Giải đáp cuộc sống

Chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy | 5 nội dung chi tiết – Vinacontrol CE

HOạT ộNG CHứNG NHậN SảN PHẩM Hàng Hóa PHù HợP quy chuẩn và tiêu chuẩn việt nhằm pHục vụt hoạt ộng quản lý của nhà nước và theo yêu của các tổc, do tán. Đây là 1 khâu quan trọng trong hành trình thương mại sản phẩm và tạo dựng thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

tìm hiểu thêm:

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận hợp quy là gì

danh mục thiết bị máy móc bắt buộc phải chứng nhận hợp quy

✍ phân biệt qcvn và tcvn – nhận biết dấu hợp quy và hợp chuẩn

✍ thông tin về kiểm định thang máy doanh nghiệp nên biết

Đánh giá phù hợp sản phẩm theo tiêu chuẩn tương ứng

Đánh giá phù hợp sản phẩm theo tiêu chuẩn tương ứng

1. chứng nhận hợp chuẩn – chứng nhận hợp quy là gì?

thị Trường kinh tế hijn nay là thị trường mở nên một sản pHẩm có thể do nhiều nhà sản xuất tiến hành sản xuất, chynh vì lý do đó conc nhà sản xu th th th th’s . 3 đánh giá khẳng định về chất lượng để tăng tính cạnh tranh, thu hút người sử dụng. khi tìm hiểu về việc đánh giá chất lượng sản phẩm sẽ nhận được hai khái niệm là chứng nhận hợp quy và chứng nhận chun hận.

1.1 chứng nhận hợp chuẩn

chứng nhận hợp chuẩn hay còn chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn là việc đánh giá xác nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp với tián. Chứng nhận hơp chuẩn về nguyên tắc là hoạt ộng tự nguyện , tuy nhiên trong một sống Hợp Theo yêu Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (cbhc) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

tại việt nam, chứng nhận hợp chuẩn được ký hiệu: tcvn

1.2 chứng nhận hợp quy

chứng nhận hợp quy – chứng nhận phù hợp với quy chuẩn là việc đánh giá, xác nhận sản phẩm hóa phù hợp với quy tƻtẩn k. chứng nhận phù hợp quy được thực hiện một cách bắt buộc. phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật.</

theo quy định nhà nước, chứng nhận hợp quy được ký hiệu: qcvn

Xem thêm: HVAC là gì? Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống HVAC

Mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn(trái) - hợp quy(phải)

mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn(trái) – hợp quy(phải)

2. Đối tượng chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy?

ối tượng cần chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, qua trình, môi trường theo những tii chuẩn, quốc gia. thuật quốc gia (qcvn), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (qcĐp) quy định. Ối với những ối tượng sản pHẩm liên quan ến an toàn sức khỏe there are môi trường (sản pHẩm hàng Hóa nhóm 2) Thì cần bắt buộc phải chức nhận hợp quy.

Để thực hiện việc chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy các doanh nghiệp phải trải qua qua trình đánh giá sự hợp. Đánh giá sự phù hợp là hoạt động thử nghiệm, phân tích, đánh giá đối tượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩẩt quy.

✍ xem thêm: danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 cần chứng nhận hợp quy

3. phương thức đánh giá sự phù hợp?

theo quy định nhà nước, 8 phương thức được đưa ra và áp dụng cho từng loại sản phẩm hàng hóa như sau:

 • phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
 • phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá qua trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấth trên;
 • phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá qua trình sản xuất; giám sat thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá qua trình sản xuất;
 • phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá qua trình sản xuất; giám sat thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá qua trình sản xuất;
 • phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá qua trình sản xuất; giám sat thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá qua trình sản xuất;
 • phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
 • phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.
 • tại việt nam, phương thức 1, 5, 7 ược sử dụng phổ biến cho sản phẩm hàng hóa ược sản xuất trong nước lẫn ốiửu vớh.

  Tầm quan trọng hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa

  tầm quan trọng hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa

  4. trình tự công bố chất lượng sản phẩm như thế nào?

