Giải đáp cuộc sống

50 mẫu câu viết email tiếng Anh thông dụng được đánh giá cao nhất

soạn thảo một cấu trúc email tiếng anh chuẩn mực, chuyên nghiệp trong công việc không phải là chuyện dễ dàng với đa phần người nay hi. nếu bạn làm việc với khách hàng và đối tác nước ngoài, bạn càng phải khéo léo hơn khi viết email tiếng anh. hãy tham khảo mẫu viết email tiếng anh thông dụng sau đây của native topic ể hiểu ược cách viết email công việc nhé.

xem them:

Bạn đang xem: Email mẫu tiếng anh

 • hướng dẫn viết email bằng tiếng anh cho người đi làm từ a đến z
 • cấu trúc email tiếng anh chuẩn mực nhất
 • cach viết email bằng tiếng anh chuyên nghiệp
 • Nội dung chính

  1/ cách viết email tiếng anh

  1.1/ greeting phần – chào hỏi

  nếu bạn đã biết tên người nhận: cấu trúc: dear + title (danh xưng) + last name (họ).

  • dear mrs. hoang, dear mr. brown, dear mrs. nguyen
  • nếu mối quan hệ gần gũi, bạn dùng tên name:

   • hi kelly, dear kelly….
   • trong trường hợp trang trọng hơn, hoặc khi bạn chưa biết thông tin người nhận:

    • “to whom it may concern” hoặc “dear sir/madam”
    • 1.2/ opening comment – hỏi thăm

     hỏi sức khỏe (thân mật):

     • how are you? how are you? how are things? how have you been? (anh khỏe không, anh dạo này thế nào?)
     • một bức thư hồi đáp, nên bắt đầu bằng lời cảm ơn:

      • thank you for contacting abc company (cảm ơn vì đã liên lạc tới công ty abc)
      • thank you for your prompt reply (cảm ơn vì đã hồi đáp)
      • thank you for answering me (cảm ơn đã hồi đáp)
      • 1.3/ introduction – lý do viết thư

       bạn có thể sử dụng cấu trúc I am writing a + ….

       • I am writing with reference to (tôi viết thư để tham khảo về….)
       • I am writing to request information about… (tôi viết email này để yêu cầu bạn cung cấp thông tin về…)
       • we are writing to inform you that / to confirm / to request / to inquire about / to complain / explain / apologize.
       • I received your address from… and I would like to… (tôi đã nhận được địa chỉ của bạn từ… và muốn được…)
       • 1.4/ main point – nội dung chính

        phần này đề cập tới nội dung chính bạn muốn gửi tới người nhận, tiếp theo phần lý do viết thư. phần nội dung chính có thể chia theo một số dạng sau, bạn nên nhớ các cụm từ cần thiết để khi viết thư cho tiết kiệm thời gian.

        dạng 1: Đề cập đến các vấn đề đã trao đổi trước đó

        • as you started in your letter,… (như khi bạn bắt đầu trong thư,…)
        • regarding… / regarding… / regarding… (về vấn đề… / liên quan đến… / liên quan với…)
        • as you told me,… (như bạn đã nói với tôi…)
        • as you mentioned above,… (như bạn đã đề cập trước đó…)
        • as I know what you wrote to me,… (như những gì bạn đã viết cho tôi…)
        • dang 2: yêu cầu

         • I would be grateful if… (tôi sẽ biết ơn nếu…)
         • I wonder if you could… (tôi tự hỏi nếu bạn có thể… )
         • I would be interested in more details about… (tôi mong muốn biết thêm chi tiết về việc…)
         • I would especially like to know… (tôi đăc biệt muốn biết…)
         • I would be interested in more details about… (tôi quan tấm đến việc có thêm chi tiết về việc…)
         • I would like to ask for your help… (tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của anh về…)
         • dạng 3: thông báo tin tốt

          • we are pleased to announce that…(chúng tôi vui mừng được thông báo với bạn rằng..)
          • You will be pleased to know that…(bạn sẽ hài lòng khi biết rằng…)
          • dạng 4: thông báo tin xấu

