Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Thương 2020

Điểm chuẩn đại học ngoại thương chính xác nhất. Các bạn hãy xem tại bài viết này.

Trường đại học Ngoại Thương chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển, năm 2020 trường tuyển sinh dưới hình thức xét tuyển đại học theo 2 phương thức , các bạn hãy xem thông tin chi tiết tại bảng điểm chuẩn dưới đây.

ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2020

Tên chương trình Phương thức 1
  Thi KHKT QG Thi HSQG
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại     
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại    
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại  24,52 25,8
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế     
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế 25,38 24,76
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế     
 Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản  26,6 25,92
Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế 28,22 30,06
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế  25,78 25,14
Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế     
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh     
Chương trình CLC Quản trị khách sạn  26,06  
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế  26,5 28,08
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng     
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng     
 Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế  26,7 28,14
Chương trình CLC Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA  26,92 27
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán   24,34
Chương trình tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế 26,68 26,18
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Anh thương mại   26,24
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp thương mại   25,06
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương mại   25,9
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại   27,62
Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại    
Chương trình CLC tiếng Trung thương mại    
Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại    

 

Tên chương trình Phương thức 1
  Đạt Giải Tỉnh, TP Trường chuyên
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại     
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại    
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại  30,6 27,54
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế     
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế 30,02 27,54
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế     
 Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản  30,06 28,34
Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế 30,68 28,8
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế  29,94 27,54
Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế     
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh     
Chương trình CLC Quản trị khách sạn  29,8 27,25
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế  29,86 27,36
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng     
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng     
 Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế  29,8 27,36
Chương trình CLC Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA  29,98 28,6
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán 30,18 27,36
Chương trình tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế 29,6 27,36
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Anh thương mại 29,64 26,9
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp thương mại 29,1 26,9
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương mại 29,7  
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại 29,74 26,9
Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại    
Chương trình CLC tiếng Trung thương mại    
Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại    

 

Tên chương trình Phương thức 2
  Hệ chuyên Hệ không chuyên
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại  28,25 27,88
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại 27,06 27,06
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại     
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế  27,06 27,06
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế    
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế  27,14 27,14
 Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản  27,06 27,06
Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế 27,34 27,34
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế     
Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế  27,1 27,1
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh  26,4 26,4
Chương trình CLC Quản trị khách sạn  26,65 26,65
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế     
Chương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng  27 26,72
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng  26,4 26,4
 Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế     
Chương trình CLC Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA  26,92 26,92
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán    
Chương trình tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế 26,54 26,7
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Anh thương mại 24,34 24,28
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp thương mại 24,34 24,28
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương mại 24,34 24,28
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại 24,34 24,28
Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại 24,34  
Chương trình CLC tiếng Trung thương mại 24,34  
Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại 24,34  

 

Điểm chuẩn đại học ngoài thương cơ sở quảng ninh

Tên chương trình Đạt giải tỉnh/ thành phố
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế  26,68
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán 26,68

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2019

 

điểm chuẩn đại học ngoại thương hà nội
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương

Theo đó, trúng tuyển của nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật (NTH01),

Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế (NTH02) và Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh của Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 24,1; 24,1 và 24,25.

Cụ thể như sau:

Cơ sở 1: Hà Nội

Tổ Hợp Môn: A00,D01,D03.

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
CƠ SỞ 1: HÀ NỘI    
Kinh tế: Kinh tế quốc tế và Luật A00 24.1 Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh A00 24.1 Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
Tài chính – Ngân hàng và Kế toán A00 23.65 Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
Ngôn ngữ Anh D01, D03 23.73 Điểm quy đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ Pháp D01, D03 22.65 Điểm quy đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ Trung D01, D03 23.69 Điểm quy đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ Nhật D01, D03 23.7 Điểm quy đổi về thang điểm 30

 

Cơ sở 2: TP HCM

Tổ Hợp Môn : A00

Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
CƠ SỞ 2 – TP.HCM  
Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 24.25 Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
Tài chính ngân hàng va Kế toán 23.5 Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm

Sau khi các thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học tại trường, thí sinh trúng tuyển sẽ tiếp tục đăng ký vào ngành/chuyên ngành của các nhóm ngành trúng tuyển trên hệ thống trực tuyến của nhà trường.

Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 07/08-12/08 và nhập học trong 3 ngày 20, 21 và 22/8.

Thí sinh có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển vào các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh khi đáp ứng được các điều kiện về tiếng Anh đầu vào theo thông báo xét tuyển chương trình tiên tiến và chất lượng cao của nhà trường.

Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Nhập Học Đại Học Ngoại Thương Năm 2020

Nguyện Vọng 2 Đại Học Ngoại Thương Năm 2020

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *