Tư vấn tuyển sinh

Học phí Trường Đại học Sư phạm – Thái Nguyên (TNUE) năm 2022 – 2023 là bao nhiêu

trường Đại học thái nguyên là một trong 5 trường đại học đứng đầu về đào tạo ở việt nam. trường Đại học sư phạm là một trường thành viên của trường Đại học thái nguyên. chúng ta hãy cùng tìm hiểu về học phí trường Đại học sư phạm – thái nguyên rõ hơn trong bài viết dưới đây.

thong tin chung

 • tên trường: trường Đại học sư phạm – thái nguyên (tnue), (tên tiếng anh: thai nguyen university of education).
 • Địa chỉ: số 20 đường lương ngọc quyến – quang trung – thái nguyên
 • website: http://tnue.edu.vn/
 • facebook: www.facebook.com/tnuetn/
 • mã tuyển sinh: dts
 • email to tuyển sinh: contact@tnue.edu.vn
 • số điện thoại tuyển sinh: 0280.3.653.559 – 0208.3.85101
 • tham khảo chi tiết tại: revision trường Đại học sư phạm – thái nguyên (tnue)

  Bạn đang xem: Học phí đại học sư phạm thái nguyên

  học phí tnue

  Học phí TNUE

  Tham khảo: Du học Hàn Quốc ngành phim truyền hình vô cùng triển vọng

  Trường ại học sư phạm – that nguyên là một trong những trường ại học đào tạo các ngành sưm pHạm có số lượng Sinh viên đông nhất ở khu vực mi ền bắc. sinh viên theo học tại trường sẽ được miễn hoàn toàn 100% học phí.

  bên cạnh đó, các bạn vẫn phải đóng 1 số loại quỹ lớp, quỹ trường, quỹ sinh viên… theo quy định của nhà trường. tuy nhiên những khoản đóng này không đáng kể.

  Tham khảo: BLOG TOÁN TÀI CHÍNH

  chính sách học phí

  chính sách miễn giảm hoàn toàn học phí tnue

  • Chính Phủ Ban Hành NGHị ịNH Số 116/2020/Nđ-CP quy ịnh về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền đong Học pHí, Chi Phí Hoại ối với viên học Cácàn đ đ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ học, học viện, trường ại học, trường cao ẳng ược pHép đào tạo giáo viên (cơ sở đào tạo giáo viên) thực hiện thương thức ộc t ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ộT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT ấT. /li>
  • Theo quy ịnh, ối tượng ap dụng là without viên học trình ộ ại học, cao ẳng cac ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liê thức đào tạo chính quy trình ộ ại học, cao ẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 ạt loại ƺi viỏi .

   mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ học phí tnue

   • sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên họi the. sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3.63 triệu đồng/tháng. Để có chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.
   • thời gian hỗ trợ tiền đegon học pHí và chi pHí SINH HOạT ượC XAC ịNH THEO Số THÁNG THựC TếC TậC TậP TạI TRườNG THEO QUY ịNH NHưNG KHôNG qua 10 THANG/NăC. trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo. giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tin chỉ.
   • kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button