Tư vấn tuyển sinh

Chuyên ngành Đầu Tư Tài Chính

Chương trình Cử nhân Tài chính và Đầu tư cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức nền tảng và chuyên sâu tương đương với các khóa đào tạo đại học hàng đầu thế giới; chương trình cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề và thái độ cần thiết để làm việc hiệu quả và nhanh chóng trong các ngành công nghiệp tài chính và đầu tư, để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ trở thành những nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp năng động, nhà phân tích tài chính, công ty đầu tư, công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm và quản lý tài sản của các trung gian tài chính trong và ngoài nước. Với kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ mà chương trình này cung cấp, sinh viên tốt nghiệp được trang bị để theo đuổi các cấp học cao hơn để thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai.

Tiêu chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo (Kết quả học tập của chương trình)

Bạn đang xem: Học ngành đầu tư tài chính ra làm gì

Xem thêm: Trợ lý giám đốc là gì? Bộ câu hỏi phỏng vấn trợ lý giám đốc 2022

Sinh viên tốt nghiệp ngành Đầu tư tài chính đáp ứng các tiêu chuẩn đầu ra sau:

Chuẩn đầu ra về kiến ​​thức

 • Nhận biết và giải thích các nguyên tắc cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, luật pháp, công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu;
 • Tóm tắt và áp dụng một cách có hệ thống các kiến ​​thức nền tảng về kinh tế, quản lý và kinh doanh, tài chính và kế toán;
 • Giải thích, áp dụng và phân tích một cách có hệ thống các nguyên tắc cơ bản của tài chính từ lý thuyết đến thực hành;
 • Áp dụng và phân tích các vấn đề thực tế và hiểu biết sâu sắc về tài chính và đầu tư;
 • Mối quan hệ giữa lý thuyết và thực hành, với sự hiểu biết chuyên sâu về phân tích, định giá và quyết định đầu tư của các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, công cụ phái sinh, bất động sản và các tài sản thay thế khác;
 • Áp dụng và so sánh kiến ​​thức lý thuyết chuyên sâu và thực tế ở mọi cấp độ cá nhân và tổ chức để xây dựng và quản lý danh mục đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư.
 • Tham khảo: Ngành nông học ra làm gì? Hướng đi nào mới là thông minh nhất

  Chuẩn đầu ra kỹ năng

  • Kỹ năng tổng hợp và tính toán để đưa ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư;
  • Khả năng lập bản đồ và phân tích dữ liệu lớn cho các quyết định đầu tư và quản lý danh mục đầu tư;
  • Có trình độ ngoại ngữ và tin học đạt chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế;
  • Có khả năng thảo luận, trình bày và giải thích các vấn đề thay đổi của môi trường tài chính toàn cầu về hoạt động đầu tư;
  • Có kỹ năng tìm hiểu và triệu tập các thành viên trong nhóm thảo luận và đưa ra các đề xuất đầu tư.
  • Quyền tự chủ và trách nhiệm

   Tham khảo: Những công việc yêu cầu ngoại hình trước khi xét đến kỹ năng

   • Có khả năng học hỏi và cộng tác với các bên liên quan để tổ chức, lập kế hoạch, ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục tài chính phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức;
   • Phát triển năng lực học tập trong lĩnh vực tài chính và quản lý đầu tư và xây dựng kế hoạch học tập nhằm phát triển năng lực học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp trước những thay đổi của môi trường tài chính toàn cầu.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button