Giải đáp cuộc sống

Mục lục

Bạn đang xem: Mục lục Tại Thông tin tuyển sinh 247

trích lập dự phòng là một nhiệm vụ quan trọng giúp đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. bên cạnh đó, nó còn giúp công ty dễ dàng xem xét việc thất thừ từ các giá trị tài sản hoặc các khoản nợ khó đòi trong một thời kụ c.

trích lập dự phòng là gì?

trích lập dự phòng là việc doanh nghiệp chủ động trước một khoản nhằm bù đắp những tổn thất có thể xảty ra trong.

nếu một doanh nghiệp cần một khoản tiền ể bù ắp chênh lệch, có thể là các khoản nợ phải thu khó đòi và các khoản lỗ tín khác khác. thông thường, các doanh nghiệp trích lập dự phòng cho từng nhóm đối tượng, cho từng mục đích để sử dụng hiệu quả vá dỡn tan kiỡn>

mục đích và vai trò của việc trích lập dự phòng

 • ảm bảo rằng công ty phản ánh chynh xác giá trị của các khoản mục trên báo cáo tài chynh (ví dụ: phải thu khách hàng, hàng tồn kho hồi kợcợcợ)
 • bảo toàn vốn kinh doanh. nếu công ty gặp tổn thất, thay vì cắt giảm vốn kinh doanh sẵn có thì khoản sự phòng này sẽ được sử dụng để bù th>

  các khoản trích lập dự phòng

  trích lập dự phòng hàng tồn kho

  Đối tượng trích lập dự phòng hàng tồn kho chính là hàng hoá, dụng cụ mà doanh nghiệp sở hữu. mục đích của khoản dự pHòng này là ể tại thời điểm lập báo cao, giá gốc hàng hoá ghi trên sổ cao hơn giá trịn tại và có giấy chứng minh về giá nhận nhập khho. mức chênh lệch đó dùng để dự phòng nếu giá trị hàng tồn kho bị dư, khiến ảnh hưởng tới dòng tiền của doanh nghiệp.

  Bạn đang xem: Dự phòng là gì

  ví dụ: hàng hóa cũ nhập kho cuối năm trước chưa bán hết, năm sau sẽ được bán với giá thấp hơn giá trị ghi sớnch sớchênch sớnch. giữa 2 mức giá sẽ được bù đắp bởi khoản dự phòng hàng tồn kho.

  cách xác định mức trích lập = số lượng hàng tồn kho (tại thời điểm báo cáo) x giá gốc ghi trong sổ – giá trị thuần của hàb.

  trích lập dự phòng tài chính

  Tham khảo: &quotQuả Dứa&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

  doanh nghiệp thường có các khoản tiền dành riêng cho hoạt động đầu tư để bù đắp tổn thất từ ​​​​các quỹ đầu khngà kho.

  Đầu tư chứng khoán

  công thức tính mức trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán:

  giá trị khoản ầu tư chứng khoán đang hạch toán – số lượng chứng khoán doanh nghiệp đang sở hữu (tại thời điểm lập báo) p>

  Đối với chứng khoán đã niêm yết, giá trị thực tính dựa trên giá đóng cửa tại ngày có quyết định.

  trong trường hợp cổ phiếu đã đăng ký giao dịch nhưng chưa niêm yết, giá thực tế sẽ bằng trung bình cộng của giá tham chiết y g.

  30

  các khoản đầu tư khác

  công thức tính mức trích lập dự phòng các khoản đầu tư khác:

  Xem thêm: Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì? và những lưu ý quan trọng

  tỷ lệ vốn điều lệ thực của doanh nghiệp tại tổ chức nhận vốn x vốn ầu tư thực tế của các chủ sở hữu tại tổc chức nhận vốn – vốn chủ sở hữu

  Trong đó vốn ầu tư thực tế của các chủ sởu và vốn chủ sở hữu của tôr chức nhận gop vốn ược xác ịnh dựa trên bảng cân đó kế ton của tổc nh ận.

  trích lập dự phòng ngân hàng

  trib lập dự phòng các khoản nợ xấu hoặc rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải trong qua trình hoạt ộng tài chynh ược gọi là trích lâậpòng dỻ.

  trích lập dự phòng rủi ro

  trích lập dự phòng rủi ro còn được gọi là trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đây là khoản tiền dùng để bù đắp cho những khoản nợ khó đòi của doanh nghiệp. tỷ lệ trích lập dự pHòng choc các nhóm nợ xấu khác nhau sẽ ược tính dựa trên quy ịnh tribch lập dự pHòng rủi ro tín dụng 493, tỷ lệ trích lập choc 5 nhóm nợ nh ư ư ư

  • nhóm 1: nợ đủ tiêu chuẩn: r = 0%
  • nhóm 2: nợ cần chú ý (nợ đã quá hạn từ 10 – 90 ngày ): r = 5 %
  • nhóm 3: nợ dưới tiêu chuẩn (nợ đã qua hạn từ 91 – 180 ngày ): r = 20 %
  • nóm 4: nợ nghi ngờ (nợ đã qua hạn từ 181 – 360 ngày): r = 50 %
  • nhóm 5: nợ có khả năng mất vốn (nợ đã qua hạn 360 ngày ): r = 100 %
  • công thức tính số tiền dự phòng cụ thể: r= max {0,(a-c)} x r.

   strong đó:

   • r là số tiền dự phòng cần phải trích ra.
   • a là số dư nợ gốc của khoản nợ cần tính toán.
   • c là giá trị khấu trừ của tài sản thế chấp.
   • r là tỷ lệ trích lập dự phòng.
   • trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc

    Đối với người lao động nghỉ việc hoặc mất việc làm, số tiền chi trả sẽ được lấy từ trích lập dự phòc trợp vi. Điển hình là từ 1% đến 3% quỹ lương trích đóng bảo hiểm xã hội của công ty. ngoài ra, nếu quỹ lương này chưa sử dụng hết thì sẽ được cộng dồn dồn vào năm sau.

    nguyên tắc chung khi trích lập dự phòng

    • NHữNG KHOảN Dự PHòng ượC TÍNH VàO CHI PHÍ Sẽ ượC TRừI đI KHI XAC ịNH KHOảN Thu NHậP CHịU THUế THU NHậP DOANH NGHIệP ể BUE /li>
    • doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng và hoàn nhập các khoản dự phòng vào thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
    • doanh nghiệp cần xem xét, quyết ịnh việc xây dựng bộ quy chế về quản lý vật tư, hàng hóa, danh mục ầu tư, công nợ ể hạrến chếkin ro . nhờ đó, xác ịnh và phân chia rõ ràng trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân trong việc quản lý vật tư, hàng hóa, danh mục ầu hồ tƻ, tún cồ
    • doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài..
    • ảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị hàng tồn kho, các khoản ầu tư không cao hơn giá trên thị trường và giá trị của các kho báo cáo tài chm.

     lời kết

     hy vọng qua bài viết trên các bạn đã có một cái nhìn tổng quan hơn về “trích lập dự phòng” trong doanh nghiệp. Đừng quên ghé thăm dnse thường xuyên để đón đọc nhiều nội dung bổ ích hơn trong thời gian tới bạn nhé!

     Xem thêm: Tính nhiệt độ điểm sương (dew point)

 • Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button