Tư vấn tuyển sinh

Học Phí Đại Học Đồng Tháp Cập Nhật Mới Nhất

học pHí ại học ồng thap thay ổi tỳ theo các mã ngành đào tạo của Trường ại học ồng Tháp thág tin ược cập ưc.thhhh NHH NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ư NH ưC ưC VớCHI mức ưchi mức ưchi mức. :

học phí Đại học Đồng tháp 2021 – 2022

ngành giáo dục mầm non

Bạn đang xem: Học phí đại học đồng tháp

major: 7140201

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành giáo dục tiểu học

major: 7140202

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành giáo dục chinh trị

major: 7140205

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành giáo dục thể chất

major: 7140206

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm toán học

major: 7140209

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm tin học

major: 7140210

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm vật lý

major: 7140211

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm hóa học

major: 7140212

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm sinh học

major: 7140213

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm ngữ văn

major: 7140207

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm lịch sử

major: 7140218

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm Địa lý

major: 7140219

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm Âm nhạc

major: 7140221

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm mỹ thuật

major: 7140222

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm tiếng anh

major: 7140231

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành sư phạm công nghệ

major: 7140246

Tham khảo: Chuyên viên đào tạo là gì? Mô tả công việc, mức lương hiện nay

học phí: miễn học phí

số tin chỉ:

ngành việt nam học

major: 7310630

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành ngôn ngữ anh

major: 7220201

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành ngôn ngữ trung quốc

major: 7220204

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành quản lý văn hóa

major: 7229042

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành quản trị kinh doanh

major: 7340101

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành tài chinh – ngân hàng

major: 7340201

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành kế toán

major: 7340301

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành khoa học môi trường

major: 7440301

học phí: 11,700,000 đồng/năm học.

số tin chỉ:

ngành khoa học máy tính (công nghệ thông tin)

major: 7480101

học phí: 11,700,000 đồng/năm học.

số tin chỉ:

ngành nông học

major: 7620109

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành nuôi trồng thủy sản

major: 7620301

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành công tác xã hội

major: 7760101

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

ngành quản lý đất đai

major: 7850103

Xem thêm: Hoa hậu châu Á 2016 Huỳnh Tiên bỏ đại học để vào showbiz

học phí: 9,800,000 đồng/năm học

số tin chỉ:

tóm tắt: trên đây là học phí Đại học Đồng tháp do ban biên tập kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất. sinh viên các ngành sư phạm ược miễn giảm học phí, các ngành còn còn lại mức học phí dao ộng từ 9,800,000 ồng ến 11,700,000 Ļmồng/ .

nội dung liên quan:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button