Tư vấn tuyển sinh

Học Phí Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế Cập Nhật Mới Nhất

học phí ại học nông lâm – ại học huế có sự thay ổi tuỳ Theo Các Mã Ngành đào tạo của trường ại học nông lâm – ại học hr học phí mới nhất hiện tại như sau:

học phí Đại học nông lâm – Đại học huế 2021 – 2022

ngành chăn nuôi (ngành chăn nuôi song – thú y)

Bạn đang xem: Học phí đại học nông lâm huế

major: 7620105

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành thú and

major: 7640101

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành công nghệ thực phẩm

major: 7540101

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

major: 7540106

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành công nghệ sau jue hoạch

major: 7540104

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng

major: 7580210

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành kỹ thuật cơ điện tử

major: 7520114

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

major: 7510201

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành lâm học (lâm nghiệp)

major: 7620201

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm)

major: 7620211

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành nuôi trồng thủy sản

major: 7620301

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành quản lý thủy sản

major: 7620305

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành bệnh học thủy sản

major: 7620302

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành quản lý đất đai

major: 7850103

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành bất động sản

major: 7340116

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

số tin chỉ:

ngành khuyến nông (song ngành khuyến nông – phát triển nông thôn)

major: 7620102

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành phat triển nông thôn

major: 7620116

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành khoa học cây trồng

major: 7620110

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành bảo vệ thực vật

ma ngành: 7620112

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành nông học

major: 7620109

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành nông nghiệp công nghệ cao

major: 7620118

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành sinh học ứng dụng

major: 7420203

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

ngành kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn

major: 7620119

học phí: 5,000,000/1 học kỳ

Xem thêm: Du học Đức nên học ngành gì? Top 10 ngành HOT nhất 2022

Xem thêm: Học phí Đại học Nam Cần Thơ 2022- 2023

số tin chỉ:

tóm tắt: trường Đại học nông lâm Đại học huế thông báo về mức học phí hệ đại học mới nhất. mức học phí các ngành khoảng 5,000,000/1 học kỳ. mức học phí chính xác từng kỳ còn phụ thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký trong 1 kỳ học.

nội dung liên quan:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button