           • it is with great sadness that we… (vô cùng thương tiếc báo tin…)
           • we are sorry to inform you… (chúng tôi rất tiếc phải thông báo với ông/bà rằng…)
           • after careful consideration, we have decided that… (sau khi đã xem xét kỹ lưỡng chúng tôi đã quyết định rằng…)
           • Đề cập đến tài liệu đính kèm:

            – find attached… (xin lưu ý đến….đã được đính kèm trong email)

            – attached you will find… (bạn sẽ tìm thấy…được đính kèm trong email này)

            – can you sign and return the attached contract before next Monday? (bạn có thể ký và gửi lại hợp đồng đính kèm dưới đây trước thứ 2 tuần sau được không?)

            1.5/ final sentence – kết thúc thư

            bạn có thể kết thúc thư bằng việc sử dụng một trong các cụm từ sau tùy tình huống:

            • Let me know if you need more information. (hãy cho tôi biết nếu bạn cần thêm thông tin)
            • If you would like more information, please feel free to contact me. (nếu bạn cần thêm thông tin gì, hãy liên hệ với tôi.)
            • I’m looking forward to hearing from you. (tôi rất mong chờ nhận được phản hồi từ bạn)
            • I would appreciate it if you could take care of this matter as soon as possible. (tôi rất cảm kích nếu bạn có giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.)
            • 1.6/ sign out – ký tên

             trường hợp thân mật

             • the best,
             • best wishes,
             • greetings,
             • take care of yourself,
             • bye,
             • trường hợp trang trọng (đã đề cập tên trong phần chào hỏi – dear sir, madam, miss…)

              • greetings,
              • best regards,
              • sincerely,
              • trường hợp trang trọng (chưa đề cập tên trong phần chào hỏi – dear sir/madam)

                • sincerely,
                • 2/ các lưu ý khi viết email

                 1. không dùng từ thông tục, tiếng lóng, từ thân mật: I want, son, father, friend,…
                 2. không dùng động từ wants cho ngôi thứ nhất, hãy dùng would like. không dùng động từ should cho ngôi thứ 2 (đừng lên lớp khuyên bảo đối tác), chỉ dùng cho ngôi thứ nhất (xin lời khuyên). dùng may hoặc could thay cho can, would thay cho will, …
                 3. hãy lễ độ dù cho đang bực tức: dùng dear ở đầu thư, và dùng please khi muốn yêu cầu
                 4. hãy viết cho ngắn gọn, nhưng đủ ý. câu văn cũng vậy, ngắn, không dùng câu phức với 3, 4 mệnh đề (complex sentence). câu phải có đầy đủ thành phần chủ- vị và tân ngữ nếu có.
                 5. hãy nhớ dùng và dùng chính xác các dấu chấm câu: chấm, chấm phẩy, phẩy, dấu hai chấm. nếu 1 ý chính có nhiều ý phụ, dùng dấu gạch đầu dòng. hạn chế dùng hoặc tuyệt đối không dùng dấu chấm que (!).
                 6. tuyệt đối tránh: lỗi văn phạm, lỗi chính tả
                 7. tránh lỗi ambiguity: câu, từ nhiều nghĩa, gây hiểu lầm. dùng từ đơn giản, không dùng từ bác học.
                 8. cuối thư:
                  • greetings, best regards, hai cách này dùng thông dụng trong nhiều tình huống.
                  • sincerely yours, dùng trong thư xin việc, thư khiếu nại, thư mời vì mang nghĩa “chân thành”
                  • faithfully yours, dùng trong thư trả lời của nhà cung cấp cho khách hàng, vì mang nghĩa “trung thành”.
                  • 3/ một số từ viết tắt thường sử dụng khi viết email bằng tiếng anh