  4.1 trình tự công bố hợp chuẩn

  việc công bố hợp chuẩn được thực hiện theo các bước sau:

  bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng (sau đây viết tắt ắpán lá chu đ).

  a) Việc đánh Giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận Co năng lực tại việt nam (cụ thể như tổ chức vinactrol ce) Hoặc tổc, ca nhân công bốp hợp chuẩn (bên.

  việc đánh giá hợp chuẩn được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định phía trên.

  Tham khảo: Thất vọng là gì? Dấu hiệu tích cực cho những sự thất vọng

  b) kết quả đánh giá hợp chuẩn là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

  bước 2: đĂng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, thành phố trực thug trung

  4.2 trình tự công bố hợp quy

  a) ối với sản pHẩm, Hág Hóa sản xuất trong nước: – tổ chức, ca nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy kèm theo bản sao and bản chynh giấy chứng nhận hợp quym bản sao y bản chynh giấy chứng nhận hợp quym theo bản sao y bản chynh giấy chứng nhận hợp quym theo bản sao y bản chynh giấy chứng nhận chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để được cấp thông báo tiếph bƻn hôp; – sau khi có thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

  b) ối với hàng Hóa nhập khẩu: địa chỉ, điện thoại, fax; tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tinh kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng (contract); danh mục hàng hóa (packing list); hóa đơn (bill); vận đơn (bill of lading); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; CAM KếT CHấT LượNG SảN PHẩM, Hàng Hóa PHù HợP Với quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn công bố ap dụng và hoàn toàn chịu trach nhiệm trước phap luật vềt chất lượng sản sản pH Công Bố ap dụng và hàn toàn chịu trach nhiệm trước phap luật vềt chất lượng sản pHẩm, hàng Hóa kèm Theo bản sao and bản chynh giấy chứng nhận phù hợp quy ch cy chu chu kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn ật ượ ậ ật ậ ật ậ ật ậ ậ ật. – cơ quan chuyên ngành cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; – Sau Khi Có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước vềt lượng hàng Hóa nhập khẩu, tổ chức, ca nhân nộp bản sao and bản chynh thông ba này cho cho cơi ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả

  Mẫu giấy chứng nhận hợp quy Vinacontrol CE cấp

  mẫu giấy chứng nhận hợp quy vinacontrol ce cấp

  5. tổ chức chứng nhận hợp quy – hợp chuẩn hàng đầu việt nam

  vinacontrol ce là tổ chức chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn hàng ầu việt nam, công ty có ủng lực cả vềng nhận hợn . với sự tôn trọng tuyệt đối tính công bằng, vinacontrol ce cung cấp dịch vụ chứng nhận tự nguyện hoặc bắt buộc trên nhiều lĩnh vực phù hợp với mọi sản phẩm, dịch vụ đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp trên con đường hội nhập phát triển .

  dịch vụ chứng nhận của chúng tôi được thừa nhận trên toàn thế giới. hiện tại vinacontrol ce đã phục vụ trên 3,000 doanh nghiệp và cấp hơn 10,000 giấy chứng nhận.

  • vinacontrol ce ược các chức như cục an toàn lao ộng (bộ lao ộng – thương binh và xã hội), bộ khoa học cader và hợp quy;

   In ối ối ối ối ối ối ịi ịi ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ịi ối ối ối ối ối ối ối ối ố như: kiểm ịnh an toàn, kiểm tra chất lượng (ối với hàng nhập khẩu), giám ịnh, chứng nhận hệ thống quản lý iso, đào tạo an …;

  • khi nhập khẩu;

  • Đến vinacontrol ce với thời gian nhanh chóng cùng mức chi phí hợp lý nhất.

   quý khách có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu chứng nhận hợp chuẩn hay chứng nhận hợp quy hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800v/608 email v.608 /strong>hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

   (*) sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quy định tại Điểm 4 Điều 3 chương 1 luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa n:</hàng hóa n:</hàng hóa:

   sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo qu. thực vật, tài sản, môi trường.

   Tham khảo: TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ LÀ TÌNH YÊU ĐẸP NHẤT

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button