Tư vấn tuyển sinh

Học Phí Đại Học Tây Đô Cập Nhật Mới Nhất

học pHí ại học tây đô thay ổi Tuỳ Theo Các Mã Ngành đào tạo của trường ại học tây đô thông tin ược cập :

học phí Đại học tây Đô 2021 – 2022

ngành dược học

Bạn đang xem: Học phí đại học tây đô

major: 7720201

học phí: 23,715,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 17

ngành Điều dưỡng

major: 7720301

học phí: 15,330,000 đồng/học kỳ

Xem thêm: Học phí Đại học Đông Á 2022 – 2023 mới nhất như thế nào?

số tin chỉ: 21

ngành luật kinh tế

major: 7380107

học phí: 9,310,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ:

ngành kế toán

major: 7340301

học phí: 11,270,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ:

ngành tài chinh – ngân hàng

major: 7340201

học phí: 10,780,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 22

ngành quản trị kinh doanh

major: 7340101

học phí: 9,800,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 20

ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

major: 7810103

học phí: 9,310,000 đồng/học kỳ

Xem thêm: Hướng Nghiệp

số tin chỉ: 19

nganh marketing

major: 7340115

học phí: 7,840,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 16

ngành kinh doanh quốc tế

major: 7340120

học phí: 6,860,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 14

ngành việt nam học

major: 7310630

học phí: 9,310,000 đồng/học kỳ

Xem thêm: Hướng Nghiệp

số tin chỉ: 19

ngành du lịch

major: 7810101

học phí: 8,820,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 18

ngành quản trị khách sạn

major: 7810201

học phí: 8,330,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 17

ngành văn học

major: 7229030

học phí: 10,290,000 đồng/học kỳ

Xem thêm: Học phí Đại học Đông Á 2022 – 2023 mới nhất như thế nào?

số tin chỉ: 21

ngành ngôn ngữ anh

major: 7220201

học phí: 10,290,000 đồng/học kỳ

Xem thêm: Học phí Đại học Đông Á 2022 – 2023 mới nhất như thế nào?

số tin chỉ: 21

ngành nuôi trồng thủy sản

major: 7620301

học phí: 7,840,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 16

ngành công nghệ thực phẩm

major: 7540101

học phí: 10,602,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ:

ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

major: 7510102

học phí: 11,270,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ:

ngành công nghệ tanga lata

major: 7480201

học phí: 9,800,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 20

ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

major: 7510301

học phí: 10,780,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 22

ngành thú and

major: 7640101

học phí: 11,440,000 đồng/học kỳ

số tin chỉ: 20

tóm tắt: trên đây là học phí Đại học tây Đô mới nhất do ban biên tập kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật. until 2021. mức học phí của trường dao động từ 6,860,000 đồng đến 23,715,000 đồng. trong đó ngành dược học là ngành có mức học phí cao nhất.

nội dung liên quan:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button