                   • as soon as possible = as soon as possible
                   • cc = carbon copy (khi bạn gửi thư cho qua một người, nên thêm từ này để báo cho người nhận biết những ai sẽ nhận thư)
                   • enc = enclosure (khi bạn gửi kèm theo thư những giấy tờ khác)
                   • pp = per procurationem (Đây là tiếng la-tinh, nghĩa là bạn ký thay cho người khác khi viết thư; nếu họ không có mặt để tự ký)
                   • ps = postscript (dùng khi bạn muốn thêm vài điều nữa sau khi bạn đã hoàn tất bức thư và đã ký tên – thông thường đối với thưyết)
                   • pto (informal) = please turn around (chắc chắn rằng người đọc thư biết rằng bức thư còn được tiếp tục ở mặt sau)
                   • rsvp = please reply (vui lòng hồi đáp)
                   • 4/ những mẫu câu thông dụng trong viết email bằng tiếng anh

                    Để xây dựng nên một email phù hợp trong từng tình huống, bạn có thể tham khảo cách viết một email bằng tiếng anh thông qua các mẫu câu dƑy.

                    4.1/ greeting – chào hỏi

                    • dear mr. …./ ms… (nếu bạn biết tên người nhận)
                    • dear sir or madam (nếu bạn không biết tên người nhận)
                    • hoặc bạn cũng có thể tiếp cận 1 cách chi tiết hơn thông qua việc sử dụng các cấu trúc câu tiếng anh dưới đây:

                     • I hope you are enjoying a good summer. (tôi hi vọng ngài đang có một mùa hè thú vị)
                     • Thank you for your kind letter of January 5th. (cảm ơn ngài vì bức thư ngày 5/1).
                     • I came across an ad for your company in the star today. (tôi vô tình nhìn thấy quảng cáo của công ty anh trên tờ the star ngày hôm nay).
                     • It was nice meeting you at this month’s conference. (rất hân hạnh vì đã được gặp ngài tại buổi hội thảo vừa qua)
                     • I appreciate your patience in waiting for a response. (tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn chờ đợi hồi âm của ngài).
                     • 4.2/ start – mở đầu

                      • I am writing – tôi viết e-mail nhằm…
                      • to inform you that… – thông báo với bạn rằng…
                      • to confirm… – xác nhận…
                      • request/ask about… – yêu cầu
                      • I am contacting you for the following reason… – tôi liên hệ với bạn vì…
                      • I recently read/heard about… and I would like to know… – tôi được biết rằng…. và tôi muốn biết…
                      • hoặc bạn cũng có thể mở đầu bằng cách nêu rõ mục đích của email này thông qua các mẫu câu tiếng anh thông dụng như:

                       • I am writing to you – tôi viết e-mail nhằm… to inform you that… – thông báo với bạn rằng…
                       • I am contacting you for the following reason… – tôi liên hệ với bạn vì…
                       • I recently read/heard about… and I would like to know… – tôi được biết rằng…. và tôi muốn biết…
                       • referring to previous contact – khi muốn nhắc tới việc liên lạc trước đó
                       • thank you for your email – cám ơn bạn đã gửi mail luyện giao tiếp tiếng anh
                       • Thank you for contacting us. – cám ơn đã liên hệ với chúng tôi.
                       • in response to your request,… – tôi xin trả lời về yêu cầu của bạn…
                       • thank you for your email regarding… – cảm ơn e-mail của bạn về việc…
                       • with reference to our telephone conversation yesterday… – như chúng ta đã trao đổi qua cuộc điện thoại ngày hôm qua,…
                       • in addition to our meeting last week… – như cuộc họp của chúng ta vào tuần trước,…
                       • it was nice meeting you in london last month. – tôi rất vui vì có cuộc gặp gỡ với bạn ở london vào tháng trước…
                       • I would like to confirm the main points we discussed on Tuesday. – tôi muốn xác nhận về các nội dung chúng ta đã thảo luận vào thứ ba.
                       • 4.3/ referring to previous contact – khi muốn nhắc tới việc liên lạc trước đó

