh (*) 24.55 25.8 Luật 23 24.9 Quản lý công 21.6 24.3 Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) 21.8 24.2 Quản trị kinh doanh (Cử nhân tài năng) / 26 Phân hiệu Vĩnh Long Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp) / 16 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị) / 16 Kinh doanh quốc tế / 16 Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) / 16 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) / 16 Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử) / 16

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button