                        • thank you for your email of March 15th. – cảm ơn e-mail bạn gửi ngày 15 tháng 3.
                        • Thank you for contacting us. – cám ơn đã liên hệ với chúng tôi.
                        • in response to your request,… – tôi xin trả lời về yêu cầu của bạn…
                        • thank you for your email regarding… – cảm ơn e-mail của bạn về việc…
                        • with reference to our telephone conversation yesterday… – như chúng ta đã trao đổi qua cuộc điện thoại ngày hôm qua,…
                        • in addition to our meeting last week… – như cuộc họp của chúng ta vào tuần trước,…
                        • it was nice meeting you in london last month. – tôi rất vui vì có cuộc gặp gỡ với bạn ở london vào tháng trước…
                        • I would like to confirm the main points we discussed on Tuesday. – tôi muốn xác nhận về các nội dung chúng ta đã thảo luận vào thứ ba.
                        • 4.4/ make a request – Đưa ra lời yêu cầu bằng tiếng anh

                         • we would appreciate it if… – chúng tôi đánh giá cao nếu bạn có thể…
                         • I would be grateful if you could… – tôi rất cảm kích nếu bạn có thể…
                         • could you send me… – bạn có thể gửi cho tôi…
                         • could you tell/let us have… – bạn có thể cho chúng tôi biết…
                         • also, I would like to receive… – ngoài ra, tôi muốn nhận được…
                         • it would be helpful if you could send us… – nếu bạn có thể gửi cho chúng tôi…thì thật tốt qua
                         • please let me know what action you propose to take. – xin cho tôi biết phương hướng giải quyết của bạn
                         • 4.5/ offer help – Đưa ra lời giúp đỡ

                          • Would you like…? – bạn có muốn chúng tôi…?
                          • we would be delighted to… – chúng tôi sẽ rất hân hạnh được…
                          • we are willing to… – chúng tôi rất sẵn sàng…
                          • our company would be delighted to… – công ty chúng tôi rất sẵn lòng…
                          • 4.6/ give good news – thông báo tin tốt bằng tiếng anh

                           • we are pleased to announce that… – chúng tôi rất vui được thông báo rằng…
                           • I am delighted to inform you that… – tôi rất vui được thông báo với bạn rằng…
                           • You will be pleased to know that… – bạn sẽ rất vui khi biết rằng…
                           • 4.7/ give bad news – thông báo tin xấu

                            • we are sorry to inform you that… – chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng…
                            • I’m afraid it wouldn’t be possible… – tôi e là không thể….
                            • unfortunately we cannot / cannot… – rất tiếc chúng tôi không thể…
                            • after careful consideration, we have decided (not)… – sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định sẽ không…
                            • 4.8/ complain – mẫu câu thể hiện sự phàn nàn

                             • I am writing to express my dissatisfaction with… – tôi viết nhằm bày tỏ sự không hài lòng với…
                             • I am writing to complain about… – tôi viết nhằm than phiền/ khiếu nại về….
                             • Please note that the products we ordered on (date) have not yet arrived. – xin lưu ý rằng hàng chúng tôi đã đặt ngày ….vẫn chưa đến.
                             • We are sorry to inform you that our order number… is now considerably behind schedule. – chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng đơn hàng số…. của chúng tôi đã bị qua hạn khá lâu.
                             • 4.9/ các mẫu câu tiếng anh thường dùng để kết thúc email

                              • I would appreciate it if you could address this matter as soon as possible. (tôi sẽ rất cảm ơn nếu ông/bà có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.)
                               • If you would like more information, please do not hesitate to contact me. (nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin cứ liên hệ với tôi.)
                                • I look forward to… (tôi rất trông đợi…)
                                 • please reply as soon as possible. (xin hãy hồi âm ngay khi các ngài có thể).
                                  • tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu lá thứ bằng dear sir, dear madam, hay dear sir or madam, hãy dùng câu sau: sincerely, (kính thư)
                                  • 5/ các mẫu câu tiếng anh thương mại thường dùng khi viết email

                                   5.1/ các mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại khi muốn viết thư đặt hàng

                                   • thank you for all your appointment of…
                                   • we would like to cancel our order n°…..
                                   • we are happy to place an order with your own company to…
                                   • we can guarantee delivery before …(date)
                                   • please confirm receipt of my order.
                                   • I am pleased to acknowledge receipt of your own request n° …..
                                   • it will take approximately (two/three) weeks to process your own order.
                                   • your order will be processed as quickly as possible.
                                   • Unfortunately, these items are sold out/no longer available.
                                   • 5.2/ cách viết email tiếng anh trong công việc khi muốn viết thư xin lỗi

                                    • once again, please accept our apologies for…
                                    • I’m sorry for any inconvenience caused (by)…
                                    • I would like to apologize for (the delay, inconvenience)…
                                    • we are sorry for the delay in responding to…
                                    • 5.3/ các mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại khi muốn viết thư đề cập đến thanh toán

                                     • payment of…
                                     • my logs show we haven’t received yet
                                     • send payment as soon as possible.
                                     • according to my records…
                                     • you will receive a credit note for the sum of…
                                     • my payment terms are as follows…
                                     • 5.4/ các mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại khi muốn viết hỏi giá

                                      • I am pleased to enclose a detailed quotation.
                                      • please send me the price list.
                                      • Please note that my prices are subject to change without notice.
                                      • Enclosed you will find my price list and the most recent catalogue.
                                      • I could make you a firm offer of…
                                      • 5.5/ các mẫu câu viết email tiếng anh thư tín thương mại khi muốn kết nối liên lạc cho những lần giao dịch trong tương lai

                                       • I hope to have a really successful relationship in our future.
                                       • I would love to do business with your own company.
                                       • we would be happy to have a great opportunity to work with your own firm.
                                       • 6/ template mẫu viết email tiếng anh

                                        6.1/ form viết email tiếng anh mang tính trang trọng

                                        6.2/ email form tiếng anh khi viết thư thân mật

                                        7/ các bài mẫu viết email bằng tiếng anh

                                        <p

                                        7.1/ invitation emails (thư mời) – các mẫu email tiếng anh

                                        email 1

                                        hi ian, we’re having a meeting about current issues with computer systems and I’d really appreciate it if you could come. Having someone like you from the legal department is important because of the issues we’ve had with losing customer data.

                                        the meeting will take place next Thursday at 2pm in meeting room 3 of the corley building in leeds.

                                        If there’s anything you’d like to discuss at the meeting, email it to me and I’ll put it on the meeting agenda.

                                        let me know ASAP if you can attend.

                                        greetings, david mitchell

                                        IT project manager

                                        email 2

                                        dear mr. smith, my name is sue jenkins and I am writing to you on behalf of reef technologies plc.

                                        We are pleased to announce that we are sponsoring a series of presentations on the future of renewable energy. Presentations will be delivered by world-renowned experts in the field (for example, Dr. Josh Bartlett of MIT and Ms. Jennifer Woods of Clean Future Inc.) and will consider future advancements in renewable energy technology.

                                        As your company has worked with reef technologies plc in the past, we would like to invite you to the event. The event will take place at the randalls conference center in leeds between 3 p.m. m. and 8 p.m. m. on April 12, 2013. if you need directions to the place, please let me know.

                                        If you would like to attend, please RSVP by replying to this email by March 18, 2013.

                                        If you have any questions about the event, please feel free to contact me by email (at [email protected]) or by mobile/cell phone (on 07867 7433123).

                                        I look forward to receiving your response.

                                        sincerely, sue jenkins

                                        public relations manager

                                        reef technologies plc

                                        7.2/ I cannot attend the meeting (cách viết email thông báo bằng tiếng anh khi không tham dự được cuộc họp)

                                        email 1

                                        dear mr. smith,

                                        Thank you for the invitation to the July 12 review meeting. unfortunately, due to a previous commitment that I cannot change, I will not be able to attend the meeting.

                                        Xem thêm: Ngứa mũi là điềm gì? Có điềm báo tốt hay xấu? Cách khắc phục

                                        If you need to contact me, do not hesitate to do so through my mobile, 6902341899.

                                        I apologize for any inconvenience this may cause.

                                        Yours sincerely, T. Berridge

                                        email 2

                                        hi john, hope all is well over there?

                                        I’m afraid I won’t be able to attend tomorrow’s meeting. Something very important just came up and I’m going to be very busy tomorrow.

                                        sorry for the short notice, but I just found out this morning.

                                        is there any chance we can push the meeting back to friday?

                                        Let me know if that’s okay with you.

                                        greetings

                                        email 3

                                        dear miss garland,

                                        with reference to the next review meeting on Thursday, November 13, I am afraid that for personal reasons I will not be able to attend.

                                        Would you object to adjourning the meeting to next week? if this is appropriate, what day would be convenient for you?

                                        if you have any questions, feel free to contact me on my mobile phone, 1902341892.

                                        let me apologize for any inconvenience this may cause.

                                        I look forward to hearing from you.

                                        sincerely, d mitchell

                                        7.3/ Thank You Emails (thư cảm ơn)

                                        email 1

                                        Dear Mr. Trotter,

                                        I would like to take this opportunity to thank you for showing me and my colleague around your factory on Monday. It was a very informative and productive visit for both myself and my colleague. I really appreciate you taking time out of his busy work schedule to show us around and meet with us.

                                        It was a pleasure meeting you and your staff. all of whom treated us with the utmost kindness and respect throughout our visit. If you could pass on our appreciation to your staff, it would be greatly appreciated.

                                        once again, thanks for visiting.

                                        Sincerely, Eric Banner

                                        account executive

                                        merlin components plc

                                        email 2

                                        dear all,

                                        I would like to inform you that our company won the contract to supply photocopiers to the US government for the next 3 years.

                                        I would like to thank you all for the hard work you have put in over the last four months. Winning this contract is recognition of all of the hard work and dedication that you have put in over the years to make our company great. this would not have been possible without you.

                                        thank you, ron lowe

                                        CEO of runners ink inc.

                                        email 3

                                        hi peter,

                                        Thank you very much for sending me a copy of the report. it is much appreciated.

                                        greetings, sally

                                        7.4/ formal complaint email (thư phàn nàn)

                                        Dear Mrs. Boswell, I would like to draw your attention to a problem we are having with a recent order of yourselves (ref #34ed12qp). Not only was the delivery late by four days from what was agreed, but when we tried to use the components, we found that 40% of them were damaged and practically unusable.

                                        as usual, i spoke with your customer service manager, peter taylor, about this matter. I expected it to replace the damaged components, but this has not been the case. the last time i spoke to peter last week he informed me that the components were not damaged when they were delivered to us and that it was our fault. to make matters worse, he still hasn’t responded to an email I sent him on Monday. customer service not very professional.

                                        As you know, we have been clients of your company for more than 5 years. Damaged components are severely affecting our production at this time. We have orders that we cannot ship due to this problem with the components.

                                        Though I appreciate you’re all very busy. i think i am entitled to an explanation as to why peter taylor did not reply to my email and refuses to replace the components.

                                        Unless this issue is resolved quickly, unfortunately, we will be forced to take further action.

                                        Xem thêm: Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Diễm và chồng doanh nhân

                                        I expect an email from you no later than 5:00 p.m. m. today, to let me know how you are going to solve this problem.

                                        sincerely, craig smith

                                        ego production manager

                                        7.5/ formal application email (thư yêu cầu)

                                        dear mr. mitchell: i am writing in reference to the current situation with the skipton airport project. We have a number of questions that we hope you can answer.

                                        Firstly, could you provide us with an update on where you are in the skipton airport project? We would also appreciate it if you could clarify what the current issues are with the delivery system and confirm when you expect them to be resolved.

                                        In addition, at the end of our last meeting we requested a copy of the latest project update report. unfortunately, we have not received it yet. we would appreciate it if you could send it to us.

                                        Could you also confirm if post installation support covers the computer 24 hours a day? and what is actually included in the support? In particular, we would like confirmation if the cost of parts and labor is included in the package? we require this information as soon as possible.

                                        and finally, we are considering extending your company’s post-install support period from 6 months to 12 months. we would be very grateful if you could provide us with a quote for this extension.

                                        I would really appreciate it if you could take care of these matters urgently.

                                        I look forward to hearing from you.

                                        sincerely, ian mcadam

                                        development manager

                                        7.6/ informal request email (thư yêu cầu, thân mật) – cách viết thư nhờ giúp đỡ bằng tiếng anh

                                        hi dave, hope all is well over there. I just have a few questions about the skipton airport project.

                                        First, can you give me an update on where you are in the project? I would also appreciate if you could explain what the current problems are with the delivery system. and confirm when you expect them to be resolved.

                                        Also, at the end of our last meeting, I asked for a copy of the latest project report. I haven’t received one yet. can you forward it to me?

                                        can you also confirm if post installation support covers the computer 24 hours a day? and what is actually included in the support? especially we would like to know if the cost of parts and labor are included in the package. we need this information as soon as possible.

                                        and lastly, we are thinking of extending your company’s post-install support period from 6 months to 12 months. Can you give us a quote for this extension?

                                        please contact me with the information as soon as possible.

                                        thank you, ian mcadam

                                        development manager

                                        7.7/ formal apology email (thư xin lỗi)

                                        dear mr. smith, in response to your email dated December 17, 2009 regarding your request (ref. no. 34ed12qp). first of all let me apologize that peter taylor did not reply to your email. I can confirm that peter has been on sick leave this entire week. and while this explains the problem, it doesn’t justify it.

                                        Turns out there was a miscommunication in your department and the person who should have dealt with this issue didn’t. I have already taken all necessary steps to ensure that this does not happen again in the future. thank you for informing me about this matter.

                                        With regard to the problems related to your order, I have personally taken care of them. first of all let me apologize for the late delivery. we should have informed you about the delay at that time.

                                        regarding the damaged components, I can confirm the following:

                                        The normal policy here is that we do not accept responsibility for component issues if we are not notified within 7 working days of delivery. and because you did not notify us until after 15 business days of delivery, the customer service department followed the procedure.

                                        but since we consider you a valued customer and have worked together for over five years, you can be sure that I will solve this problem urgently. I already spoke to the production manager here and he will confirm tomorrow when we can send you the replacement components. I will update you on the situation with the components no later than the end of tomorrow.

                                        could you confirm if this is appropriate?

                                        I hope this situation has not damaged your confidence to work with us.

                                        Once again, please accept our apologies for any inconvenience caused.

                                        if you have any questions, feel free to contact me on my mobile 07995 348236.

                                        Yours sincerely, Mrs. sally boswell

                                        rugby sales manager

                                        7.8/ mẫu cách viết email phản hồi bằng tiếng anh

                                        email mẫu bằng tiếng anh khi viết thư cảm ơn về lần mua đầu tiên

                                        trả lời email bằng tiếng anh để cảm ơn vì sự ủng hộ của khách hàng trong suốt một năm

                                        xem thêm: thư trả lời bằng tiếng anh chuyên nghiệp nhất!

                                        8/ how to write professional emails in English

                                        trên đây là các mẫu viết email tiếng anh thông dụng và phù hợp nhất giúp bạn biết cách viết email bằng tiếng anh cho đối tác, khách hàng. Để có thể viết email tiếng anh tốt hơn, bạn nên trau dồi và học thêm vốn từ vựng mỗi ngày cùng native theme . gợi ý cho bạn là phương pháp tăng thêm vốn từ vựng hiệu quả qua phương phap piale cùng giảng viên Âu – Úc – mỹ dưới đây.

                                        Tham khảo: Tín phiếu là gì? Những thông tin cần biết về tín phiếu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button